DPD - nowelizacja rozporządzenia i jej znaczenie dla hurtowni farmaceutycznej - pierwsze doświadczenia, praktyczne omówienie zmian.

Opis

DPD - ZMIANY. HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA. SZKOLENIE W WARSZAWIE.

Nowe przepisy o DPD. Szkolenia dla farmaceutów.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE. WYKŁADOWCA - ANNA LIGNAR
Prowadząca szkolenie otrzymuje najwyższe oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników naszych kursów.

  PATRONAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

Szkolenie jest objęte patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego a udział w nim wiąże się z uzyskaniem 2 punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY
Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Aleje Jerozolimskie 65/79, w pobliżu Dworca Centralnego - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.

  PROMOCYJNA CENA, KORZYSTNE RABATY

Jedna z najlepszych cen na rynku biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowców - Anna Lignar,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.


Program

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Omówienie zakresu zmian po nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 2. Wymagania dla systemu jakości i personelu – omówienie aspektów zarządzania systemem jakości po zmianie,  wymagań dla personelu hurtowni i ich wdrożenia, zasad zastępowania Osoby Odpowiedzialnej (kierownika hurtowni) i praktycznych rozwiązań spełniających wymagania prawne.

 3. Analiza zmian w zakresie wymagań dla pomieszczeń, sprzętu oraz kontroli temperatury i otoczenia – znaczenie zmian dla działalności biznesowej, niezbędne pomieszczenia w hurtowni farmaceutycznej, omówienie wpływu zmian na procesy DPD i procedury postępowania.

 4. Zarządzanie dokumentacją DPD – dokumentowanie transakcji zgodnie z wymaganiami prawnymi, przegląd dobrych praktyk zarządzania dokumentacją.

 5. Kwalifikacja dostawców – zakres zmian w nowelizacji DPD i jej znaczenie dla procesu nadzoru i dokumentowania uprawnień dostawcy.

 6. Wymagania dla przechowywania zgodnie z DPD – korzystne rozwiązania po zmianie wymagań prawnych i ich implementacja do systemu jakości DPD.

 7. Reklamacje, zwroty, produkty sfałszowane, wycofane – zmiany zakresu dokumentowania dla zwrotów, znaczenie zmiany w zakresie składowania produktów sfałszowanych oraz wymagań dla procesu wycofanie – omówienie możliwych rozwiązań implementacji wymagań do systemu jakości DPD.

 8. Działania zlecane podmiotom zewnętrznym – zakres zmiany w zakresie obowiązku zawierania umów i dokonywania oceny podmiotu zewnętrznego, omówienie wymagań prawnych i praktycznych rozwiązań systemowych.

 9. Transport produktów leczniczych – omówienie zakresu zmiany oraz obowiązujących obszarów w zakresie transportu podlegających nadzorowi.

 10. Najtrudniejsze elementy nowych wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej - podsumowanie.

 

 

 

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych zmianami jakie niesie nowelizacja rozporządzenia o DPD dla hurtowni farmaceutycznej.

  CEL SZKOLENIA

Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi DPD (GDP) w hurtowni farmaceutycznej, dyskusja o pierwszych doświadczeniach związanych ze zmianami.
 

 

 

Szkolenie w Warszawie. Nowelizacja przepisów o DPD. Najnowsze regulacje prawne.   

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 
DPD - zmiany w przepisach. Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS 2016.

 

 

 

 

 Warsztaty dla branży farmaceutycznej. Nowelizacja rozporządzenia o DPD.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Szkolenie zamknięte - DPD w hurtowni farmaceutycznej. System jakości. Zarządzanie dokumentacją DPD.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 530 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 500 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.
Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 500 zł/osobę

 

Informacje o wykładowcy

ANNA LIGNAR

Praktyk, wysoko ceniony specjalista m.in. w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, do 2011 – Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Więcej informacji ...


Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Centrum LIM, Hotel Marriott. Polbi - Kursy i szkolenia dla farmaceutów oraz pracowników firm farmaceutycznych i hurtowni.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.30. Planowane zakończenie o godzinie 13.00.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia).  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w banku ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA