Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - problemy praktyczne

Opis

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie skomplikowanej tematyki związanej z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Uwzględniono aktualny stan - przede wszystkim z punktu widzenia zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także z uwzględnieniem zagadnień z zakresu podatku od towarów i usług (VAT).

REZULTATY SZKOLENIA

Dzięki licznym przykładom praktycznym oraz warsztatowej metodzie prowadzenia spotkania jego uczestnicy będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu przepisów podatkowych dotyczących amortyzacji.

Integralną częścią wykładu jest analiza prawno-podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki.

Program

I. ŚRODKI TRWAŁE

 1. Środki trwałe w przepisach podatkowych
 2. Wartościowe kryterium środków trwałych
 3. Obce składniki majątku środkami trwałymi

II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

 1. Wartości niematerialne i prawne w przepisach podatkowych
 2. Wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji

III. RODZAJE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ICH AMORTYZACJA

 1. Składniki majątku podlegające amortyzacji
 2. Składniki majątku niepodlegające amortyzacji
 3. Klasyfikacja środków trwałych

IV. WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

 1. Odpłatne nabycie
 2. Nabycie w drodze kupna
 3. Dotacje, subwencje, dopłaty do środków trwałych
 4. Nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania
 5. Koszt wytworzenia a wartość początkowa
 6. Zmiana ustalonej podstawy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 7. Różnice kursowe

V. ZASADY I METODY AMORTYZACJI

 1. Podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 2. Metody amortyzowania środków trwałych
 3. Stawki amortyzacji
 4. Metoda degresywna
 5. Metoda preferencyjna
 6. Zasada kontynuacji
 7. Amortyzacja planowa
 8. Zaniechanie odpisów amortyzacyjnych
 9. Amortyzacja jednorazowa środków trwałych do 50.000 Euro

VI. AMORTYZACJA A PODATEK DOCHODOWY

 1. Amortyzacja i jej korekta
 2. Własność i użytkowanie składników majątkowych
 3. Odpisy amortyzacyjne a odszkodowanie

VII. AMORTYZACJA BUDYNKÓW, BUDOWLI I LOKALI

VIII. REMONT, MODERNIZACJA, ULEPSZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH – PROBLEMY PRAKTYCZNE

IX. STRATY W MAJĄTKU TRWAŁYM

X. UŻYCZENIE, NIEODPŁATNE NABYCIE ORAZ CZĘŚCIOWO ODPŁATNE NABYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

XI. ŚRODKI TRWAŁE W LEASINGU

XII. ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ASPEKCIE PODATKU VAT

XIII. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANE Z OMAWIANĄ TEMATYKĄ

XIV. ODPOWIEDZI NA INDYWIDUALNE PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 490 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 440 zł/osobę.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Informacje o wykładowcy

MARCIN PERLIKOWSKI

Doradca podatkowy, biegły sądowy w zakresie podatków i rozliczeń podatkowych, doktorant na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej, autor wielu publikacji na tematy podatkowe, wykładowca w zakresie problematyki podatkowej.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".
W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".
ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala Wykładowa Nr 1

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
 
DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

 

 Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku.

 
WARUNKI PŁATNOŚCI

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.
Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ
e-mail: karol.nowicki@polbi.pl
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190
DO POBRANIA

Uwagi

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

PRACA DLA WYKŁADOWCÓW (TRENERÓW)

 • Zapraszamy do współpracy.
 • Mile widziane własne autorskie programy szkoleń.