KŚT 2010 - PODGRUPA 77 - TABOR PŁYWAJĄCY

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   |   GRUPA 7   |   PODGRUPA 77

 

ROCZNE STAWKI AMORTYZACJI - KŚT 2010

 

KŚT 2010 - rodzaj

Nazwa

Roczna stawka amortyzacji [%]

Klasyfikacja Środków Trwałych - opis

770

Tabor transportu morskiego

 

*) Uwaga - Dla pozycji 770-13 kontenerowce roczna stawka amortyzacji wynosi 14%.

7%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- liniowce pasażerskie,

- statki wycieczkowe i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe,

- łodzie z napędem śmigłowym, wodoloty i poduszkowce,

- promy wszelkiego typu,

- tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych,

- kontenerowce (770-13),

- chłodniowce,

- pozostałe jednostki pływające do przewozu osób lub towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów.

Obiektem jest poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- taboru poruszającego się po wodach śródlądowych i zalewach morskich, sklasyfikowanego w rodzaju 774.

771

Tabor rybołówstwa morskiego

7%

Rodzaj ten obejmuje:

- statki rybackie,

- statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa.

772

Tabor techniczny i ratowniczy morski

7%

Rodzaj ten obejmuje:

- holowniki i pchacze pełnomorskie,

- pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające,

- pozostałe ratownicze morskie jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.

773

Tabor transportu śródlądowego

 

*) Uwaga - Dla pozycji 773-1010 wodoloty roczna stawka amortyzacji wynosi 14%.

7%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- statki wycieczkowe, łodzie wypoczynkowe lub sportowe,

- łodzie wiosłowe i kajaki,

- motorówki,

- wodoloty (773-1010),

- promy wszelkiego typu,

- łodzie z napędem śmigłowym,

- statki inspekcyjne, barki i pozostały tabor z napędem,

- barki, krypy, łodzie i pozostały tabor bez napędu,

- pozostałe jednostki pływające do przewozu osób i towarów.

Obiektem jest poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- silników przyczepnych używanych do łodzi, sklasyfikowanych w grupie 3,

- taboru rybołówstwa śródlądowego, sklasyfikowanego w rodzaju 779.

774

Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy

7%

Rodzaj ten obejmuje:

- holowniki i pchacze na rzekach śródlądowych,

- pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające,

- pozostałe ratownicze śródlądowe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.

778

Pozostały tabor pływający

7%

Rodzaj ten obejmuje:

- okręty wojenne,

- tabor rybołówstwa śródlądowego,

- platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne,

- tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne i inne konstrukcje pływające,

- pozostałe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.


 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

KŚT 2010 stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  • w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.
 

   KŚT 2010   |   WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACJI

Roczne stawki amortyzacji są ustalane:


   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Profesjonalne szkolenie dla specjalistów do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). Majątek trwały w firmie/przedsiębiorstwie/urzędzie. Ewidencja bilansowa, ewidencja podatkowa, ewidencja księgowa na kontach syntetycznych, na kontach pomocniczych oraz odrębna ewidencja szczegółowa, amortyzacja i inwentaryzacja, zasady umarzania środków trwałych.

 

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016/2017/2018

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016).

Stanowi ona załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

KŚT 2010 jest zastępowana przez Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.