KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 50 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 50

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

PODGRUPA 50 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGORODZAJ 500 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU AZOTOWEGO I SYNTEZY CHEMICZNEJ

RODZAJ 501 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

RODZAJ 502 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIEN SZTUCZNYCH

RODZAJ 503 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH

RODZAJ 504 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO

RODZAJ 505 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU NIEORGANICZNEGO, SIARKOWEGO I NAWOZÓW FOSFOROWYCH

RODZAJ 506 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GAZÓW TECHNICZNYCH

RODZAJ 507 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO

 

PODGRUPA 50 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Rodzaj 500

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU AZOTOWEGO I SYNTEZY CHEMICZNEJ

28.99.39.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 - 47,

- kruszarek, gniotowników, młynów, sit i sortowników, sklasyfikowanych w podgrupie 52,

- filtrów, sklasyfikowanych w rodzaju 654.

Rodzaj 501

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty szklane i porcelanowe do destylacji,

- porcelanowe młyny kulowe,

- pojemniki szklane, reaktory szklane i porcelanowe, chłodnice szklane i parownice porcelanowe,

- ultrawirówki, tabletkarki,

- aparaty do mycia i sterylizowania fiolek, ampułek, flakonów i obcinania ampułek,

- aparaty do napełniania, dozowania i pakowania,

- aparaty do drukowania fiolek, ampułek i etykietowania,

- maszyny do wyrobu nici chirurgicznych,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych Skład maszyny, urządzenia czy aparatu stanowią przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 - 47.

Rodzaj 502

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIEN SZTUCZNYCH

28.94.11.0

28.99.39.0*

Rodzaj 503

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH

28.96.10.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- prasy hydrauliczne do tworzyw sztucznych,

- wytłaczarki ślimakowe z oprzyrządowaniem,

- wtryskarki,

- maszyny powlekające i nasycające, żelatyniarki,

- maszyny do formowania próżniowego,

- zgrzewarki do mas plastycznych,

- ucierarki jedno- i trójwalcowe,

- zwijarki rur bakelitowych, formy wtryskowe,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

Rodzaj 504

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO

28.96.10.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- walcówki i mieszarki zamknięte,

- kalandry i wytłaczarki,

- kotły do wulkanizacji i regeneracji,

- prasy wulkanizacyjne i autoklawy,

- wulkanizatorki specjalne,

- maszyny konfekcyjne,

- krajarki,

- formy do formowania gumy,

- maszyny pomocnicze,

- inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

Rodzaj 505

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU NIEORGANICZNEGO, SIARKOWEGO I NAWOZÓW FOSFOROWYCH

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- piece prażalnicze fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie lub agregat wraz ze stałym wyposażeniem, stanowiącym konstrukcyjną całość. W skład obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny, indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Granice stanowią w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego - sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

Rodzaj 506

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GAZÓW TECHNICZNYCH

28.29.11.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- ubijarki potrząsalne,

- aparaty do rektyfikacji powietrza,

- odgazowywacze,

- zasobniki tlenu ciekłego oraz wytwornice gazów,

- aparaty do napełniania butli i zbiorników gazami i cieczami,

- pomocnicze aparaty i maszyny przemysłu gazów technicznych,

- pozostałe maszyny i urządzenia przemysłu gazów technicznych.

W skład obiektu przykładowo wchodzą przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny (o ile jest konstrukcyjnie wbudowany), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Granice stanowią, w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego - sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

Rodzaj 507

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO

28.29.12.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- krystalizatory,

- komory potne.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie (agregat rafineryjny) wraz ze stałym wyposażeniem stanowiący konstrukcyjną całość, w którego skład wchodzą przykładowo, przyrządy pomiarowo- kontrolne i sterujące, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (o ile są konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Granice stanowią, w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - najbliżej położone króćce i zawory, a w przypadku napędu elektrycznego - sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalistów ds. majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych od A do Z. Kursy dla księgowych. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.