Faktura VAT 2017/2018. Zasady dokumentacji i prowadzenia ewidencji dla podatku od towarów i usług.

Opis

SZKOLENIE - FAKTURA VAT 2017/2018. PRAWIDŁOWA DOKUMENTACJA I EWIDENCJA DLA POTRZEB PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. ZAJĘCIA W WARSZAWIE PROWADZI GRZEGORZ TOMALA8 LISTOPADA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA


Termin szkolenia
 
 
 8 listopada 2017 roku (środa).
Wykładowca
 Grzegorz Tomala.
Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych.
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE

Szkolenie: Faktura VAT 2017/2018. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja dla celów podatku od towarów i usług. Kurs związany z wystawianiem, potwierdzaniem odbiorem faktury, korygowaniem, anulowaniem i rozliczaniem faktur VAT w 2017 roku. Akademia fakturowania.

 


Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

 JEDNODNIOWE SZKOLENIE OTWARTE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Faktura VAT 2017/2018. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja dla celów podatku od towarów i usług. Aktualne regulacje, obowiązujące przepisy i najnowsze urzędowe interpretacje podatkowe. Problematyka podatku VAT związana z wystawianiem, potwierdzaniem odbioru faktury, korygowaniem, anulowaniem i rozliczaniem faktur VAT, terminami ewidencjonowania przychodu, kasami fiskalnymi, odroczonym terminem płatności za dostawę, transakcjami objętymi odwrotnym obciążeniem, korektami podatku należnego i naliczonego, właściwym i poprawnym prowadzeniem rejestrów VAT. Faktury VAT 2017/2018 bez błędów.Program

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA - FAKTURA VAT

 

DOKUMENTACJA I EWIDENCJA DLA CELÓW PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. PRAWIDŁOWE FAKTURY VAT 2017/2018.


 

I. OBOWIĄZEK DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI FAKTURĄ VAT

 1. Termin wystawienia faktury, a obowiązek podatkowy.
 2. Sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę.
 3. Obowiązek zapłaty podatku z każdej wystawionej faktury.
 4. Kalkulacja podstawy opodatkowania (kwota netto faktury).
 5. Zasady fakturowania w przypadku wliczania do ceny towarów kosztów transportu
 6. Termin zaewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej.
 7. Dostawa z odroczonym terminem płatności a ewidencja w kasie fiskalnej.

II. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH DOKUMENTOWANIA SPRZEDAŻY

 1. Terminy wystawania faktur.
 2. Faktury dokumentujące transakcje objęte zwolnieniem z VAT - szczegółowe wymogi.
 3. Przewidziane przepisami zasady prowadzenia archiwum dla faktur papierowych i elektronicznych.
 4. Obowiązujące od 2017 roku sankcje za odliczenie VAT z „pustej" lub nierzetelne faktury.

III. DOKUMENTACJA TRANSAKCJI OBJĘTYCH ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM U NABYWCY

Dokumenty stanowiące podstawy do zapisów w rejestrach VAT w sytuacji dokonania nabyć towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem.

IV. ZASADY KORYGOWANIA BŁĘDÓW W FAKTURACH (FAKTURY KORYGUJĄCE, NOTY KORYGUJĄCE)

 1. Anulowanie faktury.
 2. Rozliczanie faktur korygujących.
 3. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej.
 4. Zbiorcze faktury korygujące.
 5. Noty korygujące.
 6. Korygowanie transakcji nieudokumentowanych fakturą.
 7. Zasady prowadzenia rejestru korekt i błędów dotyczących sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kasy fiskalnej.

V. ZASADY PROWADZENIA REJESTRÓW DLA PODATKU VAT PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

 1. Zapisy dotyczące korekt podatku należnego i naliczonego.
 2. Zakres szczegółowości zapisów dokonywanych w rejestrze zakupów i sprzedaży - np. faktury obejmujące kilka pozycji.
 3. Zapisy w rejestrze w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej i fakturami.

VI. PANEL DYSKUSYJNY - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia oraz okazja do wymiany spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 

  FAKTURA VAT 2017 W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW

 • Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jak należy rozumieć przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych odnośnie dokumentowania transakcji, z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania.

 • Omówienie są regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania w oparciu o nowe przepisy ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego normującego szczegółowo tę problematykę.

  OMAWIANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FAKTURAMI VAT

 • Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym.

 • Niezbędne elementy niewadliwej faktury.

 • Terminy wystawiania faktur w przypadku szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.

 • Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania.

  PROWADZĄCY SZKOLENIE - GRZEGORZ TOMALA

Grzegorz Tomala, doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej, prawnik i konsultant podatkowy. Specjalizacja: Prawo podatkowe - podatek od towarów i usług (VAT). Więcej informacji o wykładowcy ...

  

Dokumentowanie transakcji - Faktura VAT 2017/2018. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT).

