KŚT 2016, PODGRUPA 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 62

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

PODGRUPA 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE


 

RODZAJ 620 - URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

RODZAJ 621 - URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

RODZAJ 622 - URZĄDZENIA DO ZAPISU I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU

RODZAJ 623 - URZĄDZENIA ODBIORCZE I TRANSMISYJNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII

RODZAJ 624 - URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

RODZAJ 629 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA DLA RADIOFONII, TELEWIZJI I TELEKOMUNIKACJI


PODGRUPA 62 - URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

Podgrupa ta obejmuje:

- urządzenia nadawcze i odbiorcze dla radiofonii i telewizji,

- urządzenia telewizji kablowych,

- urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu,

- urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii (w tym telefonii komórkowej),

- urządzenia dla telegrafii,

- aparaturę odbiorczą dla radiotelefonii i radiotelegrafii,

- urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne

Rodzaj 620

URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

26.30.11.0

26.30.12.0

26.30.13.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- nadajniki do radiofonii lub telewizji,

- stacje przekaźnikowe, używane do odbioru programów i ich retransmisji, umożliwiające zwiększenie zasięgu nadawania (włącznie z telewizyjnymi stacjami przekaźnikowymi do montowania w samolotach),

- telewizyjne nadawcze stacje przekaźnikowe do transmisji programu za pomocą anten i reflektorów parabolicznych ze studia lub miejsca znajdującego się poza studiem, do głównego nadajnika,

- nadajniki telewizyjne do użytku przemysłowego (przykładowo, do odczytu instrumentów pomiarowych na odległość lub do obserwacji w niebezpiecznych miejscach). W przypadku tych urządzeń transmisja jest często przewodowa,

- kamery telewizyjne, kamery endoskopowe oraz kamery termowizyjne.

Obiekt stanowi kompletnie wyposażony nadajnik wraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi do normalnej pracy nadajnika.

Rodzaj 621

URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

26.40.11.0

26.40.12.0

26.40.20.0

Rodzaj ten obejmuje:

- odbiorniki radiowe,

- odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- odbiorników radiowych zamontowanych w pojazdach silnikowych, klasyfikowanych łącznie z pojazdem w grupie 7.

Rodzaj 622

URZĄDZENIA DO ZAPISU I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU

26.40.31.0

26.40.32.0

26.40.33.0

28.23.21.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku,

- magnetofony, dyktafony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku,

- kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- radiokomunikacyjnych urządzeń odbiorczych, sklasyfikowanych w rodzaju 623.

Rodzaj 623

URZĄDZENIA ODBIORCZE I TRANSMISYJNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII

26.20.18.0

26.30.21.0

26.30.22.0

26.30.23.0

26.40.44.0

Rodzaj ten obejmuje:

- wideofony, telefaksy, dalekopisy,

- aparaty telefoniczne (przewodowe i do sieci komórkowych, smartfony),

- modemy, rutery,

- aparaturę do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (urządzenia aktywne lokalnej lub rozległej sieci telewizji przemysłowej),

- aparaturę odbiorczą dla radiotelefonii i radiotelegrafii.

Obiekt stanowi kompletne urządzenie do transmisji przewodowej lub bezprzewodowej.

Rodzaj 624

URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

26.30.50.0

26.52.14.0

27.90.20.0

27.90.70.0

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia sygnalizacyjne (do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej),

- zegary stacyjne.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń oznakowania nawigacyjnego oraz latarni oświetleniowych, sklasyfikowanych w podgrupie 22.

Rodzaj 629

POZOSTAŁE URZĄDZENIA DLA RADIOFONII, TELEWIZJI I TELEKOMUNIKACJI

26.30.40.0

26.40.41.0

26.40.42.0

26.40.43.0

Rodzaj ten obejmuje:

- anteny wszystkich typów,

- mikrofony, głośniki, wzmacniacze.


GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy. To przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za majątek trwały udostępniamy nieodpłatnie.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe w praktyce - Kursy i warsztaty. Wiedza i umiejętności dla specjalistów do spraw amortyzacji składników majątku trwałego w firmie. Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia. Na zajęciach prezentujemy zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych. Problematykę z obszaru środków trwałych omawiamy na zajęciach podczas szkoleń i kursów dla księgowych organizowanych w Warszawie.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.