Różnice kursowe w ewidencji księgowej w świetle prawa podatkowego i bilansowego

Opis

KURS - RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH. SZKOLENIE W WARSZAWIE. EWIDENCJA I ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. METODA BILANSOWA I PODATKOWA.


 

Na kursie pokażemy praktyczne metody rozliczania różnic kursowych w ujęciu podatkowym i bilansowym (księgowym). Różnice kursowe wg ustawy o rachunkowości. Kiedy powstają różnice kursowe. Szkolimy w Warszawie.

 

  RÓŻNICE KURSOWE,  SZKOLENIE 1-DNIOWE - 6 GODZIN.

Jako różnicę kursową rozumiemy różnicę, która wynika z przeliczenia danej liczby jednostek jednej waluty na inną walutę po różnych kursach wymiany.

Wartość transakcji wyrażonych w walucie obcej musi zostać przeliczona na złote polskie po odpowiednim kursie.

Powstaje problem zastosowania odpowiedniego przelicznika. Inaczej uregulowano tę kwestię w przepisach ustawy o rachunkowości, odmiennie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jeszcze inaczej w przepisach ustawy o VAT.

  CEL SZKOLENIA - RÓŻNICE KURSOWE
Który kurs wymiany zastosować? Która ustawa jest ważniejsza? Czy może można znaleźć punkty wspólne wszystkich metod rozliczeniowych? Zapraszamy na szkolenie poświęcone rozliczaniu i ewidencji różnic kursowych.
  DOSKONAŁA LOKALIZACJA SZKOLENIA W CENTRUM WARSZAWY
Centrum LIM - budynek hotelu Marriott, vis a vis Dworca Centralnego. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, III piętro, Sala nr 03.192.

  METODA PROWADZENIA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest metodą case-study.
Większość zagadnień prezentowana jest w postaci praktycznych ćwiczeń w oparciu o ewidencję księgową na przygotowanych kontach księgowych.
  ORGANIZACJA SZKOLENIA. CZAS TRWANIA. PRZERWY
Rejestracja uczestników szkolenia trwa od godz. 9:30. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT


Program

  PROGRAM KURSU - ROZLICZANIE RÓŻNIC KURSOWYCH

 

I. RÓŻNICE KURSOWE - OMÓWIENIE SYTUACJI, W KTÓRYCH MAMY DO CZYNIENIA Z POWSTANIEM RÓŻNIC KURSOWYCH

 1. Różnice kursowe dodatnie i ujemne.
 2. Możliwe do zastosowania kursy walut.
 3. Kurs faktycznie zastosowany w rozumieniu podatkowym.
 4. Kursy historyczne.
 5. Metody rozliczania kursów historycznych.

II. ZASADY PRZELICZANIA OPERACJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH

 1. Zasady przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych w aspekcie prawa bilansowego.
 2. Zasady przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych w aspekcie prawa podatkowego (ustawa o CIT).
 3. Zasady przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych w aspekcie ustawy VAT.

III. MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METODY PODATKOWEJ I METODY BILANSOWEJ W RAMACH ROZLICZANIA RÓŻNIC KURSOWYCH DLA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

 1. Rozróżnienie metody podatkowej i bilansowej.

 2. Ograniczenia w stosowaniu metod,

 3. Wymóg czasowy dla metody bilansowej.

 4. Wymóg rejestracji w Urzędzie Skarbowym a polityka rachunkowości jednostki.

IV. WYCENA OPERACJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH ORAZ USTALANIE RÓŻNIC KURSOWYCH - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 1. Ujęcie momentu powstania różnic kursowych.

