Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w 2016 roku. Zasiłki chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze i macierzyńskie oraz świadczenia rehabilitacyjne po zmianach.

Opis

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY LUB MACIERZYŃSTWA, ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE, SZKOLENIE W WARSZAWIE

 

  ELŻBIETA SZWARC, SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN.

Szkolenie: Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego - po zmianach. Zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, zasiłki macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne, e-zwolnienia, ubezpieczenia wypadkowe, Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Aktualny stan prawny wynikający ze zmian wprowadzonych w przepisach w 2015 i 2016 roku.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Aleje Jerozolimskie 65/79

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Elżbieta Szwarc,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.
  ORGANIZACJA SZKOLENIA - CZAS TRWANIA/ILOŚĆ GODZIN
Rejestracja uczestników szkolenia trwa od godz. 9:30. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT


 Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa - szkolenie.


Program

I. PRAWO DO ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH, OPIEKUŃCZYCH, MACIERZYŃSKICH I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH

1. Zmiany wprowadzone od 14 sierpnia 2015 r.:

a) zasiłek macierzyński:

 • dla  ubezpieczonego ojca-pracownika prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka,
 • prawo dla ubezpieczonego, nie będącego pracownikiem, ojca dziecka lub innego członka najbliższej rodziny do zasiłku macierzyńskiego, w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka,
 • prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego, nie będącego pracownikiem ojca dziecka lub innego  członka najbliższej rodziny w razie niemożliwości  sprawowania przez matkę opieki nad nowo narodzonym dzieckiem,
 • prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka, gdy zmarła matka nie była ubezpieczona,

b) zasiłek opiekuńczy:

 • prawo dla rodzica dziecka nie będącego małżonkiem,
 • rozszerzony krąg członków rodziny do zasiłku opiekuńczego.

 2. Zakres zmian obowiązujących od 1 listopada 2015 r.

a) nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i ubezpieczenia wypadkowego dla osób nie będących pracownikami i prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osób z nimi współpracującymi,

b) do świadczeń, do których prawo powstało przed  1 listopada 2015 r.

c) do świadczeń, do których prawo powstało po 1 listopada 2015 r.

d) w przypadku przerwy w pobieraniu zasiłku lub jego zmiany.

3. Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 r.  w zakresie orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki  nad chorym członkiem rodziny:

a) e-zwolnienia - kto będzie miał prawo do wystawiania zwolnień elektronicznych:

 • przekazywanie zwolnień lekarskich elektronicznych na konto ubezpieczonego,
 • płatnicy składek a dostęp do zwolnień elektronicznych z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP,
 • obowiązki płatników składek przekazujących do ZUS dokumenty w formie elektronicznej,
 • udostępnienie przez ZUS bezpłatnego profilu informacyjnego,

b) okres przejściowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r:

 • przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości będą zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawiane przez lekarzy w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP lub formie papierowej,
 • informacja dla ubezpieczonego, od wystawiającego zaświadczenie lekarskie, o rodzaju wystawionego dokumentu, terminu jego przekazania płatnikowi składek oraz korekcie wcześniej wystawionego zaświadczenia.

 

II. FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH.

 

III. OMAWIANIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH USTALANIA PRAWA I WYSOKOŚCI ZASIŁKÓW W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA I UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO. 

 

IV. PANEL DYSKUSYJNY - PYTANIA I ODPOWIEDZI.


 

 

 

 

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa - szkolenie.  

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS 2016.

 

 

 

 

  RENOMA NA RYNKU - TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

Nasze szkolenia ukończyło już tysiące osób a nasze dyplomy ukończenia kursu cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

Dotychczasowi uczestnicy naszych szkoleń biorą udział w nowych edycjach kursów, szkoleń i warsztatów oraz polecają je swoim znajomym.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.
 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.
 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.
 • Wcześniejsze wpłaty oczywiście mile widziane.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

 

 

 

 
 Zasiłki chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze i macierzyńskie oraz świadczenia rehabilitacyjne po zmianach.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego - szkolenie w Warszawie.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 390 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 350 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.
 

CENA PROMOCYJNA 330 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 330 zł/osobę.

 

Informacje o wykładowcy

ELŻBIETA SZWARC

Ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doświadczony wykładowca. Wieloletni praktyk. Stały współpracownik naszej firmy.

Specjalizuje się w ubezpieczeniach społecznych (zasady podlegania, dokumentacja ubezpieczeniowa), wypadki przy pracy i choroby zawodowe, świadczenia chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki macierzyńskie, zasiłki opiekuńcze, urlopy, prawo pracy.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

 

Prowadzimy zajęcia w samym centrum Warszawy. Szkolenia odbywają się w Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA

Uwagi

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w 2016 roku.