KŚT 2010 - PODGRUPA 58 - MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   |   GRUPA 5   |   PODGRUPA 58

 

ROCZNE STAWKI AMORTYZACJI - KŚT 2010

 

KŚT - rodzaj

Nazwa

Roczna stawka amortyzacji [%]

Klasyfikacja Środków Trwałych - opis

580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

20%

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do robót ziemnych, tj.: koparki, ładowarki, pługi ciągnione, zrywarki, spycharki, równiarki, zgarniarki,

- maszyny do robót melioracyjnych - pogłębiarki do kanałów melioracyjnych,

- samojezdne maszyny do oczyszczania rowów (odmularki),

- maszyny do kopania rowów melioracyjnych i profilowania skarp melioracyjnych (koparki drenarskie skrobakowe, wielonaczyniowe, frezujące),

- maszyny do bezrowkowego układania ciągów drenarskich,

- maszyny do robót fundamentowych, jak: kafary, wibropogrążarki, wyciągarki do pali,

- inne maszyny do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych, w skład której z reguły wchodzi: maszyna z podstawowym osprzętem oraz silnik elektryczny, koła pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- spycharek po całkowitym zdemontowaniu osprzętu, które wykorzystywane są jako ciągniki, sklasyfikowanych w podgrupie 74.

581

Maszyny do robót budowlanych

 

*) Uwaga - Dla pozycji:

-581-2 wibratory,

-581-4 wibromłoty,

- 581-3 zacieraczki do tynku

roczna stawka amortyzacji wynosi 25%.

20%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- wibratory (581-2),

- zacieraczki do tynku (581-3),

- wibromłoty (581-4),

- betoniarki,

- mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw,

- torkretnice,

- maszyny do robót malarskich,

- maszyny do podłóg,

- inne maszyny do robót budowlanych.

Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz - o ile występują - silnik elektryczny lub spalinowy, ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym, a przy maszynach stacyjnych - fundament.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przetwornic występujących przy wibratorach przyczepnych, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

- sprężarek występujących przy torkretnicach, sklasyfikowanych w rodzaju 444.

582

Maszyny do robót drogowych

*) Uwaga - Dla pozycji:

- 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności,

- 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

roczna stawka amortyzacji wynosi 10%.

 

*) Uwaga - Dla pozycji 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg roczna stawka amortyzacji wynosi 20%.

 

18%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do budowy nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych (582-1),

- odśnieżarki dróg, ulic i placów (582-2),

- szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg (582-3),

- maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu,

- walce drogowe samobieżne z napędem spalinowym i doczepne,

- pozostałe maszyny do robót drogowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do budowy lub utrzymania dróg, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub spalinowy, z wyłączeniem maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów pojazdów silnikowych oraz osprzęt dodatkowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów pojazdów silnikowych, np. skrapiarek mechanicznych, pługów do odśnieżania dróg itp., sklasyfikowanych w podgrupie 74.

583

Koparki i zwałowarki używane w kopalnictwie odkrywkowym

 

*) Uwaga - Dla pozycji:

- 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla,

- 583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

roczna stawka amortyzacji wynosi 7%.

18%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, torfu i innych złóż (583-0),

- koparki w piaskowniach przemysłu węglowego (583-1).

Obiektem jest poszczególna maszyna, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub koło pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- koparek, zwałowarek i spycharek, sklasyfikowanych w podgrupie 58.

584

Maszyny do robót torowych kolejowych

18%

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn i urządzeń mających zastosowanie przy robotach torowych, lecz posiadających charakter maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania, np.: zespoły prądotwórcze, sprężarki, wytwornice acetylenowe, koparki, spycharki, walce itp., które należy sklasyfikować w odpowiednich rodzajach KŚT,

- wagonów towarowych i specjalnych, np. mieszkalnych i technicznych, oraz wagonów przeznaczonych na kuchnie, magazyny, warsztaty, łaźnie, świetlice itp., stanowiących tabor specjalny, sklasyfikowanych w podgrupie 70.

 
 
 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

KŚT 2010 stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  • w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.
 

   KŚT 2010   |   WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACJI

Roczne stawki amortyzacji są ustalane:


   KŚT 2010   |   PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji środków trwałych. Kalkulatory wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, składek ZUS i podatków. Kalkulator ryczałtów samochodowych. Kalkulatory kosztów podróży służbowych. Kalkulatory umów zleceń i o umów dzieło. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych  ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20.000 EURO). Kalkulatory przydatne w pracy działów kadr i płac oraz działach księgowości.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM


   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

 

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

 

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Szkolenie z tematu: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Aktywa trwałe, finansowe. Cena nabycia, koszt wytworzenia. Zajęcia poświecone ewidencji majątku trwałego. Kurs: Specjalista do spraw majątku trwałego (ds. środków trwałych i WNiP). Warsztaty w Warszawie. Amortyzacja środków trwałych. Remonty, ulepszenia, naprawy środków trwałych. Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne.

 

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016/2017/2018

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016).

Stanowi ona załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

KŚT 2010 jest zastępowana przez Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.