Dokumentacja medyczna w 2017 roku - przygotowanie do kontroli.

Opis

Szkolenie - Dokumentacja medyczna 2017

EDM - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Wzory dokumentów, zasady udostępniania. Ochrona danych osobowych. Przygotowanie do kontroli NFZ. Zajęcia prowadzi dr J. Rzymowski.


 

Elektroniczna dokumentacja medyczna 2017 - szkolenie przygotowujące do kontroli NFZ. Proces diagnostyczno-leczniczy pacjenta w postaci papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej. Szkolenie: dokumentacja medyczna, definicja, wniosek, wzory, przechowywanie, wydanie dokumentacji medycznej, Kurs: jak uzyskać dokumentację medyczną ze szpitala, dokumentacja medyczna rozporządzenie, ustawa.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Dokumentacja medyczna 2017. Dokumentacja elektroniczna (EDM), zasady prowadzenia i udostępniania, kontrole NFZ, oświadczenia (zgody) pacjentów, ochrona danych osobowych w służbie zdrowia.

  ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA - NOWE OBOWIĄZKI

Wiele podmiotów leczniczych zadaje sobie pytanie czy przejść na prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
Liczne podmioty już prowadzą dokumentację medyczną w postaci elektronicznej.

Zbliżająca się reforma prawa ochrony danych osobowych niesie za sobą nowe obowiązki. Niezrealizowanie tych obowiązków skutkować może nałożeniem wysokich kar finansowych.

  PROWADZĄCY - dr JAKUB RZYMOWSKI, WYKŁADOWCA, PRAKTYK

JAKUB RZYMOWSKI od ponad 10 lat zajmuje się  problematyką dokumentacji medycznej a zatem odpowie na prawdopodobnie każde pytanie dotyczące danych medycznych i dokumentacji medycznej.

Wykładowca jest doskonale oceniany przez uczestników szkoleń (na podstawie ankiet).

  NA SZKOLENIU ODPOWIEMY MIĘDZY INNYMI NA PYTANIA

 • Jak zmieniły się przepisy regulujące prowadzenie dokumentacji medycznej? Aktualny stan prawny.

 • Jak prowadzić prawidłowo dokumentację medyczną? Rodzaje, zakres i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania pod kątem ewentualnej kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Na czym polega prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej? EDM 2017 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w praktyce.

 • Czy NFZ może kontrolować prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej mimo braku obowiązku jej prowadzenia?

 • W jakim zakresie NFZ może kontrolować ochronę danych osobowych?

 • Jak odbierać od pacjentów oświadczenia (zgody) do dokumentacji?

 • Jak i komu udostępniać dokumentację medyczną?

  ADRESACI SZKOLENIA - DOKUMENTACJA MEDYCZNA, EDM 2017

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji medycznej w szpitalach i przychodniach i do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w tych podmiotach.

 

Program

 PROGRAM SZKOLENIA - DOKUMENTACJA MEDYCZNA 2017

 1. Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji medycznej.

 2. Jak prowadzić dokumentację medyczną.

 3. Jak prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną.

 4. Oświadczenia (zgody) pacjentów w dokumentacji medycznej.

 5. Wzory dokumentów w dokumentacji medycznej.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostanie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

 UWAGA!

 

Uczestnicy otrzymają materiały w postaci rozbudowanej listy kontrolnej wraz z podstawami prawnymi, umożliwiającej stworzenie protokołu kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących dokumentacji medycznej.

 

 


  CEL SZKOLENIA - PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Co wynika z przepisów po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego prowadzenie dokumentacji medycznej? Problematyka dokumentacji medycznej z punktu widzenia świadczeniodawców medycznych jak i pacjentów. Prawne aspekty udostępniania dokumentacji medycznej przez szpital czy przychodnię. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych zapisany w zbiorze danych i informacji dotyczący leczenia - dokumentacja medyczna.

  ADRESACI SZKOLENIA - EDM 2017, KONTROLA NFZ

Osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, które w swojej pracy zajmują się dokumentacją medyczną.

