Magazynowanie produktów leczniczych i substancji czynnych - Dobra Praktyka Wytwarzania

Opis

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Prawo farmaceutyczne. Magazynowanie, dystrybucja, produkty lecznicze, substancje czynne. Dobra Praktyka Wytwarzania/Produkcyjna (DPW/DPP). Good Manufacturing Practice (GMP). Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD). Good Distribution Practice (GDP).

  PROWADZĄCA - MONIKA JAROCKA-WIERZBA, PRAKTYK

 Szkolenie poprowadzi Monika Jarocka-Wierzba - praktyk.

Wykładowca zna problematykę pracy farmaceuty od strony inspekcji farmaceutycznej (praca w GIF).

Prowadząca otrzymuje najwyższe oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników szkoleń.

  PATRONAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO
Szkolenie jest objęte patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego a udział w nim wiąże się z uzyskaniem 2 punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.
  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY
Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Aleje Jerozolimskie 65/79
 
POLBI, Warszawa. Szkolenia i kursy dla farmaceutów.

  UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych tematyką zmian prawnych jakie weszły w życie wraz z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne oraz zmianami rozporządzenia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania.
  CEL SZKOLENIA
Zapoznanie słuchaczy z aktualną sytuacja prawną w zakresie magazynowania produktów leczniczych i substancji czynnych oraz z kolejnymi planowanymi zmianami w tym zakresie.

Program


  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW

1. Zmiany prawa w zakresie magazynowania, dystrybucji, nabywania produktów leczniczych:

 • nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • rozporządzenie w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,
 • nowelizacja rozporządzenia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania.

2. Wymagania dla pomieszczeń magazynowych.

3. Warunki przechowywania produktów leczniczych, substancji czynnych.

4. Proces przyjmowania, składowania, kompletacji, wydawania, ekspedycji.

5. Wymagania dotyczące transportu.

6. Dokumentacja związana z magazynowaniem i dystrybucją.

7. Omówienie specyficznych zagadnień związanych z magazynowaniem i dystrybucją badanych produktów leczniczych, produktów importowanych, produktów z importu równoległego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)


 

 

 

 

 DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2016 ROKU Z KFS

  Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku.

 

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:
 • jednej osoby 590 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 520 zł/osobę,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Informacje o wykładowcy

MONIKA JAROCKA-WIERZBA

Główny Specjalista, Inspektor ds. Wytwarzania w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".
W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".
ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 15.30.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
WARUNKI PŁATNOŚCI

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Numer konta: ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190
DO POBRANIA