 2. Zapłata zobowiązania.

 3. Otrzymanie należności.

V. RÓŻNICE KURSOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, INWESTYCJI I INNYCH SKŁADNIKÓW BILANSOWYCH

 

VI. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW I PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PRZY ROZLICZANIU RÓŻNIC KURSOWYCH

 

VII. ROZLICZANIE RÓŻNIC KURSOWYCH OD WŁASNYCH ŚRODKÓW W WALUTACH OBCYCH

 1. Walutowy rachunek bankowy.

 2. Kasa walutowa.

VIII. WYCENA WŁASNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH OBCYCH ORAZ ROZRACHUNKÓW WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTEJ METODY ROZLICZANIA RÓŻNIC KURSOWYCH

  1. Przeliczenie na dzień bilansowy.

  2. Rozliczanie w następnym roku obrotowym.

  3. Aspekt podatkowy wyceny bilansowej.

  4. Różnice kursowe od VAT.

IX. TRANSAKCJE MIĘDZY POLSKIMI KONTRAHENTAMI ROZLICZANE W WALUTACH OBCYCH

 1. Różnice kursowe dotyczące kwoty netto.

 2. Różnice kursowe dotyczące VAT.

X. KREDYTY W WALUTACH OBCYCH - ROZLICZENIE I EWIDENCJA
 1. Przewalutowania pożyczek i kredytów.
 2. Ewidencja kredytu i różnic kursowych w walutach obcych.

 

Różnice kursowe w świetle prawa podatkowego. Praktyczna prezentacja metod rozliczania różnic kursowych w ujęciu podatkowym i bilansowym (księgowym). Różnice kursowe wg ustawy o rachunkowości. Kiedy powstają różnice kursowe. Szkolimy w Warszawie.

 

  WYSOKO OCENIANA DOŚWIADCZONA KADRA DYDAKTYCZNA

Wszyscy nasi wykładowcy posiadają potwierdzoną, wieloletnią, bogatą i praktyczną wiedzę zawodową. Są wysoko cenionymi specjalistami.

Przeprowadzili już setki szkoleń zdobywając olbrzymie doświadczenie dydaktyczne i umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy.

  RENOMA NA RYNKU - TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

Nasze szkolenia ukończyło już tysiące osób a nasze dyplomy ukończenia kursu cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

Dotychczasowi uczestnicy naszych szkoleń biorą udział w nowych edycjach kursów, szkoleń i warsztatów oraz polecają je swoim znajomym.

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę i doświadczenie wykładowcy - prowadzący: Maciej Derwisz,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.
 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.
 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

 

 

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Prowadzimy kurs, szkolenia i warsztaty. Warto wiedzieć więcej.


 

 Szkolimy w Warszawie. Praktyczna prezentacja metod rozliczania różnic kursowych w ujęciu podatkowym i bilansowym (księgowym). Różnice kursowe wg ustawy o rachunkowości. Kiedy powstają różnice kursowe.   

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
Szkolenia dla firm w Warszawie. Praktyczna prezentacja metod rozliczania różnic kursowych w ujęciu podatkowym i bilansowym (księgowym). Różnice kursowe wg ustawy o rachunkowości.

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ !

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

   
 

CENA PROMOCYJNA 390 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne


 

Cena promocyjna 390 zł/osobę, 

przy zgłoszeniu do 7 lutego 2017 r.

 

Informacje o wykładowcy

MACIEJ DERWISZ

Ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo - księgowych.

Specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym  (ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy).

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Szkolenie z rozliczania różnic kursowych. Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott. Praktyczna prezentacja metod rozliczania różnic kursowych w ujęciu podatkowym i bilansowym (księgowym). Różnice kursowe wg ustawy o rachunkowości. Kiedy powstają różnice kursowe. Szkolimy w Warszawie.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Różnice kursowe. Zasady przeliczania. Szkolenie w Warszawie.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

 

Kurs w Warszawie. Transakcje walutowe - aspekt podatkowy i bilansowy. Różnice kursowe w podatkach i rachunkowości. Transakcje w walutach obcych – różnice kursowe. Rozliczanie różnic kursowych metodą bilansową.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336
 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".
 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA

 

Uwagi

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

Szkolenie "Różnice kursowe - 2017-02-14" jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP. 

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.