  RENOMA NA RYNKU - TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

Nasze szkolenia ukończyło już tysiące osób a nasze dyplomy ukończenia kursu cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

Dotychczasowi uczestnicy naszych szkoleń biorą udział w nowych edycjach kursów, szkoleń i warsztatów oraz polecają je swoim znajomym. 

  KORZYSTNA CENA SZKOLENIA

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Jakub Rzymowski,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy, Poznania, Gdańska, Katowic, Wrocławia oraz Krakowa.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

 SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT
 

 

 

 

zkolimy specjalistów z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej.  

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS 2017.

 

 

 Dokumentacja medyczna obsługi pacjenta. Przygotowanie do kontroli.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Szkolenie zamknięte - Dokumentowanie obsługi pacjenta. EDM 2017. Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej.

 

Kursy/szkolenie: Dokumentacja medyczna i Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM 2017).

Co to jest dokumentacja medyczna? Przepisy - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2015 r., poz. 2069). Dokumentacja indywidualna (wewnętrzna, zewnętrzna). Dokumentacja zbiorcza. Pacjent. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.  Historia zdrowia i choroby. Historia choroby. Karta noworodka. Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej. Karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną. Karta wizyty patronażowej. Karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego. Karta uodpornienia. Skierowanie do szpitala lub innego podmiotu. Skierowanie na badanie diagnostyczne. Skierowanie na konsultację. Skierowanie na leczenie. Karta przebiegu ciąży. Książeczka zdrowia dziecka. Karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Pisemna informacja lekarza leczącego pacjenta w poradni specjalistycznej. Książeczka szczepień (zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Zaświadczenie. Orzeczenie. Opinia lekarska. Dokonywanie wpisu w dokumentacji medycznej. Sporządzaniu wydruku z dokumentacji. Tożsamość pacjenta. Oświadczenie pacjenta. Kierowanie na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie. Zlecenie na badania laboratoryjne. Podmiot leczniczy (szpital). Dokumentacja indywidualna wewnętrzna w formie historii choroby lub karty noworodka. Dokumentacja zbiorcza wewnętrzna w formie księgi głównej przyjęć i wypisów, księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć, listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych, księgi chorych oddziału, księgi raportów lekarskich, księgi raportów pielęgniarskich, księgi zabiegów, księgi bloku operacyjnego albo sali operacyjnej, księgi bloku porodowego albo sali porodowej, księgi noworodków, księgi pracowni diagnostycznej. Dokumentację indywidualna zewnętrzna w formie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, książeczki zdrowia dziecka, skierowania lub zlecenia na świadczenia zdrowotne realizowane poza szpitalem.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Informacje o wykładowcy

dr JAKUB RZYMOWSKI

Prawnik, informatyk, szkoleniowiec z dziedziny danych osobowych, w tym osobowych danych medycznych, dokumentacji medycznej i prawa medycznego, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz Eurokancelarii prof. Marii Królikowskiej-Olczak.

Wykładowca bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń POLBI. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 9:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00.
Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.
Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

 

MIEJSCA SZKOLEŃ

Zajęcia prowadzimy w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu. Sale szkoleniowe są zlokalizowane zawsze w centrum miasta i w pobliżu dworca kolejowego.

SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.

 

POLBI, Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott. Szkolimy w salach zlokalizowanych w samym centrum Warszawy.

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

 

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Catering dla uczestników wykładów i ćwiczeń oraz warsztatów prowadzonych Polbi - Coffee & Lunch. Przerwa kawowa i przerwa obiadowa objęte są ceną za usługę szkoleniową. Zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczą w warsztatach przygotowująch do kontroli NFZ w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej.
 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WARUNKI PŁATNOŚCI

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA

Uwagi

Prowadzenie dokumentacji medycznej. Podstawy prawne. Szkolenie jednodniowe. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM). Wzory dokumentów. Kurs prowadzi Jakub Rzymowski.

 

Szkolenie jednodniowe. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM 2017). Wzory dokumentów. Kurs w Warzsawie.

 

Szkolenia dla pracowników opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia - Kontrola NFZ dokumentacji medycznej.