Zatrudnianie cudzoziemców - aktualne regulacje prawne

Opis

Kurs/Szkolenie:

Zasady zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

 

Program

I. WYKONYWANIE PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ
 1. Tryb wydania zezwolenia.

 2. Treść zezwolenia i okres ważności uzyskanego zezwolenia.

 3. Odmowa wydania lub uchylenie wydanego zezwolenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z dnia 26 listopada 2014 r. poz. 1649, z 2015 r. poz. 349)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2015 r. poz. 543)

II. WYKONYWANIE PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI WYDANIA ZEZWOLENIA

 1. Okoliczności uprawniające wykonywanie pracy bez zezwolenia.

 2. Szczególne okoliczności wydania zezwolenia.  

Podstawa prawna: 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2015 r. poz. 588)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2015 r. poz. 97)

III. WYKONYWANIE PRACY BEZ ZEZWOLENIA LUB WYKONYWANIE PRACY INNEJ NIŻ W ZEZWOLENIU

 1. Podmioty uprawnione do kontrolowania pracodawców zatrudniających cudzoziemców.                                                              

 2. Sankcje z tytułu wykonywania pracy bez zezwolenia lub innej niż wskazana w zezwoleniu.

Podstawa prawna:  

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r. poz. 729)

IV. OCHRONA  PRACY CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Podstawa prawna:  

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, poz. 1662, z 2015 r. poz. 1066)

V. PANEL DYSKUSYJNY - PYTANIA I ODPOWIEDZI.

 

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

Cena promocyjna 390 zł/osobę.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.


NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje o wykładowcy

JAROSŁAW PRZEPIÓRKOWSKI

Doświadczony praktyk z zakresu prawa pracy. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni współpracownik naszej firmy.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,

vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.

Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Szkolenie o zasadach zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Sala Wykładowa Nr 1.

 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.


METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

karol.nowicki@polbi.pl

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA