Skuteczne nadzorowanie systemu jakości DPD - audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej - cele, zasady, raporty, wymagania dla audytorów. WARSZTATY

Opis

 SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 7 GODZIN WYKŁADOWYCH
 

Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej - DPD.

 

 CO NAS WYRÓŻNIA?
 • Ćwiczenia w grupach to optymalny sposób nauki - skuteczny ponieważ daje możliwość praktycznego trenowania nowo nabytej wiedzy i umożliwia wymianę doświadczeń między uczestnikami.
 • Szkolenie poprowadzi ANNA LIGNAR - wykładowca - praktyk - zna problematykę pracy farmaceuty od strony inspekcji farmaceutycznej (praca w GIF) jak również od strony codziennych problemów występujących w hurtowni farmaceutycznej.
 • Prowadząca otrzymuje najwyższe oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników szkoleń.
 • Szkolenie jest objęte patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego a udział w nim wiąże się z uzyskaniem 2 punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów.
 • Szkolenie odbywa się w budynku Marriott - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego i Metra - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.
 UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników hurtowni farmaceutycznych.

 CEL SZKOLENIA 

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową (ćwiczenia w grupach) ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia audytu wewnętrznego na wszystkich jego etapach.

 

 

Program

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
 1. Omówienie wymagań dla systemu zarządzania jakością i kontroli wewnętrznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 2. Cele i zadania kontroli wewnętrznych w systemie jakości. Omówienie przykładowej procedury audytu wewnętrznego
 3. Wymagania dla audytorów wewnętrznych.
 4. Rodzaje audytów, program, ustalanie kryteriów i zakresu audytu. Zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego.
 5. Przygotowanie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, opracowanie planu audytu i listy kontrolnej (ćwiczenie praktyczne)
 6. Zasady formułowania pytań audytowych oraz formułowania odpowiedzi na pytania audytora (ćwiczenie praktyczne)
 7. Zasady identyfikowania niezgodności w procesach dystrybucyjnych. Klasyfikowanie niezgodności na podstawie zdefiniowanych kryteriów (ćwiczenie praktyczne)
 8. Zasady dokumentowania wyników kontroli wewnętrznych. Analiza przykładowych raportów dla wybranych procesów ( ćwiczenie praktyczne)
 9. Działania korygujące i zapobiegawcze jako narzędzie doskonalenia systemu jakości – zasady oceny skuteczności podejmowanych działań. Dokumentowanie.
 10. Podsumowanie i wnioski praktyczne
 

 

 

 

 

 SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)
 

 
 
 
 
 DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2016 ROKU Z KFS

 Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 790 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 750 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Informacje o wykładowcy

ANNA LIGNAR

Praktyk, wysoko ceniony specjalista m.in. w zakresie DPD, pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".
W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".
ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala Wykładowa Nr 1

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.30.

Szkolenie obejmuje 7 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
WARUNKI PŁATNOŚCI

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Numer konta: ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190
DO POBRANIA