Czas pracy 2017. Szkolenie od A do Z. Dwudniowe warsztaty - ujęcie praktyczne. Planowanie i rozliczania czasu pracy.

Opis

SZKOLENIE - CZAS PRACY 2017 OD A DO Z - UJĘCIE PRAKTYCZNE. ZAJĘCIA W WARSZAWIE PROWADZI ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPAKalendarz spotkań, termin szkolenia, data kursu: Czas pracy 2017. Zajęcia w Warszawie.

7 i 8 WRZEŚNIA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!


Data szkolenia
 
 
 7 i 8  września 2017 roku (czwartek, piątek).
Wykładowca
 Elżbieta Młynarska-Wełpa.
Wymiar szkolenia
 2 dni, 12 godzin wykładowych.
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE
 

Szkolenie - Czas pracy w praktyce 2017. Warsztaty płacowe z zakresu kompleksowego omówienia jak również przećwiczenia przez uczestników zajęć zasad rozliczania, planowania i ewidencjonowania czasu pracy w zależności od systemu czasu pracy i długości okresu rozliczeniowego. Przykłady i schematy postępowania, interpretacje i najnowsze orzeczenia. Zasady wprowadzania zmian w harmonogramach czasu pracy.
 

  ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA, SZKOLENIE DWUDNIOWE - 12 h.

Szkolenie: Czas pracy bez tajemnic czyli zasady rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia harmonogramów pracy w równoważnym systemie czasu pracy. Teoria i praktyka. Praktyczna forma prowadzenia zajęć - schematy postępowania, przykłady, interpretacje i orzeczenia.

  CEL SZKOLENIA - CZAS PRACY 2017 BEZ TAJEMNIC

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad rozliczania, planowania i ewidencjonowania czasu pracy w zależności od systemu czasu pracy i długości okresu rozliczeniowego. 

  ADRESACI SZKOLENIA - CZAS PRACY OD A DO Z

Szkolenie adresowane jest do kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozliczania czasu pracy, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, jak również do osób planujących i tworzących harmonogramy pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT
 

Program

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA - CZAS PRACY 2017

 

I. PRZYPOMNIENIE OGÓLNYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY

1. Pojęcia związane z czasem pracy.

 • Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
 • Praca zmianowa.
 • Pojęcie doby.
 • Pojęcie tygodnia.
 • Norma a wymiar czasu pracy.
 • Norma dobowa.
 • Norma tygodniowa.

2. Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy oraz w pracy w ruchu ciągłym.
3. Obliczanie wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy.
4. Okresy odpoczynku.

 • Dobowy okres odpoczynku.
 • Tygodniowy okres odpoczynku.

II. SYSTEMY I ROZKŁADY CZASU PRACY

 1. System podstawowy.
 2. System zadaniowy czasu pracy.
 3. Systemy równoważnego czasu pracy.
 4. Praca w ruchu ciągłym.
 5. System pracy weekendowej.
 6. System skróconego tygodnia pracy.

III. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE.

 1. Godziny nadliczbowe - kiedy dodatek 50% a kiedy 100%.
 2. Godziny nadliczbowe a ryczałt.
 3. Praca w dniu wolnym.
 4. Praca w niedzielę i święta.
 5. Praca w nocy.
 6. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

IV. JAK ROZLICZAĆ CZAS PRACY PRACOWNIKÓW JEDNO- I WIELOZMIANOWYCH?

 1. Jak analizować ograniczenia kodeksu pracy w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych?
 2. W jaki sposób obliczać ilość nadgodzin - porównanie metody MPiPS oraz Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).
 3. Godziny nadliczbowe w różnych systemach czasu pracy.
 4. Kiedy czas wolny, a kiedy wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych?
 5. Dni wolne a praca, praca w nocy a dobowy odpoczynek.
 6. Gdzie najczęściej popełniamy błędy przy rozliczaniu czasu pracy?

V. TWORZENIE HARMONOGRAMÓW CZASU PRACY I ZASADY WPROWADZANIA W NICH ZMIAN - A ROZLICZENIE PRACY PRACOWNIKÓW.

 1. Okres rozliczeniowy i jego wpływ na harmonogram pracy.
 2. Zasada pięciodniowego tygodnia pracy w harmonogramie.
 3. Harmonogramy w różnych systemach czasu pracy.
 4. Zmiany w harmonogramie z uwagi na potrzeby pracodawcy.
 5. Zmiany w harmonogramie spowodowane absencją pracownika.
 6. Plan pracy wg harmonogramu a faktyczne godziny pracy - jak to analizować i co rozliczać?

VI. EWIDENCJA CZASU PRACY W PRAKTYCE.

 1. Obowiązki pracodawcy i ich problemy z prowadzeniem ewidencji czasu pracy.
 2. Jak pokazać godziny nadliczbowe, a jak nieobecność?
 3. Co w przypadku naruszenie doby pracowniczej?
 4. Ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego - jak to ewidencjonować i analizować?
 5. Godziny nadliczbowe i praca ponad wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych.
 6. Czy musimy prowadzić ewidencję dla wszystkich pracowników czy tylko dla wybranych grup?

