KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 53 - MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 53

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

PODGRUPA 53 - MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH


 

RODZAJ 531 - MASZYNY SPECJALNE DO PRODUKCJI WYROBÓW DROBNEJ GALANTERII METALOWEJ

RODZAJ 532 - MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW METALOWYCH

RODZAJ 533 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI KABLI I WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH

RODZAJ 534 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI AKUMULATORÓW I BATERII

RODZAJ 535 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI ŻARÓWEK I LAMP ELEKTRONOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

RODZAJ 536 - MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI TAŚMY FILMOWEJ I MAGNETYCZNEJ, BŁON, PŁYT I PAPIERÓW FOTOGRAFICZNYCH

RODZAJ 537 - MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI FILMÓW I KOPII FILMOWYCH ORAZ DO REALIZACJI FILMÓW

RODZAJ 538 - MASZYNY DO NAWIJANIA CEWEK ORAZ IZOLACJI SILNIKÓW, TRANSFORMATORÓW I KONDENSATORÓW

 

PODGRUPA 53 - MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Rodzaj 531

MASZYNY SPECJALNE DO PRODUKCJI WYROBÓW DROBNEJ GALANTERII METALOWEJ

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.99.39.0*

Rodzaj 532

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW METALOWYCH

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.99.39.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn do obróbki plastycznej metali, sklasyfikowanych w podgrupie 42,

- obrabiarek do metali i maszyn śrubiarskich o wiórowym charakterze obróbki, sklasyfikowanych w podgrupie 41.

Rodzaj 533

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI KABLI I WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH

28.41.11.0*

28.99.20.0

28.99.39.0*

Rodzaj 534

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI AKUMULATORÓW I BATERII

28.99.39.0*

Rodzaj 535

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI ŻARÓWEK I LAMP ELEKTRONOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

28.41.11.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia do przygotowania surowców metalicznych,

- maszyny i urządzenia do przygotowania surowców niemetalicznych,

- maszyny i urządzenia do produkcji półprzewodników, wyrobów z nich, obwodów drukowanych i scalonych,

- inne maszyny i urządzenia służące do produkcji żarówek, lamp elektronowych i innych źródeł światła.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie, w skład, którego wchodzi - napęd, instalacja elektryczna, wodna, parowa, sprężonego powietrza, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.

Rodzaj 536

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI TAŚMY FILMOWEJ I MAGNETYCZNEJ, BŁON, PŁYT I PAPIERÓW FOTOGRAFICZNYCH

28.99.39.0*

Rodzaj 537

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI FILMÓW I KOPII FILMOWYCH ORAZ DO REALIZACJI FILMÓW

26.30.13.0*

26.40*

26.70.1*

27.40*

28.99.39.0*

Rodzaj 538

MASZYNY DO NAWIJANIA CEWEK ORAZ IZOLACJI SILNIKÓW, TRANSFORMATORÓW I KONDENSATORÓW

28.99.39.0*

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalistów ds. majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych od A do Z. Kursy dla księgowych. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.