Inspekcja DPD w hurtowni farmaceutycznej - jak się do niej przygotować?

Opis

SZKOLENIE - PRZYGOTOWANIE DO INSPEKCJI DPD W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ.


 

Szkolenie - Przygotowanie do inspekcji DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) w hurtowni farmaceutycznej. Zasady komunikacji z inspektorem. Kurs - Najczęściej stwierdzane niezgodności, złe praktyk. Zasady inspekcji w oparciu o ustawę - Prawo farmaceutyczne. Zajęcia prowadzi Edyta Pietrusińska-Marchel.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Hurtownia farmaceutyczne. Przygotowanie do inspekcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego - GIF. Omówienie uprawnień inspektorów. Zasady sporządzanie raportów i prowadzenie działań następczych w hurtowni farmaceutycznej. Przygotowanie do inspekcji DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) w hurtowni farmaceutycznej. Komunikacja z inspektorem. Udostępnianie dokumentów. Stwierdzane niezgodności i złe praktyk. Audyty planowane i doraźne. Działania poinspekcyjne - harmonogram działań po inspekcji. HDN - Harmonogram Działań Naprawczych.

  ORGANIZACJA SZKOLENIA - CZAS TRWANIA/ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00. Szkolenie obejmuje 7 godzin wykładowych.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Szkolenie odbywa się w Warszawie w budynku Central Tower - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego.


Program

  SZKOLENIE - INSPEKCJA DPD W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INSPEKCJI DPD W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ?

 

 • Omówienie wymagań prawnych dotyczących zasad prowadzenia inspekcji GIF (Głównego Inspektora Farmaceutycznego) w hurtowniach farmaceutycznych.

 • Uprawnienia inspektorów GIF, sporządzanie raportów i działań następczych w oparciu o ustawę - Prawo farmaceutyczne.

 • Procedura przygotowania do inspekcji – cel i zakres, treść - uwzględnienie audytów planowych i doraźnych w obszarach, powołanie zespołu wspierającego, zdefiniowanie zasad udostępniania dokumentów i wymaganych akceptacji, zasady i sposoby komunikacji wewnątrz organizacji, szkolenia dla osób uczestniczących w inspekcji DPD (Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej).

 • Przygotowanie do inspekcji DPD - powołanie zespołu, opracowanie planu działań przed inspekcją - ocena zgodności systemu zapewnienia jakości z wymaganiami DPD w tym GAP analysis  - omówienie obszarów wymagających poprawy w oparciu rozporządzenie DPD; audyty wewnętrzne w obszarach; działania korygujące i zapobiegawcze - status wdrożenia; wyniki przeglądu kierowniczego.

 • Organizacja inspekcji DPD: role i odpowiedzialności, organizacja „data - room”, lista wymaganych dokumentów, zasady komunikacji z inspektorem GIF.

 • Przebieg inspekcji: uczestnicy spotkania otwierającego, etapy inspekcji, techniki prowadzenia inspekcji, spotkanie zamykające.

 • Działania poinspekcyjne: raport z inspekcji, opracowanie Harmonogramu Działań Naprawczych po inspekcji (HDN).

 • Omówienie najczęściej stwierdzanych niezgodności poinspekcyjnych.

 • Podsumowanie i wnioski.

 

 

Szkolenie- Inspekcja DPD w hurtowni farmaceutycznej. Zajęcia prowadzi Edyta Pietrusińska-Marchel. Uprawnienia inspektorów, sporządzanie raportów i działań następczych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo farmaceutyczne. Kurs dla właścicieli, kierowników i personelu hurtowni farmaceutycznych.


  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2017 ROKU Z KFS

 Dobra Praktyka Dystrybucyjna DPD - przygotowanie do kontroli. Inspekcja w hurtowni farmaceutycznej. Bezpłatne szkolenia ze środków KFS.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

  EWIDENCJA SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

 Szkolenie: Kontrola, audyt i inspekcja DPD w hurtowni farmaceutycznej. Zajęcia omawiające uprawnienia inspektorów, zasady sporządzanie raportów i prowadzenia działań następczych w hurtowni farmaceutycznej. Prowadząca zajęcia - Edyta Pietrusińska-Marchel. Kurs przygotowujący do inspekcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego - GIF.   

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Kursy dla firm i hurtowni farmaceutycznych. Szkolenie - Przygotowanie do inspekcji DPD w hurtowni farmaceutycznej. Przebieg inspekcji. Uczestnicy. Etapy inspekcji, techniki prowadzenia inspekcji, sporządzanie raportów i prowadzenia działań następczych w hurtowni farmaceutycznej.

Terminy kursów

Warszawa, 26 października 2017 r.
Termin gwarantowany

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 790 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 690 zł/osobę,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Promocje, oferty specjalne

 

CENA PROMOCYJNA 630 ZŁ
PRZY ZGŁOSZENIU DO 19 PAŹDZIERNIKA

 

Informacje o wykładowcy

ANNA LIGNAR

Praktyk, wysoko ceniony specjalista m.in. w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, do 2011 – Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO 9001:2015, rej. w IRCA oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

w Biurowcu CENTRAL TOWER.Delegacje pracownicze 2017. Kurs zasad rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej - praktyka, dokumentowanie. Wykład dotyczący najbardziej kontrowersyjnych problemów z związanych z delegacjami i podróżami służbowymi pracowników prowadzi w Warszawie Tomasz Wojewoda.

Central Tower - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:30.

Szkolenie obejmuje 6 godzin wykładowych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia).  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.       
51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

Szkolenie - Praktycy-praktykom. Szkolenia: Przygotowanie do inspekcji DPD w hurtowni farmaceutycznej. Kurs: Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej – audyt i kontrola. Prowadzimy kurs, szkolenia i warsztaty. Warto wiedzieć więcej.