VII. CZAS PRACY W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO ORAZ INTERPRETACJACH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY I MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (MPIPS).

 1. Odpowiedzialność za rozliczanie godzin nadliczbowych.
 2. Udzielanie czasu wolnego.
 3. Zapewnianie przerw dobowego i tygodniowego odpoczynku.
 4. Udzielanie urlopów i zwolnień od pracy.
 5. Godziny nadliczbowe pracownika i kierownika.
 6. Dyżury pracownicze a czas pracy.

VIII. SESJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

 

 

SZKOLENIE MA CHARAKTER WYKŁADOWO-WARSZTATOWY.

UCZESTNIKÓW PROSIMY O PRZYNIESIENIE KALKULATORÓW

 

 

 

 

Szkolimy przyszłych specjalistów z zakresu rozliczania czasu pracy. Kursy dla tworzących harmonogramy i rozliczających czas pracy. Akademia specjalistów 2017.   

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. KFS 2017. Zajęcia poświęcone różnym systemom czasu pracy - planowanie, ewidencja i dokumentowanie.
 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS 2017.

 

 

 

Kompleksowe omówienie regulacji prawnych z zakresu zakresu tworzenia harmonogramów pracy i zasada planowania i rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy. Szkolenia w Warszawie. Kurs - Praca w godzinach nadliczbowych. Godziny nadliczbowe a ryczałt. Praca: w dniu wolnym, w niedzielę i święta, praca w nocy. Czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy oraz czas pracy kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Czas pracy pracowników wielozmianowych. Harmonogram czasu pracy.

 

 

 

   NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT
 

 

 Szkolimy z zakresu rozliczania czasu pracy. Szkolenie - Systemie czasu pracy oraz w pracy w ruchu ciągłym. Obliczanie wymiaru czasu pracy. Dobowy i tygodniowy okres odpoczynku. Kurs - Rozkłady czasu pracy: system podstawowy, zadaniowy czasu pracy, systemy równoważnego czasu pracy, ruch ciągły, praca weekendowa , system skróconego tygodnia pracy.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
Szkolenia wewnetrzne. Kurs - Ewidencja czasu pracy 2017. Problemy z prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Szkolenie: Godziny nadliczbowe, nieobecność w pracy, naruszenie doby pracowniczej, ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego, praca ponad wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie.

 

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 7 września 2017 r.
Zakończenie 8 września 2017 r.
Szkolenie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Cena

 

850 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

750 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

   

 

Cena 690 zł/osobę,

przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2017 roku.

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Informacje o wykładowcy

ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA

Specjalista prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, praktyk z 12-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach oraz firmach zajmujących się outsourcingiem kadrowo-płacowym. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Warsztaty dwudniowe - 12 godzin zajęć.

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje każdego dnia 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Szkolenia z czas pracy. Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz najnowsze interpretacje. Odpowiedzialność za rozliczanie godzin nadliczbowych. Czas wolny, przerwy dobowe, tygodniowy odpoczynku, udzielanie urlopów, zwolnienia od pracy, godziny nadliczbowe pracownika, dyżur pracowniczy, czas pracy. Czas pracy 2017 od A do Z. Pięciodniowy tydzień pracy.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View. 

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu rozliczania czasu pracy w 2017 roku. Kurs przybliżający zasady ewidencjonowania godzin pracy, dyżurów, pracy w dni wolne i święta. Proponujemy zajęcia z renomowaną wykładowczynią - Elzbietą Młynarską-Wełpą. Kurs - Czas pracy 2017.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


Certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć pt.: Czas pracy 2017. Szkolenie od A do Z. Dwudniowe warsztaty - ujęcie praktyczne. Planowanie i rozliczania czasu pracy. Zajęcia w Warszawie są prowadzone przez Elżbietę Młynarską-Wełpę. Kursy - Czas pracy 2017. Warszawa. Warsztaty prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć, Certyfikat ze szkolenia. Zapewnij pracownikom możliwość zdobycia i uzupełnienia wiedzy zawodowej z obszaru rozliczeń z US. Potwierdzaj nabytą wiedzę zaświadczeniem o ukończeniu kursu a nie certyfikatem. Kurs - Czas pracy bez tajemnic, czyli zasady rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia harmonogramów pracy w równoważnym systemie czasu pracy. Kurs - Ewidencja czasu pracy. Problemy z prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Szkolenie: Godziny nadliczbowe, nieobecność w pracy, naruszenie doby pracowniczej, ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego, praca ponad wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie.
Wzór wydawanego zaświadczenia.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
 
WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!
 

 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Szkolenie dwudniowe "Czas pracy 2017" - jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych -  PARP.

 

 


 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE