PODGRUPA 54 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA, DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 54

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

PODGRUPA 54 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO


 

RODZAJ 540 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ŚCINKI DRZEW ORAZ OBRÓBKI DREWNA

RODZAJ 541 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU OKLEIN, PŁYT STOLARSKICH I SKLEJEK

RODZAJ 542 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU PŁYT PILŚNIOWYCH I PŁYT WIÓROWYCH

RODZAJ 543 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU ZAPAŁEK

RODZAJ 544 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU BECZEK, SKRZYŃ I RÓŻNYCH WYROBÓW Z DREWNA

RODZAJ 545 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU CELULOZY

RODZAJ 546 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO WYROBU PAPIERU I TEKTURY

RODZAJ 547 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBÓW PAPIERNICZYCH I TEKTUROWYCH

RODZAJ 548 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY POLIGRAFICZNE

RODZAJ 549 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA LUB MATERIAŁÓW ZASTĘPCZYCH W POŁĄCZENIU Z INNYMI MATERIAŁAMI

 

PODGRUPA 54 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO

Rodzaj 540

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ŚCINKI DRZEW ORAZ OBRÓBKI DREWNA

25.73.10.0

25.73.20.0

28.49.12.0*

Rodzaj 541

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU OKLEIN, PŁYT STOLARSKICH I SKLEJEK

28.49.12.0*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

Rodzaj 542

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU PŁYT PILŚNIOWYCH I PŁYT WIÓROWYCH

28.49.12.0*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

Rodzaj 543

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU ZAPAŁEK

28.99.39.0*

Rodzaj 544

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU BECZEK, SKRZYŃ I RÓŻNYCH WYROBÓW Z DREWNA

28.99.39.0*

Rodzaj 545

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU CELULOZY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

Rodzaj 546

MASZYNY I URZĄDZENIA DO WYROBU PAPIERU I TEKTURY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

Rodzaj 547

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBÓW PAPIERNICZYCH I TEKTUROWYCH

28.29.42.0*

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

Rodzaj 548

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY POLIGRAFICZNE

28.23.21.0*

28.94.15.0

28.99.1

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i aparaty do produkcji materiału zecerskiego,

- maszyny i aparaty do wykonania formy drukarskiej i odtwarzania formy drukarskiej,

- maszyny do druku we wszystkich technikach drukarskich,

- maszyny introligatorskie,

- maszyny poligraficzne pomocnicze oraz urządzenia i sprzęt pomocniczy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przenośników obsługujących maszyny poligraficzne (z wyłączeniem zainstalowanych w suszarkach introligatorskich), sklasyfikowanych w rodzaju 643.

Rodzaj 549

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA LUB MATERIAŁÓW ZASTĘPCZYCH W POŁĄCZENIU Z INNYMI MATERIAŁAMI

28.99.39.0*

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalistów ds. majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych od A do Z. Kursy dla księgowych. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.