KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016, PODGRUPA 43 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 43

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 
GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
 

PODGRUPA 43 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM


RODZAJ 430 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ROZDRABNIANIA, ROZCIERANIA I MIESZANIA SUROWCÓW ORAZ MAS SUROWCOWYCH

RODZAJ 431 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY FILTRACYJNE

RODZAJ 432 - URZĄDZENIA I APARATY DO PASTERYZACJI

RODZAJ 433 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO DOZOWANIA I NAPEŁNIANIA BUTELEK, SŁOI, PUSZEK, TUB

RODZAJ 434 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZAMYKANIA, KORKOWANIA, ETYKIETOWANIA

RODZAJ 435 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PAKOWANIA W KARTONY I TORBY ORAZ MASZYNY WYTWARZAJĄCE OPAKOWANIA

RODZAJ 436 - URZĄDZENIA DO MYCIA I CZYSZCZENIA OPAKOWAŃ

RODZAJ 439 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE ROLNYM I SPOŻYWCZYM


PODGRUPA 43 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Podgrupa ta obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania użytkowane, co najmniej w kilku branżach przemysłu rolnego, spożywczego lub rolno-spożywczego

Obiekt stanowi maszyna, urządzenie lub aparat wraz z indywidualnym napędem (silnik elektryczny i przekładnia) i fundamentem. W przypadku istnienia ich połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - granice obiektu stanowią króćce i zawory najbliższego obiektu.

Podgrupa ta nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów występujących tylko w określonej branży przemysłu rolnego lub spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupach 56 i 57

Rodzaj 430

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ROZDRABNIANIA, ROZCIERANIA I MIESZANIA SUROWCÓW ORAZ MAS SUROWCOWYCH

28.93.1*

Rodzaj 431

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY FILTRACYJNE

28.29.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- filtry (prasy) błotniarki,

- filtry próżniowe, filtry z masą filtracyjną,

- cedzidła mechaniczne,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne

Rodzaj 432

URZĄDZENIA I APARATY DO PASTERYZACJI

28.29.60.0*

Rodzaj 433

MASZYNY I URZĄDZENIA DO DOZOWANIA I NAPEŁNIANIA BUTELEK, SŁOI, PUSZEK, TUB

28.29.21.0*

28.29.31.0

Rodzaj 434

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZAMYKANIA, KORKOWANIA, ETYKIETOWANIA

28.29.21.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- maszyny do zamykania słoi,

- maszyny do zamykania puszek i butelek

Rodzaj 435

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PAKOWANIA W KARTONY I TORBY ORAZ MASZYNY WYTWARZAJĄCE OPAKOWANIA

28.29.21.0*

Rodzaj 436

URZĄDZENIA DO MYCIA I CZYSZCZENIA OPAKOWAŃ

28.29.21.0*

Rodzaj 439

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE ROLNYM I SPOŻYWCZYM

28.93.1*

 

GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji obsługujący obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Darmowy program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce. Transfer wiedzy.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.