KŚT 2016. GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, PODGRUPA 29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 29

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 


PODGRUPA 29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ


RODZAJ 290 - BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE

RODZAJ 291 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

 

PODGRUPA 29 - POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Rodzaj 290

BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE

42.99.12.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach wesołych miasteczek, parków wypoczynkowych,

- inne obiekty na wolnym powietrzu, przykładowo trasy i szlaki narciarskie, wyciągi orczykowe, krzesełkowe i kabinowe - zainstalowane na stałe; skocznie narciarskie, tory saneczkowe, bobslejowe, pola golfowe, lotniska sportowe,

- budowle na terenach ośrodków jazdy konnej,

- budowle na terenach przystani jachtowych,

- obiekty będące wyposażeniem plaż, bazy sportów wodnych,

- obiekty będące wyposażeniem pól namiotowych,

- obiekty ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych z wbudowanymi na stałe urządzeniami

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków stacji kolejek linowych i wyciągów krzesełkowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

- zadaszonych trybun z miejscami do siedzenia przeznaczonych do oglądania sportów na świeżym powietrzu oraz hal sportowych, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

- schronisk górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 109

Rodzaj 291

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

42.99.19.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- obiekty inżynierii wojskowej, przykładowo, forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony), wojskowe centra doświadczalne,

- nieużytkowane obiekty byłych terenów przemysłowych lub miejskich,

- obiekty będące wyposażeniem wysypisk śmieci i miejsc składowania odpadów,

- wieże przeciwpożarowe,

- tablice reklamowe na słupach połączone na stałe z gruntem,

- ogrodzenia grodzące więcej niż jeden budynek (nie będące obiektem pomocniczym),

- pozostałe zadaszenia ochronne wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100m2 ,

- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków wojskowych portów lotniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- budynków koszar, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- budowli portów wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,

- tablic reklamowych ustawionych na powierzchni gruntu (niepołączonych na stałe z gruntem), sklasyfikowanych w rodzaju 806


GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ


KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  BEZPŁATNY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Bezpłatny kalkulator amortyzacji - program obsługujący obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Wartość początkowa środka trwałego. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe, ewidencja amortyzacja umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe - dzielimy się wiedzą.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.