KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 59 - MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 59

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

PODGRUPA 59 - MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ


 

RODZAJ 590 - MASZYNY I NARZĘDZIA UPRAWOWE

RODZAJ 591 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO SIEWU, SADZENIA, NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA

RODZAJ 592 - MASZYNY I NARZĘDZIA PIELĘGNACYJNE

RODZAJ 593 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO OCHRONY ROŚLIN

RODZAJ 594 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZBIORU ZIEMIOPŁODÓW

RODZAJ 595 - MASZYNY I URZĄDZENIA OMŁOTOWE, SUSZARNIE I URZĄDZENIA POMOCNICZE

RODZAJ 596 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA I ZAPRAWIANIA ZIEMIOPŁODÓW

RODZAJ 597 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA PASZOWEGO

RODZAJ 598 - MASZYNY ORAZ URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

RODZAJ 599 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I DLA GOSPODARKI LEŚNEJ

 

PODGRUPA 59 - MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

Rodzaj 590

MASZYNY I NARZĘDZIA UPRAWOWE

28.30.3*

Rodzaj 591

MASZYNY I URZĄDZENIA DO SIEWU, SADZENIA, NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA

28.30.33.0

28.30.34.0*

28.30.60.0*

Rodzaj 592

MASZYNY I NARZĘDZIA PIELĘGNACYJNE

28.30.3*

28.30.40.0

Rodzaj 593

MASZYNY I URZĄDZENIA DO OCHRONY ROŚLIN

28.30.34.0*

28.30.39.0

28.30.60.0*

Rodzaj 594

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZBIORU ZIEMIOPŁODÓW

28.30.5*

28.30.70.0

Rodzaj 595

MASZYNY I URZĄDZENIA OMŁOTOWE, SUSZARNIE I URZĄDZENIA POMOCNICZE

28.30.5*

28.30.86.0*

28.93.16.0

28.99.31.0*

Rodzaj 596

MASZYNY I URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA I ZAPRAWIANIA ZIEMIOPŁODÓW

28.30.81.0

28.93.20.0*

Rodzaj 597

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA PASZOWEGO

28.30.83.0

Rodzaj 598

MASZYNY ORAZ URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

28.30.82.0

28.30.84.0

28.30.86.0*

Rodzaj 599

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I DLA GOSPODARKI LEŚNEJ

28.30.3*

28.30.5*

28.30.8*

28.93.20.0*

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalistów ds. majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych od A do Z. Kursy dla księgowych. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.