KŚT 2010 - PODGRUPA 57 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   |   GRUPA 5   |   PODGRUPA 57

 

ROCZNE STAWKI AMORTYZACJI - KŚT 2010

 

KŚT 2010 - rodzaj

Nazwa

Roczna stawka amortyzacji [%]

Klasyfikacja Środków Trwałych - opis

570

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu cukierniczego

14%

 

571

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu koncentratów spożywczych

 

*) Uwaga - Dla pozycji:

- 571-8 autoklawy do hydrolizy,

- 571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

roczna stawka amortyzacji wynosi 25%.

14%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do przypraw w płynie (571-3), w tym neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hadralizatory betonowe lub murowane (571-30 i 571-31),

- autoklawy do hydrolizy służące do produkcji koncentratów spożywczych (571-8),

- urządzenia do produkcji makaronu i koncentratów spożywczych w stanie stałym i płynnym.

W skład poszczególnych maszyn, urządzeń lub aparatów dla przemysłu koncentratów spożywczych wchodzą z reguły silniki elektryczne, przekładnie oraz fundament.

Granice obiektu stanowią - w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacji - króćce i zawory położone najbliżej obiektu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (np.: mieszadeł do proszków, pras-filtrów (błotniarek), półautomatów do dozowania i pakowania), które występują zarówno w przemyśle koncentratów spożywczych, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

572

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłów tytoniowego i zielarskiego

14%

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (np. gniotowników walcowo-bębnowych, młynów tarczowych), które występują zarówno w przemysłach tytoniowym i zielarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

573

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu mięsnego

14%

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (zamykarek do puszek, etykieciarek, znakownic), które występują zarówno w przemyśle mięsnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

574

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rybnego

14%

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (zamykarek puszek, etykietarek, znakownic pudełek), które występują zarówno w przemyśle rybnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

575

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu tłuszczowego

14%

 

576

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu mleczarskiego

14%

 

577

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu jajczarsko-drobiarskiego

14%

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (np. mieszadeł do wody wapiennej, pasteryzatorów, znakownic do wieczek), które występują zarówno w przemyśle jajczarsko-drobiarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

578

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego

14%

 

579

Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego

 

*) Uwaga - Dla pozycji:

- 579-000 dystrybutory,

- 579-003 młynki młotkowe,

- 579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne,

- 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

roczna stawka amortyzacji wynosi 20%.

14%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- dystrybutory (579-000),

- młynki młotkowe (579-003),

- maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne (579-01),

- maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych (579-01 i 579-09),

- maszyny i urządzenia do przerobu pasz zielonych.

W skład poszczególnego obiektu stanowiącego maszynę, urządzenie lub aparat wchodzą z reguły silniki elektryczne, koła pasowe, przekładnie, wyciągi, wentylatory oraz wyposażenie dodatkowe i fundament.

 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

KŚT 2010 stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  • w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.
 

   KŚT 2010   |   WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACJI

Roczne stawki amortyzacji są ustalane:

 

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Kursy zawodowe dla specjalistów do spraw majątku trwałego (ds. środków trwałych i WNiP). Szkolenie o tematyce: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Aktywa trwałe, finansowe. Cena nabycia, koszt wytworzenia. Zajęcia poświecone ewidencji majątku trwałego. Warsztaty dla specjalistów. Zakres wiedzy: Amortyzacja środków trwałych. Remonty, ulepszenia, naprawy środków trwałych. Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne.

 

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016/2017/2018

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016).

Stanowi ona załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

KŚT 2010 jest zastępowana przez Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.