KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 47 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 47

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 
GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
 

PODGRUPA 47 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH


RODZAJ - 470 MIESZALNIKI CIECZY

RODZAJ - 471 SKRUBERY

RODZAJ - 472 KOLUMNY

RODZAJ - 473 APARATY BĘBNOWE

RODZAJ - 474 APARATY WALCOWE SKROBAKOWE

RODZAJ - 475 SUSZARKI KOMOROWE

RODZAJ - 479 POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH


PODGRUPA 47 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

Obiekt w niniejszej podgrupie stanowi poszczególny aparat lub urządzenie albo zestaw kilku aparatów lub urządzeń, stanowiących konstrukcyjną całość.

W skład wyposażenia obiektu między innymi wchodzą przyrządy kontrolno-pomiarowe, armatura, wykładziny, wymurówki, wypełnienia, izolacja oraz konstrukcyjnie wbudowany silnik elektryczny. Granice obiektu stanowią - króćce wlotowe i wylotowe z wyłączeniem zaworów lub zasuw odcinających, a w przypadku części napędzanej, sprzęgło lub koło napędowe na wale aparatu

Rodzaj 470

MIESZALNIKI CIECZY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- mieszalniki cieczy pionowe otwarte i zamknięte z mieszadłem pionowym bez płaszcza, z płaszczem lub z wężownicą oraz mieszalniki cieczy pionowe otwarte - bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami, lub przesuwem samoczynnym,

- mieszalniki zamknięte bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami poziomymi,

- mieszalniki cieczy z bełkotką,

- pozostałe mieszalniki cieczy bezciśnieniowe,

- mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem pionowym,

- mieszalniki pionowe z wewnętrzną lub zewnętrzną wężownicą z mieszadłem pionowym,

- mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem poziomym,

- pozostałe mieszalniki cieczy ciśnieniowe z mechanizmami mieszającymi

Rodzaj ten nie obejmuje:

- rurociągów i tras między aparatami, sklasyfikowanych w rodzaju 211

Rodzaj 471

SKRUBERY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty do usuwania z mieszaniny gazowej zanieczyszczających ją ciał stałych lub cieczy.

Skrubery składają się z odpowiednio wypełnionej pionowej kolumny, przez którą przeprowadza się gaz, celem usunięcia z niego zbędnych zanieczyszczeń. Skrubery wyposażane są w komplet niezbędnych króćców, właz rewizyjny i uchwyty transportowe

Rodzaj 472

KOLUMNY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- kolumny półkowe dzwonowe, tunelowe, sitowe lub kaskadowe z grzejnikiem rurowym, czyli aparaty cylindryczne, bezciśnieniowe lub ciśnieniowe, z półkami dzwonowymi, tunelowymi, sitowymi lub bezpółkowe do wypełniania

Rodzaj 473

APARATY BĘBNOWE

28.29.41.0

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty (bębny) obrotowe, bezprzeponowe, obrotowe z płaszczem, bębnowo-rurowe oraz inne aparaty bębnowe z wewnętrznym przepływem ogrzanych gazów lub elementami grzejnymi (płaszcz, system rurek wewnętrznych)

Rodzaj 474

APARATY WALCOWE SKROBAKOWE

28.99.39.0*

Rodzaj 475

SUSZARKI KOMOROWE

28.99.31.0*

Rodzaj ten obejmuje suszarki komorowe:

- bezpółkowe, zwykłe wózkowe, owiewne, półkowe owiewne i próżniowe,

- z półkami grzanymi, obrotowymi i zgarniaczami,

- z górnym lub dolnym rozpylaniem cieczy oraz pneumatyczne z rozpylaczem ciał stałych i inne suszarki

Rodzaj 479

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu,

- pozostałe maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji obsługujący obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Darmowy program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce. Transfer wiedzy.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.