Dokumentacja i obsługa pacjenta od rejestracji do wypisu. Organizacja pracy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w 2017 roku. NOWE PRZEPISY OD CZERWCA 2017

Opis

REJESTRACJA I OBSŁUGA PACJENTA, OPIEKA AMBULATORYJNA, SZKOLENIE, PLACÓWKA MEDYCZNA, DOKUMENTACJA MEDYCZNAKursy i szkolenia dla pracowników rejestracji (rejestratorek). Zapisy do lekarza, na badanie diagnostyczne, na zabieg., leczenie szpitalne, rejestracja w przychodni, lecznicy, rejestracja medyczna. Specjalistyczna opieka ambulatoryjna.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Obsługa pacjenta. Specjalistyczna opieka ambulatoryjna. Organizacja i dokumentowanie obsługi pacjenta. Nowe obowiązki sprawozdawcze. Porady lekarskie. Skierowania, zlecenia i recepty. Pakiet onkologiczny. Obsługa karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

  WYKŁADOWCY - ELŻBIETA MORAWSKA I BEATA WALEWSKA

Szkolenie poprowadzą dwie osoby, wykładowcy-praktycy co gwarantuje ciekawe, wyczerpujące ujęcie tematu, spojrzenie na ww. problematykę z różnych punktów widzenia.

Wykładowcy są doskonale oceniani przez uczestników naszych szkoleń.

 

Szkolenie - Dokumentowanie obsługi pacjenta. Skierowania, rejestracja, dokumentacja medyczna, wyników badań i konsultacji, obieg dokumentacji, sprawozdania i archiwizacja. Na zajęciach wykładowca zaprezentuje najczęstsze przypadki uchybień w dokumentacji medycznej oraz podpowie jak do nich nie dopuścić. Na szkoleniu prelegent poinformuje o zmianach w pakiecie onkologicznym, zasadach wypełnianiu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO). Słuchacze na kursie zostaną dogłębnie poinformowani o roli koordynatora leczenia onkologicznego i prowadzeniu karty DiLO.

 

  ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie poradniami, pracowników rejestracji pacjentów, osób zatrudnionych w działach rozliczeń oraz pracowników zajmujących się archiwizacją dokumentacji w poradniach.

  UCZESTNICY SZKOLENIA DOWIEDZĄ SIĘ:

 • jak rejestrować pacjenta na listach oczekujących zgodnie z nowymi przepisami,

 • jak sprawdzać poprawność prowadzenia list oczekujących we własnym zakresie przed sprawozdaniem do NFZ,

 • jaką i jak prowadzić dokumentację medyczną,

 • o zmianach w pakiecie onkologicznym i wypełnianiu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego,

 • o roli koordynatora karty DiLO.Program


  PROGRAM SZKOLENIA - OBSŁUGA PACJENTA 2017

 1. Rejestracja pacjenta (w tym rejestracja telefoniczna i przez Internet).

 2. Wpisanie na listę oczekujących według nowych zasad. Obsługa kolejek oczekujących.

 3. Nowe obowiązki w zakresie sprawozdawania o liście oczekujących.

 4. Przyjęcie pacjenta w podmiocie (z uwzględnieniem nowego obowiązku sprawozdawania o rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do leczenia).

 5. Zbieranie oświadczeń (w tym nowych o upoważnieniu do odbiory recept).

 6. Porada lekarska (tworzenie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej).

 7. Odbieranie skierowań, zleceń i recept.

 8. Odbieranie wyników badań i konsultacji (przez podmiot leczniczy).

 9. Odbieranie dokumentacji przyniesionej przez pacjenta.

 10. Postępowanie z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

 11. Archiwizacja dokumentacji medycznej.

 12. Udostępnianie dokumentacji medycznej.

 13. Kopiowanie dokumentacji w celu udostępniania.

 14. Obieg dokumentacji w podmiocie leczniczym.

 15. Organizacja archiwum.

 16. Organizacja pracy w podmiocie po wdrożeniu prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

 UWAGA:

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany o wydawane przepisy dotyczące kompleksowości udzielania świadczeń. W czerwcu 2017 roku zastały opublikowane m.in. następujące rozporządzenia Ministra Zdrowia:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2017 r., poz. 1270)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego Dz. U. z dnia 27 czerwca 2017 r., poz. 1250)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2017 r., poz. 1249)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2017 r., poz. 1244)


   CENA PROMOCYJNA. SZKOLENIE ZWOLNIONE Z VAT.

Jedna z najkorzystniejszych cen na rynku biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowców - szkolenie prowadzą dwie osoby,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę.

 

Szkolimy specjalistów z zakresu obsługi pacjenta i dokumentacji medycznej.  

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na szkoleniu prelegent poinformuje o zmianach w pakiecie onkologicznym, zasadach wypełnianiu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO). Słuchacze na kursie zostaną dogłębnie poinformowani o roli koordynatora leczenia onkologicznego i prowadzeniu karty DiLO.
 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS. 

 

 Dokumentacja medyczna obsługi pacjenta.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Szkolenie zamknięte - Dokumentowanie obsługi pacjenta. Skierowania, rejestracja, dokumentacja medyczna, obieg, sprawozdania i archiwizacja.

 

Szkolenie - Obsługa pacjenta od rejestracji do wypisu w 2017 roku. Organizacja pracy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego - DiLO. Rejestracja pacjenta przez telefoniczna i Internet. Obsługa kolejek oczekujących. Nowe zasady wpisu na listę oczekujących. Specjalistyczna opieka ambulatoryjna. Sprawozdawania o liście oczekujących - nowe obowiązki. Przyjęcie pacjenta - dokumenty uprawniające do leczenia. Telefoniczna rejestracja i obsługa pacjenta. Oświadczenia, upoważnienia do odbioru recept, odbieranie skierowań, zleceń, wyników badań i konsultacji. Dokumentacja dostarczana przez pacjenta. Dokumentacja porady lekarskiej. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego - wydawanie, obsługa i zasady postępowania w specjalistycznej opiece ambulatoryjnej. Pakiet onkologiczny. Obieg dokumentacji, udostępnianie, kopiowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Szkolenia dla służby zdrowia. EDM - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Kurs prowadzą: Elżbieta Morawska i Beata Walewska. Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław.

Terminy kursów

Wrocław, 6 października 2017 r.

Kraków, 27 października 2017 r.

Warszawa, 10 listopada 2017 r.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE BRUTTO.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 
CENA PROMOCYJNA 290 ZŁ,

przy zgłoszeniu do 1 września 2017 roku.

 

CENA PROMOCYJNA 300 ZŁ,

przy zgłoszeniu do 11 września 2017 roku.

 

Informacje o wykładowcy

ELŻBIETA MORAWSKA

Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

BEATA WALEWSKA

Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Informacje organizacyjne

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM MIASTA

Organizujemy szkolenia m.in. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w salach zlokalizowanych w samym centrum miasta, nieopodal dworców kolejowych i przystanków autobusowych.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,

vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.

WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,

pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 

Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Szkolenie - Obsługa pacjenta. Specjalistyczna opieka ambulatoryjna. Organizacja i dokumentowanie obsługi pacjenta. Nowe obowiązki sprawozdawcze. Kurs - Porady lekarskie. Skierowania, zlecenia i recepty. Pakiet onkologiczny. Obsługa karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View. 

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

POZOSTAŁE MIASTA

Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław - biurowiec w pobliżu Dworca Głównego PKP.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 15.30.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

Szkolenia dla pracowników opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia - obsługa pacjenta, dokumentacja medyczna.