Program Płatnik. Szkolenie od podstaw. Praktyczne, dwudniowe warsztaty przy stanowiskach komputerowych. Kurs obsługi programu - wersja 10.01.001.

Opis

KURS - PROGRAM PŁATNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH. SZKOLENIE OD PODSTAW W WARSZAWIE. WARSZTATY OBSŁUGI PROGRAMU PŁATNIK. WYPEŁNIANIE I PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW ZUS.


Program szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzane z końcem 2017 roku i zaplanowane na 1 stycznia 2018 roku dotyczące certyfikatów, transferów pieniężnych i dostosowania do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych.


 

19-20 PAŹDZIERNIKA, TERMIN GWARANTOWANY!

 
 Termin szkolenia
   19 i 20 października 2017 roku (czwartek i piątek).
 Wykładowca
 Maciej Derwisz.
 Wymiar szkolenia
 2 dni, 12 godzin wykładowych.
 Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
 Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.
 
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE
 
Program Płatnik - Szkolenie - nowa wersja - praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych. Konta płatnika składek i konta ubezpieczonych w ZUS. Zajęcia komputerowe od podstaw dla każdego. Szkolenia z Płatnika – wiedza i umiejętności usprawniające codzienne czynności w pracy działów kadr i płac. Każdy uczestnika zajęć (kursant, osoba szkoląca się) ma dostęp do laptopa i pracuje przy indywidualnym stanowisku komputerowym. 
 Kurs obsługi programu Płatnik. Rozliczenia z ZUS od postaw. Kurs w Warszawie.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

  PROGRAM PŁATNIK,  SZKOLENIE 2-DNIOWE - 12 GODZIN.

Szkolenia z obsługi programu "PŁATNIK" organizujemy już od kilkunastu lat, od samego początku wdrożenia programu przez ZUS.

Bazując na tak dużym doświadczeniu udało nam się stworzyć bardzo efektywny kurs, który bardzo dobrze przygotowuje uczestników do pracy zawodowej z "Płatnikiem".

  DLA KOGO - ADRESACI SZKOLENIA PŁATNIK OD PODSTAW

Znajomość obsługi programu "Płatnik" jest niezbędnym elementem w pracy działów kadrowo-płacowych a prawidłowa obsługa program jest w dużej mierze gwarantem zmniejszenia liczby korekt składanych do ZUS.

Program


  PROGRAM WARSZTATÓW - PŁATNIK OD PODSTAW

 

1. Wprowadzenie - omówienie obecnie obowiązującego sposobu komunikacji płatnika (firmy) z ZUS

 • Dwustronna wymiana informacji z ZUS w Płatniku w wersji 10.

 • Potwierdzenia danych płatników i ubezpieczonych - konieczność systemowa.

 • Nowe aspekty weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik.

 • Kompleksowy System Informatyczny ZUS - krótkie przedstawienie programu Płatnik.

2. Pierwsze uruchomienie programu Płatnik

 • Obsługa interfejsu użytkownika - podstawowe zasady pracy w programie Płatnik - opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.

 • Obsługa myszką a klawiaturą.

 • Przyciski skrótów w programie Płatnik.

 • Przygotowanie programu do pracy z dokumentami - wprowadzanie niezbędnych parametrów wyliczeniowych.

 • Konfiguracja programu Płatnik - wybrane zagadnienia.

3. Obsługa Rejestru Płatników

 • Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników.

 • Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników.

 • Potwierdzenie danych płatnika w ZUS - pobranie danych z ZUS.

 • Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS.

 • Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA w programie Płatnik.

4. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu Płatnik i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych

 • Praca w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.

 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych.

 • Operacje na danych ubezpieczonych (zmiana nazwiska, PESEL, dokumentów, adresów, itp.).

 • Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.

 • Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji za pomocą programu Płatnik.

 • Pola związane i automatycznie wypełniane w trakcie przesyłania dokumentów do ZUS – potwierdzenie ich przez ZUS (członkowie rodzin, dane zgłoszeń ubezpieczonych do ZUS, pola adresowe, daty zgonów, itp.).

 • Korekty danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana (zestawy korygujące dotyczące ubezpieczonych, kolejność składania zestawów - opcja programowa, korekty błędnego kodu, korekty błędnych dat, korekty niezrealizowanych umów, korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, itp.).

 • Wpływ korekty danych ubezpieczonych na Kompleksowy System Informatyczny ZUS.

 • Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS.

 • Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania.

 • Automatyka numeracji wysyłanych dokumentów  w zestawie w nowej wersji programu Płatnik.

 • Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

5. Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych

 • Obsługa formularza ZCNA.

 • Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji przy przesyłce formularza ZCNA.

 • Dane członków rodzin widoczne w rejestrze ubezpieczonych.

 • Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA (kreator wyrejestrowania członków rodzin - pełna automatyka).

 • Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA.

 • Dokumenty: ZCNA.

6. Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku

 • Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA (składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), RSA (nieobecności, zasiłki, wyrównania), RZA (ubezpieczenia zdrowotne).

 • Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA, RZA.

 • Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA, RZA.

 • Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora (opcja tworzenia dokumentów rozliczeniowych - automatyczne tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych).

 • Korygowanie dokumentów rozliczeniowych (korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, korekty zasiłków i nieobecności spowodowanych chorobą, korekty wartości funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych).

 • Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora.

 • Zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS.

 • Dokumenty: RCA, RZA, RSA i DRA.

7. Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA oraz okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej

 • Zasady tworzenia i terminy przesyłania dokumentów specjalnych za pośrednictwem programu Płatnik.

 • Prace w warunkach specjalnych i w pracach o szczególnym charakterze.

 • Wpis prac szczególnych w rejestrze ubezpieczonego.

 • Współpraca z działem BHP a zakres informacji w dokumencie ZUS IWA,

 • Tworzenie dokumentu ZUS IWA.

 • Automatyczne tworzenie dokumentu ZUS ZSWA z wykorzystaniem kreatora.

 • Dokumenty: IWA i ZSWA oraz informacje okresowe i roczne dla osoby ubezpieczeniowej.

8. Wysyłanie dokumentów do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik

 • Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS.

 • Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz tworzenie korekt zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

 • Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja.

 • Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.

 • Wysyłka zestawów do ZUS.

9. Tworzenie informacji okresowych i rocznych dla ubezpieczonych

 

10. Omówienie zmian wprowadzonych z końcem 2017 r. oraz aktualizacji przewidzianej przed zmianami, które nastąpią od 1 stycznia 2018 r.

 • Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy będą opłacali składki jednym przelewem na swój numer rachunku. Kilka przelewów zostanie zastąpionych jednorazowym transferem w pełnej wysokości. Zgodnie z planem informacje dotyczące nowego rachunku składkowego ZUS udostępni do końca 2017 r.

 • Z dniem 5 września 2017 r. została wprowadzona zmiana art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1557) dotycząca opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która nie zawiera już wyłączenia odnoszącego się do osób bliskich pracodawcy, tj. małżonka, dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osoby przyspasabiającej, rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów, synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów. Oznacza to, że od 5 września 2017 r. za wyżej wskazane osoby bliskie zatrudniane przez pracodawcę powstał obowiązek opłacania składek na FGŚP.

 • W związku z wprowadzonymi aktualizacjami programu Płatnik uległa zmianie obsługa certyfikatów (kluczy), w związku z czym dokonano w „Płatniku" rewitalizacji interfejsu związanego z przekazem elektronicznym dokumentów do ZUS (w ustawieniach przekazu elektronicznego wybór certyfikatów odbywa się bezpośrednio w menu górnym programu.

11. Płatnik - obsługa techniczna, niektóre problemy

 • Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne.

 • Pierwsza instalacja programu.

 • Wybór bazy danych do pracy (MS Access czy MS SQL Server).

 • Kreator instalacji.

 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych.

 • Tworzenie baz dla archiwum.

 • Archiwizacja danych.

 • Komunikat przy pobieraniu komponentów - błąd kopiowania

 • Błędy NUSZKlient, Nupdater

 • Błąd losowania adresów

 • Komunikat przy pobieraniu komponentów, przy podpisywaniu oświadczenia: "określono nieprawidłowy algorytm"

 • Komunikat: Wymagany restart aplikacji po aktualizacji programu i danych płatnika

 • Konwersja bazy danych po pobraniu aktualizacji programu

 • Przy weryfikacji dokumentów pokazuje się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane płatnika w ZUS". Wszystkie dane płatnika są poprawne. Co należy zrobić, aby ten błąd się nie pojawiał?

 • Przy weryfikacji dokumentów pokazuje się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS" oraz opis „Dokument nie może być wysłany, ponieważ dane ubezpieczonego nie zostały zidentyfikowane w ZUS".

 

  METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ Z OBSŁUGI PŁATNIKA

Nasze warsztaty, to nie tylko "suche" przedstawienie możliwości technicznych samego programu Płatnik, ale również rozwiązywanie konkretnych kadrowych czy płatniczych problemów w ramach formularzowej komunikacji z ZUS.

W ramach zajęć wypełniamy niemalże wszystkie deklaracje (zgłoszeniowe, rozliczeniowe i specjalne) oraz tworzymy ich korekty w aspekcie typowych błędów popełnianych przez użytkowników programu Płatnik.

Szkolenie jest bardzo efektywne, przeprowadzane przez wykładowcę z wieloletnim stażem i doświadczeniem dydaktycznym, cechującym się przy tym nadzwyczajną cierpliwością, co powoduje, że zdecydowana większość absolwentów jest w bardzo dobrym stopniu przygotowanych do pracy z programem Płatnik. IPP - Interaktywny Program Płatnik Plus.

 

Szkolenia - elektroniczne rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za pomocą programu Płatnik w najnowszej wersji oprogramowania. Lekcji zawierają prezentacje, ćwiczenie i testy związane z obsługą programu Płatnik. Kursanci pracują przy indywidualnym stanowisku komputerowym nabywając praktyczną umiejętność posługiwania się programem Płatnik.

 

  RENOMA NA RYNKU - TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

Nasze szkolenia ukończyło już tysiące osób a nasze dyplomy ukończenia kursu cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

Dotychczasowi uczestnicy naszych szkoleń biorą udział w nowych edycjach kursów, szkoleń i warsztatów oraz polecają je swoim znajomym.

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS 2017

Płatnik - Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku.

  NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA NA RYNKU
Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:
 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę i doświadczenie wykładowcy - prowadzący: Maciej Derwisz,

 • praktyczny charakter warsztatów komputerowych,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

   ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE SZKOLENIA BRUTTO.

 

 

 

 

 Kurs dla poczatkujących z obsługi programu Płatnik.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
Płatnik - kurs obsługi - szkolenie w Warszawie.

 

 

 

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Kurs obsługi programu Płatnik. Warto wiedzieć więcej.

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 19 października 2017 r.
Zakończenie 20 października 2017 r.
Warsztaty 2-dniowe. 19-20 października 2017 roku. Termin gwarantowany!

Cena

 

650 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

590 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

 

Cena 550 zł,

przy zgłoszeniu do 17 października 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje o wykładowcy

Maciej Derwisz - wykładowca i trener, specjalista dop spraw obsługi programu Płatnik.
 

MACIEJ DERWISZ

Ekspert w zakresie obsługi programu "Płatnik" na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej, rozliczania płac, i obsługi programów finansowo-księgowych.

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym  (ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy). Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja uczestników kursu rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 9:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.


CZAS TRWANIA, ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 12 godzin.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Program Płatnik - warsztaty komputerowe organizujemy w Centrum LIM, Hotel Marriott. Program Płatnik do rozliczeń z ZUS. Zajęcia warsztatowe w Warszawie.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Szkolenie w Warszawie z obsługi programu Płatnik. Kurs dla początkujących. Zajęcia w pracowni komputerowej. Każdy uczestnik warsztatów z Płatnika ma dostęp do laptopa i pracuje przy indywidualnym stanowisku.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch

Słodki poczęstunek. Susz konferencyjny. Ciasteczka, cukierki i paluszki.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
Certyfikat, dyplom ukończenia szkolenia Uczestnikom zajęć, szkoleń i warsztatów wydajemy ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU spełniające wszystkie wymagania formalne określone w przepisach MEN.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

 PŁATNIK - PLATFORMA KOMUNIKACJI Z ZUS

Program Płatnik. Dwustronna komunikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, pobieranie i potwierdzanie danych. Wymiana informacji pomiędzy płatnikiem a ZUS. Zgłoszenia i rozliczenia - weryfikacja dokumentów. Rejestr Płatników - kartoteki płatników składek. Dokumenty ZUS. Deklaracja rozliczeniowa - ZUS DRA. ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. ZUS RSA - imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. ZUS RZA - imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie płatnika składek. ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych. ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczone. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń. ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. ZUSA IWA - informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS ZSWA - zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Likwidacja płatnika. Rejestr Ubezpieczonych w ZUS. Kompleksowy System Informatyczny ZUS. Korekta danych ubezpieczonego. Wyrejestrowanie ubezpieczonego w ZUS. Członkowie rodziny - zgłaszanie i wyrejestrowywanie. Ubezpieczenia zdrowotne. Deklaracja miesięczna DRA - ZUS. Deklaracje osobowa ZUS: RSA, RCA, RZA. Dokumenty automatyczne. Dokumenty specjalne ZUS w programie Płatnik: IWA i ZSWA. Tworzenie zestawów dokumentów wysyłanych do ZUS. Informacja miesięczna i informacje roczne ZUS. Kopia bezpieczeństwa, archiwizacja danych. Nowa wersja, nowe funkcje programu Płatnik. Baza danych zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS.INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!
 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

 

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Szkolenie "Program PŁATNIK" jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


Zgłoszenie na szkolenie, dokumenty do pobrania. 
 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190


KOORDYNATOR/OPIEKUN SZKOLENIA

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.pl

Kontakt z działem szkoleń. Dotyczy: Kurs - Płatnik dla początkujących. Szkolenie od podstaw w Warszawie. Warsztaty obsługi programu płatnik ZUS.

Uwagi

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE