KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016, PODGRUPA 34 -TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 34

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE PODGRUPA 34 - TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE


RODZAJ 340 - TURBOZESPOŁY PAROWE

RODZAJ 341 - TURBOZESPOŁY WODNE

RODZAJ 342 - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI PAROWYMI TŁOKOWYMI

RODZAJ 343 - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO LEKKIE

RODZAJ 344 - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO CIĘŻKIE

RODZAJ 345 - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO GAZOWE

RODZAJ 346 - ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE WIATROWE

RODZAJ 347 - PRZETWORNICE PRĄDU

RODZAJ 348 - POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

RODZAJ 349 - REAKTORY JĄDROWE


PODGRUPA 34 - TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE

Zespół prądotwórczy stanowią turbiny hydrauliczne, turbiny parowe, silniki wiatrowe, silniki spalinowe, tłokowe silniki parowe.

Rodzaj 340

TURBOZESPOŁY PAROWE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje turbiny parowe i turbogeneratory.

Turbogenerator - generator synchroniczny prądu elektrycznego przeznaczony do pracy z turbiną parową lub gazową.

Rodzaj 341

TURBOZESPOŁY WODNE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- całość urządzenia służącego do przemiany energii wody w energię elektryczną. Najczęściej turbozespół składa się z dwóch zasadniczych maszyn turbiny wodnej i bezpośrednio sprzęgniętej z nią prądnicy (generatora).

Rodzaj 342

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI PAROWYMI TŁOKOWYMI

27.11.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu stałego.

Rodzaj 343

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO LEKKIE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu stałego.

Rodzaj 344

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO CIĘŻKIE

27.11.31.0

Rodzaj ten obejmuje:

- agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu zmiennego.

Rodzaj 345

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO GAZOWE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- kogeneracyjne zespoły prądotwórcze na paliwo gazowe.

Rodzaj 346

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE WIATROWE

28.11.24.0

Rodzaj 347

PRZETWORNICE PRĄDU

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- przetwornice służące do przekształcania rodzaju prądu (z prądu przemiennego na stały lub na odwrót) lub do zmiany niektórych parametrów prądu, takich jak: napięcie, częstotliwość lub faza prądu przemiennego.

Rodzaj 348

POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

27.11*

Rodzaj 349

REAKTORY JĄDROWE

25.30.21.0

 

GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Darmowy program - Kalkulator amortyzacji obsługujący obliczanie amortyzacji. Stosowany za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe, ewidencja amortyzacja umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe - Nabywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce. Akademia Użytecznej Wiedzy.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.