KŚT 2010 - PODGRUPA 56 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   |   GRUPA 5   |   PODGRUPA 56

 

ROCZNE STAWKI AMORTYZACJI - KŚT 2010

 

KŚT 2010 - rodzaj

Nazwa

Roczna stawka amortyzacji [%]

Klasyfikacja Środków Trwałych - opis

560

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu cukrowniczego

10%

 

561

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu piwowarskiego i do produkcji napoi

 

*) Uwaga: Dla pozycji 561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi roczna stawka amortyzacji wynosi 14%.

10%*)
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi (561-6),

- maszyny, urządzenia i aparaty do słodowania, przygotowywania i warzenia brzeczki chmielowej,

- urządzenia i aparaty fermentowni i leżakowni piw,

- maszyny i urządzenia do rozlewu piwa,

- konserwacji naczyń transportowych i legalizacji beczek.

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz z normalnym wyposażeniem, w skład której wchodzi indywidualny napęd (silnik elektryczny lub przekładnia) oraz fundament.

Granice obiektu stanowią - w przypadku połączeń maszyny z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny).

562

Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji drożdży

10%

 

563

Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wyrobów spirytusowych

10%

 

564

Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji octu

10%

 

565

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu ziemniaczanego

10%

 

566

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu owocowo-warzywnego

10%

 

567

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu młynarskiego

10%

 

568

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu piekarniczego

 

*) Uwaga: Rodzaj 568-40 do 48 - roczna stawka amortyzacji wynosi 10%.

14%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- piece piekarnicze (568-4), w tym piece ceramiczne (568-40 do 568-46), piece cyklotermiczne i specjalne,

- maszyny i urządzenia do przygotowywania surowców i ciasta,

- maszyny i urządzenia do przerobu ciasta i pieczywa,

- maszyny i urządzenia pomocnicze przemysłu piekarniczego.

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat dla przemysłu piekarniczego wraz z przynależnym do niego wyposażeniem, które z reguły składa się z: indywidualnego napędu (silniki, przekładnie, koła pasowe), instalacji znajdujących się na danym obiekcie do najbliższego zaworu lub wyłącznika, urządzeń stanowiących normalne wyposażenie oraz fundamentu.

 
 
 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

KŚT 2010 stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  • w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2010   |   WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACJI

Roczne stawki amortyzacji są ustalane:


   KŚT 2010   |   PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory kadrowo-płacowe. Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych.  Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników. Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych - diety i ryczałty. Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulatory księgowe. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM


   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Środki trwałe od A do Z. Szkolenia przybliżające regulacje prawne z dziedziny majątku trwałego. Kurs dla specjalistów to szansa na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej aktualnych przepisów regulujących zasady wyceny, ewidencji, amortyzacji i umarzania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nabądź nowe umiejętności. Akademia dla przyszłych specjalistów ds. majątku trwałego.

 

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016/2017/2018

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016).

Stanowi ona załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

KŚT 2010 jest zastępowana przez Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.