KŚT 2010 - PODGRUPA 54 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY ...

 

Podgrupa 54 - Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   |   GRUPA 5   |   PODGRUPA 54

 

ROCZNE STAWKI AMORTYZACJI - KŚT 2010

 

KŚT 2010 - rodzaj

Nazwa

Roczna stawka amortyzacji [%]

Klasyfikacja Środków Trwałych - opis

540

Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna

14%

 

541

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek

14%

 

542

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu płyt pilśniowych i płyt wiórowych

14%

 

543

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu zapałek

14%

 

544

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu beczek, skrzyń i różnych wyrobów z drewna

14%

 

545

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy

14%

 

546

Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tektury

14%

 

547

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych

14%

 

548

Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne

 

*) Uwaga: Dla pozycji  548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego roczna stawka amortyzacji  wynosi 7%.

14%*)

 Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i aparaty do produkcji materiału zecerskiego (548-0),

- maszyny i aparaty do wykonania formy drukarskiej i odtwarzania formy drukarskiej,

- maszyny do druku we wszystkich technikach drukarskich,

- maszyny introligatorskie,

- maszyny poligraficzne pomocnicze oraz urządzenia i sprzęt pomocniczy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przenośników obsługujących maszyny poligraficzne (z wyłączeniem zainstalowanych w suszarkach introligatorskich), sklasyfikowanych w rodzaju 643.

549

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z drewna lub materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami

14%

 

 
 
 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

KŚT 2010 stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  • w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.
 

   KŚT 2010   |   WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACJI

Roczne stawki amortyzacji są ustalane:


   KŚT 2010   |   PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory kadrowo-płacowe. Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych.  Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników. Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych - diety i ryczałty. Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulatory księgowe. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM


   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Zdobądź wiedzę. Zostań specjalistą ds. środków trwałych/majątku trwałego. Kursy umiejętności zawodowych w Warszawie. Zajęcia na szkoleniu trwają trzy dni i obejmuje 24 godziny wykładowe.

 

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016/2017/2018

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016).

Stanowi ona załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

KŚT 2010 jest zastępowana przez Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.