K¦T 2016, PODGRUPA 55 - MASZYNY I URZˇDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ

 

  K¦T 2016     |     KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 55

 

KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZˇDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

PODGRUPA 55 - MASZYNY I URZˇDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJRODZAJ 550 - MASZYNY DO WSTĘPNEJ OBRÓBKI WŁÓKIEN ŁYKOWYCH

RODZAJ 551 - MASZYNY PRZĘDZALNICZE
RODZAJ 552 - MASZYNY DO PRODUKCJI NICI, SZNURKÓW I LIN

RODZAJ 553 - MASZYNY TKACKIE

RODZAJ 554 - MASZYNY DZIEWIARSKIE I POŃCZOSZNICZE

RODZAJ 555 - MASZYNY WYKOŃCZALNICZE I FARBIARSKIE

RODZAJ 556 - MASZYNY DO PRODUKCJI FILCU I ARTYKUŁÓW Z FILCU

RODZAJ 557 - MASZYNY SZWALNICZE, ODZIEŻOWE I DO WYROBU GUZIKÓW

RODZAJ 558 - MASZYNY DO PRODUKCJI SKÓRY I WYROBÓW ZE SKÓRY

RODZAJ 559 - POZOSTAŁE MASZYNY I URZˇDZENIA DLA PRZEMYSŁÓW WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

 

PODGRUPA 55 - MASZYNY I URZˇDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ

 

Rodzaj 550

MASZYNY DO WSTĘPNEJ OBRÓBKI WŁÓKIEN ŁYKOWYCH

28.29.42.0*

28.94.1*

Rodzaj 551

MASZYNY PRZĘDZALNICZE

28.94.1*

Rodzaj 552

MASZYNY DO PRODUKCJI NICI, SZNURKÓW I LIN

28.94.1*

Rodzaj 553

MASZYNY TKACKIE

28.94.13.0

Rodzaj 554

MASZYNY DZIEWIARSKIE I POŃCZOSZNICZE

28.94.14.0

Rodzaj 555

MASZYNY WYKOŃCZALNICZE I FARBIARSKIE

28.94.2*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn i urz±dzeń farbiarskich, stosowanych w branży usługowej, sklasyfikowanych w rodzaju 661.

Rodzaj 556

MASZYNY DO PRODUKCJI FILCU I ARTYKUŁÓW Z FILCU

28.94*

Rodzaj 557

MASZYNY SZWALNICZE, ODZIEŻOWE I DO WYROBU GUZIKÓW

28.94.2*

Rodzaj 558

MASZYNY DO PRODUKCJI SKÓRY I WYROBÓW ZE SKÓRY

28.94.24.0*

28.94.30.0

Rodzaj 559

POZOSTAŁE MASZYNY I URZˇDZENIA DLA PRZEMYSŁÓW WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

28.94*

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZˇDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

K¦T - 2016. KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ¦RODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych ¶rodka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa ¶rodków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników maj±tku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalistów ds. maj±tku trwałego. ¦rodki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw ¶rodków trwałych od A do Z. Kursy dla księgowych. Zdobywaj umiejętno¶ci, które procentuj±. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjaj±ca nauce.


 

   K¦T 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 3 paĽdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych (K¦T) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację ¦rodków Trwałych (K¦T), zwan± „K¦T 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych K¦T 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 wrze¶nia 1994 r. o rachunkowo¶ci;

3) w sprawach dotycz±cych przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocze¶nie z K¦T 2016.

   K¦T 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIˇZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację ¦rodków Trwałych - K¦T 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

K¦T 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ¦RODKÓW TRWAŁYCH - K¦T 2010.