 

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Proponujemy jedną z najkorzystniejszych cen za jednodniowe szkolenie otwarte biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy prowadzącego szkolenie, wykład i ćwiczenia - zajęcia prowadzi Grzegorz Tomala,

 • możliwość uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu objętego tematyką szkolenia,

 • zawarte w cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w samym centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego zapewniające dogodny dojazd.

  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - KFS 2017

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego.
 

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ POLBI Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE SZKOLENIA BRUTTO.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 • Dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w zajęciach.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywa się szkolenie.

PROPONUJEMY 7-DNIOWY TERMIN PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ!

 

 

SZKOLENIE MOŻEMY ZREALIZOWAĆ W FORMIE ZAMKNIĘTEJ.

 

 

 Podatek od towarów i usług a w szczególnosci faktura VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian. Szkolenie w Warszawie. Kurs prowadzi Grzegorz Tomala.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Szkolenie - Faktura VAT 2017/2018. Praktycy - Praktykom. Jak prawidłowo wystawiać, korygować i ewidencjonować faktury VAT? Kurs z zasad dokumentacji i prowadzenia ewidencji dla podatku od towarów i usług.

 

 

 

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Szkolenie "FAKTURA VAT 2017" (2017-11-08) jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane w Bazie Usług Rozwojowych.
 

 

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

 

 

Prawo podatkowe - Faktura VAT 2017/2018. Szkolenie związane z podatkiem VAT - bezbłędne fakturowanie. Prawidłowe rozliczenia z urzędem skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług (VAT 2017). Kurs - Faktura VAT 2017 . Problematyka szkolenia z podatku VAT związana z wystawianiem, potwierdzaniem odbiory faktury, korygowaniem, anulowaniem i rozliczaniem faktur VAT, terminami ewidencjonowania przychodu, kasami fiskalnymi, odroczonym terminem płatności za dostawę, transakcjami objętymi odwrotnym obciążeniem, korektami podatku należnego i naliczonego, właściwym i poprawnym prowadzeniem rejestrów VAT.

Terminy kursów

Warszawa, 8 listopada 2017 r.
Szkolenie prowadzi Grzegorz Tomala.

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

Cena 390 zł,

przy zgłoszeniu do 27 października 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.


NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje o wykładowcy

Grzegorz Tomala jest prelegentem na zajęciach z tematyki faktur VAT 2017.
 

GRZEGORZ TOMALA

Trener z bogatym doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń.

Grzegorz Tomala, doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej, prawnik i konsultant podatkowy. Specjalizacja: Prawo podatkowe - podatek od towarów i usług (VAT). Więcej informacji o wykładowcy ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.

 

PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

 

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w:

 • Centrum LIM - Hotel MARRIOTT,

 • Biurowcu CENTRAL TOWER.

 

Faktura VAT 2017/2018. Szkolenie pozwalające uzyskać odpowiedzi na pytania o to, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur? dlaczego i kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową? jakie informacje i dane powinna zawierać faktura zaliczkowa a jakie końcowa? co powinna zwierać faktura korygująca, jak prawidłowo sporządzić notę korygującą? jak prawidłowo przechowywać i przesyłać faktury VAT? jak postępować z fakturami wystawione w formie elektronicznej? czy można traktować fakturę pro-forma jako pełnoprawny dokument księgowy?
Centrum LIM - Budynek Hotelu Marriott.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

Faktura VAT w 2017 i 2018 roku. Zapraszamy na szkolenia podatkowe i kursy. POLBI - Warszawa. Kompedium wiedzy. Poprawne dokumentowanie transakcji fakturami VAT. Faktura VAT dla praktyków. Zasady wystawiania.
Central Tower - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.
 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu fakturowania w 2017 i 2018 roku. Kurs przybliżający zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów towarzyszących rozliczeniom VAT-u. Proponujemy zajęcia z renomowanym wykładowcą - Panem Grzegorzem Tomalą. Kurs - Faktura VAT 2017/2018.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKAT

 

Wydajemy naszym słuchaczom, uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu kursu. Szkolimy z zakresu faktury VAT. Przepisy obowiązujące w 2017 roku. Fakturowanie, rozliczenia z urzędem skarbowym z zakresu podatku od towarów i usług. Faktura VAT bez błędów. Praktycy-praktykom. ABC fakturowania. Kursy - Faktury VAT 2017. Warszawa. Warsztaty prowadzi Grzegorz Tomala. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć, Certyfikat ze szkolenia. Fakturowanie, szkolenie związane z podatkiem od towarów i usług. Zapewnij pracownikom możliwość zdobycia i uzupełnienia wiedzy zawodowej z obszaru rozliczeń z US. Potwierdzaj nabytą wiedzę zaświadczeniem o ukończeniu kursu a nie certyfikatem. Kurs - Faktura 2017/2018.

 Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
 
WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

DO POBRANIA

Zgłoszenie na szkolenie, dokumenty do pobrania. 

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax: 22 699 59 15 (całodobowo)

e-mail: biuro@polbi.pl

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

KOORDYNATOR SZKOLENIA

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.com.pl

Uwagi

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

ZGŁOSZENIE ON-LINE