Profesjonalny sekretariat 2017. Obsługa interesantów. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii - praktyka.

Opis

Szkolenie: Profesjonalny sekretariat 2017. Obsługa interesantów w urzędzie. Procedury i dokumentacja. Ochrona danych osobowych. Pisma urzędowe. Zajęcia w Warszawie.


 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.


Szkolenie - Profesjonalny sekretariat w urzędzie. Kurs: Sekretariat 2017 - Profesjonalna obsługa interesanta w kancelarii i recepcji urzędu.

 

  PROFESJONALNY SEKRETARIAT 2017 - SZKOLENIE JEDNODNIOWE

Profesjonalna obsługa sekretariatu lub punktu obsługi klienta, interesanta wymaga szczególnej staranności i dbałość o dobro i wizerunek jednostki.

Za stworzenie właściwej dokumentacji oraz procedur odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej. Obieg dokumentacji i korespondencji integralnie jest powiązany z funkcjonowaniem sekretariatu.

Biorąc pod uwagę, iż w ostatnich latach nastąpiło wiele zmian w przepisach i procedurach a także szczególną odpowiedzialność za właściwy obieg dokumentów związanych z pracą sekretariatu lub punktu obsługi interesanta, pragniemy przedstawić Państwu praktyczne strony realizacji tych zadań.

  CEL SZKOLENIA - SEKRETARIAT: OBSŁUGA INTERESANTÓW

Na szkoleniu przedstawimy właściwy sposób zorganizowania pracy sekretariatu, sposoby podniesienia poziomu pracy sekretarek i asystentów sekretarek, uczestnicy zajęć będą mieli okazję poszerzyć wiadomości z zakresu profesjonalnej obsługi interesantów, prawidłowego obiegu dokumentów, zasad korespondencji urzędowej oraz zachowania  się w trudnych sytuacjach.

  ADRESACI SZKOLENIA - KANCLARIA W URZĘDZIE 2017

Szkolenie „Profesjonalny sekretariat 2017" kierujemy do osób prowadzących sekretariaty lub punkty obsługi interesanta w urzędach, jednostek organizacyjnych, szkołach, uczelniach, firmach i innych podmiotach.

Adresaci szkolenia to osoby prowadzące sekretariaty w urzędach, zakładach użyteczności publicznej, pracownicy obsługujący działalność sekretariatów w gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych, osoby prowadzące biura obsługi interesantów, personel sekretariatów w firmach i przedsiębiorstwach oraz inne osoby zainteresowane uzyskaniem wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi interesantów w kancelarii lub recepcji, prawidłowego obiegu dokumentów, zasad korespondencji urzędowej oraz zachowania się w trudnych sytuacjach.

  TERESA KUSTRA- WYKŁADOWCA, PROWADZĄCY SZKOLENIE

Teresa Kustra: Prawnik-praktyk. Doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Trener-wykładowca. Prowadzi wykłady w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat. Bierze udział przy realizacji programów z funduszy europejskich. Więcej informacji ...


Program

  PROFESJONALNY SEKRETARIAT - PROGRAM SZKOLENIA

 

I. ORGANIZACJA PRACY - INTERESANCI - SZEF

1. Rola  i miejsce  sekretariatu.

2. Sekretarka - asystentka, jej kwalifikacje zawodowe, zakres  obowiązków.

3. Znaczenie informacji w pracy sekretariatu.

4. Organizacja czasu pracy. Planowanie. Dyscyplina.

5. Profesjonalna obsługa interesantów:

 • kontakt bezpośredni,

 • sztuka rozmowy telefonicznej,

 • rozmowy służbowe i prywatne.

6. Współpraca z przełożonym. Przyjmowanie interesantów i gości w  gabinecie.

II. OBIEG  DOKUMENTÓW - KORESPONDENCJA

1. Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych.

2. Organizacja obiegu korespondencji. Dokumentacja biurowa i jej rodzaje.

3. Systemy kancelaryjne: system kancelaryjny dziennikowy i system bezdziennikowy.

4. Obieg dokumentów:

 • rejestracja  korespondencji,

 • rejestracja spraw, które prowadzi pracownik sekretariatu,

 • prowadzenie  rejestrów, ewidencji,

 • zasady prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentów.

5. Wysyłanie i doręczanie korespondencji.

6. Załatwianie spraw - terminy wynikające z KPA.

7. Redagowanie pism urzędowych - zasady, układy graficzne, blankiety korespondencyjne.

8. Przygotowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do składnicy lub archiwum zakładowego.

9. Wybrane zagadnienia ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Standardy europejskie w zakresie obsługi interesantów - Europejski Kodeks Dobrej Administracji. 

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2017 ROKU Z KFS

 Bezpłatne szkolenia i kursy. Oferta szkoleniowa dla osób prowadzących sekretariaty lub punkty obsługi interesanta w urzędach, jednostek organizacyjnych, szkołach, uczelniach, firmach i innych podmiotach.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Jedna z najlepszych cen na rynku biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Teresa Kustra,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

  EWIDENCJE SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

 

 

 Kurs - Profesjonalna obsługa klientów, interesantów. Profesjonalny sekretariat 2017.   

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Kursy dla administracji i samorządów - Sekretariat 2017 - Profesjonalna obsługa interesanta w kancelarii i recepcji urzędu.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • dla jednej osoby 360 zł,

 • dla 2 i więcej osób - 320 zł,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Promocje, oferty specjalne

 

CENA PROMOCYJNA 300 ZŁ/OSOBĘ

 

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 9:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00.
Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.
Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Zarządzanie dokumentacją i archiwizacja w profesjonalnym sekretariacie. Szkolenia organizujemy w Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 15:30.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.


Catering dla uczestników wykładów i ćwiczeń oraz warsztatów prowadzonych w Warszawie przez Polbi - Coffee & Lunch. Przerwa kawowa i przerwa obiadowa objęte są ceną za usługę szkoleniową. Zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczą w warsztatach poświęconych zasadom wykonywania czynności kancelaryjnych. Organizacja obiegu korespondencji w sekretariacie i urzędzie.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU
Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


Słuchacze, którzy ukończyli kurs czy szkolenie uzyskują prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Po szkoleniu - Podróże służbowe 2017, pracownicze delegacje krajowe i zagraniczne wystawiamy dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Nasze zaświadczenie o ukończeniu kursu to coś więcej niż Certyfikat. Jest to dokument potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników szkolenia, wystawiany przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego a jego wzór wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Wzór dokumentu: certyfikat, dyplom zaświadczenie. POLBI Warszawa. Kursy i szkolenia. Bezdziennikowy system kancelaryjny w pracy kancelarii urzędu. Obieg dokumentów. Rejestracja korespondencji w sekretariacie urzędu. Rejestracja spraw przez pracownik sekretariatu urzędu. Szkolenie z zasad prowadzenia rejestrów i ewidencji w sekretariacie.
Wzór wydawanego zaświadczenia.
 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

 

Kurs w Warszawie. Kurs: Sekretariat 2017. Prawidłowa praca sekretariatu. Redagowanie pism urzędowych- zasady, układ graficzny, blankiet korespondencyjny. Szkolenie: Sekretariat w kancelarii - akta spraw ostatecznie załatwionych. Zadania sekretariatu w przypadku przekazywania akt do składnicy lub archiwum zakładowego.