KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 63 - URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 63

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

PODGRUPA 63 - URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCERODZAJ 630 - TRANSFORMATORY

RODZAJ 631 - ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE

RODZAJ 632 - KONDENSATORY STATYCZNE

RODZAJ 633 - OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE ORAZ AKUMULATORY ELEKTRYCZNE


PODGRUPA 63 - URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE

Rodzaj 630

TRANSFORMATORY

27.11.4*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- specjalnych transformatorów laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8,

- transformatorów stanowiących składową część maszyn lub urządzeń złożonych, przykładowo, prostowników, aparatów spawalniczych, pieców elektrycznych, sklasyfikowanych łącznie z tą maszyną czy urządzeniem.

Rodzaj 631

ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE

27.11.50.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przetwornic, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

- zespołów prostownikowych wchodzących w skład innych urządzeń w radiofonii, przykładowo, urządzeń nastawczych prądu zmiennego (rodzaj 611), central telefonicznych (rodzaj 623).

Rodzaj 632

KONDENSATORY STATYCZNE

27.90.5

Rodzaj ten nie obejmuje:

- kondensatorów stanowiących część składową zespołów technicznych, jak kondensatorów pracujących w układach elektrycznych pieców indukcyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 456.

Rodzaj 633

OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE ORAZ AKUMULATORY ELEKTRYCZNE

27.20.1

27.20.2

Rodzaj ten obejmuje:

- ogniwa i baterie galwaniczne,

- stacjonarne i przenośne akumulatory elektryczne kwasowo-ołowiowe,

- stacjonarne i przenośne akumulatory elektryczne zasadowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przewodów doprowadzających energię elektryczną, izolatorów wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz tablic przepustowych, przykładowo, wchodzących w skład linii i sieci energetycznych lub innych obiektów i łącznie z nimi sklasyfikowanych.


GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy. To przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za majątek trwały udostępniamy nieodpłatnie.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe w praktyce - Kursy i warsztaty. Wiedza i umiejętności dla specjalistów do spraw amortyzacji składników majątku trwałego w firmie. Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia. Na zajęciach prezentujemy zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych. Problematykę z obszaru środków trwałych omawiamy na zajęciach podczas szkoleń i kursów dla księgowych organizowanych w Warszawie.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.