Zasiłki 2017/2018

Opis

SZKOLENIE - ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W 2017 i 2018 ROKU. ZAJĘCIA W WARSZAWIE PROWADZI ANDRZEJ RADZISŁAW.


 
Kalendarz spotkań, termin szkolenia, data kursu: Zasiłki 2017/2018. Zajęcia w Warszawie.

9 PAŹDZIERNIKA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!


Data szkolenia
 
 
 9 października 2017 roku (poniedziałek).
Wykładowca
 Andrzej Radzisław.
Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych.
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.
 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE


Szkolenie - Zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego w 2017 roku. Zajęcia w Warszawie poświecone zasiłkom chorobowym, macierzyńskim i opiekuńczym prowadzi Andrzej Radzisław. Świadczenia dla pracowników z ZUS.

 

 Szkolenie Zasiłki 2017. Kurs odbywa się w Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, III piętro, sana nr 03.192.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

 SZKOLENIE OTWARTE, JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze po zmianach. Świadczenia rehabilitacyjne. Zwolnienia lekarskie - zasady wystawiania zaświadczeń, dokumentowanie uprawnień do zasiłków. Nowe uprawnienia rodzicielskie. Urlop rodzicielski, urlop ojcowski. Potracenia i egzekucja z zasiłków. Wysokość zasiłków, limity, okresy wypłaty, osoby uprawnione.

  CEL SZKOLENIA - ZASIŁKI W 2017 i 2018  ROKU

W trakcie szkolenia zostaną przybliżone najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Podczas zajęć omówione zostaną zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze, prawo do urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego.

Wykładowca zaprezentuje aktualne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.

Szkolenie ma na celu również przedstawienie zasad wystawiania zwolnień lekarskich i obowiązków płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian.
SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT


Program

  PROGRAM SZKOLENIA - ZASIŁKI 2017/2018


I. ŚWIADCZENIA CHOROBOWE: WYNAGRODZENIE CHOROBOWE, ZASIŁEK CHOROBOWY I ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

 1. Okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku.

 2. Kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują?

 3. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.

 4. Wysokość świadczeń.

 5. Okres zasiłkowy i zasady jego ustalania.

 6. Okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy pracowników i innych ubezpieczonych.

 7. Zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

II. ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE - ZMIANY W ZAKRESIE WYSTAWIANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH I DOKUMENTOWANIA UPRAWNIEŃ DO ZASIŁKU

  1. Wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA.

  2. Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek.

  3. Obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek.

  4. Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz przez nieposiadającego profilu płatnika.

  5. Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego.

  6. Zwolnienie wystawione za okres wsteczny (ZUS ZLA, e-ZLA).

III. UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE - ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

1. Zasiłek macierzyński za okres urlopu "podstawowego" z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.

2. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego:

 • możliwość odroczenia urlopu,

 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy - sposoby obliczania okresu wydłużenia,

 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,

 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,

 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,

 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,

 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek

 • macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,

 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,

 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę.

3. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:

 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,

 • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,

 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,

 • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,

 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,

 • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA,

 • za okres urlopu ojcowskiego.

IV. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY(60 DNI ALBO 56 DNI)

Zmiany w zasiłku opiekuńczym: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku i okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

V. ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW I INNYCH UBEZPIECZONYCH

 1. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.

 2. Szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru w przypadku, gdy pracownik zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia.

 3. Składniki przysługujące do określonego terminu i zmiana wymiaru czasu pracy.

 4. Podstawa wymiaru świadczeń i zasiłków dla zleceniobiorców.

VI. PANEL DYSKUSYJNY

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

 

 

Na kursie wykładowca omówi najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podczas szkolenia przedstawione zostaną aktualne zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze z ZUS, prawo do urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego.

 

 

 ADRESACI SZKOLENIA - ZASIŁKI ZUS 2017 i 2018

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biurach rachunkowych oraz do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

  KFS 2017 - KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku.

  RENOMA NA RYNKU - TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

Nasze szkolenia ukończyło już tysiące osób a nasze dyplomy ukończenia kursu cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

Dotychczasowi uczestnicy naszych szkoleń biorą udział w nowych edycjach kursów, szkoleń i warsztatów oraz polecają je swoim znajomym.

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Andrzej Radzisław,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!


BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

 PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


Szkolenie "Zasiłki 2017/2018" (2017-10-09) jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane w Bazie Usług Rozwojowych.
 


POLBI - WARSZAWA. Szkolenie i warsztaty. Kurs - Zasiłki 2017.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

Cena 390 zł,

przy zgłoszeniu do 2 października 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje o wykładowcy

Renata Majewska jest prelegentką na zajęciach z tematyki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.
 

ANDRZEJ RADZISŁAW

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Andrzej Radzisław - trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych, również dla pracowników Oddziałów ZUS. 

Uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, w wydawnictwie GOFIN, WIP oraz BECK. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Zasiłki ZUS 2017. Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.


PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 
Centrum LIM, Hotel Marriott. Organizujemy szkolenia i kursy w samym centrum Warszawy. Polecamy kurs o zasiłkach ZUS w 2017 roku.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.


CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu zasiłków w 2017 i 2018 roku. Kurs przybliżający zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zajęcia z renomowanym wykładowcą - Panem Andrzejem Radzisławem. Kurs - Zasiłki 2017/2018.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKAT


Certyfikat ze szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć - zobacz wzór dokumentu wystawianego przez Polbi.

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

DO POBRANIA


Zgłoszenie na szkolenie, dokumenty do pobrania. 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

KOORDYNATOR SZKOLENIA

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.com.pl

Uwagi

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE