Program Rodzina 500 plus. Świadczenie wychowawcze. Szkolenia dla urzędników.

Opis

 SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Kurs/Szkolenie: Program Rodzina 500+(plus). Wsparcie dla rodzin - na każde drugie i kolejne dziecko. Zasady przyznawania, kryteria dochodowe, wniosek o zasiłek, potrzebne dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia, miejsce składania. Program 500 plus - nieodpłatne świadczenia wychowawcze. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

 

PROGRAM RODZINA 500 PLUS.

 

ADRESACI SZKOLENIA / GRUPA DOCELOWA
Kierownicy i pracownicy urzędów gmin oraz urzędów miast.
Kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej (w szczególności  Działów Świadczeń Rodzinnych oraz Działów Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego) jak również kierownicy i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych Urzędów Wojewódzkich.
Pracownicy innych jednostek organizacyjnych upoważnionych do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 
CEL SZKOLENIA
Omówienie regulacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasad wsparcie dla rodzin z dziećmi, z naciskiem na praktyczne zastosowanie przepisów.
Prezentowane przykłady pozwolą łatwiej przyswoić omawiane zagadnienia.

Wzrost kompetencji uczestników szkolenia w zakresie stosowania prawa w praktyce. 

 FORMA ZAJĘĆ

Wykład -  omawianie regulacji na przykładach (kazusach), panel dyskusyjny.

 MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały - autorskie opracowanie wykładowcy, z przykładami i cytatami.

Program

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
 
I. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

1. Umiejscowienie świadczenia wychowawczego w systemie świadczeń socjalnych.

2. Cel świadczenia.

3. Aparat pojęciowy ustawy - podstawowe definicje legalne w ustawie: rodzina, dziecko, dochód, uzyskanie dochodu, utrata dochodu.

4. Osoby uprawnione i zbiegi osób uprawnionych.

5. Przesłanki przyznania świadczenia wychowawczego:

 • dziecko pierwsze i dzieci kolejne,
 • kryterium dochodowe,
 • przesłanki negatywne,
 • marnotrawienie.

6. Wysokość świadczenia i jego modyfikacja.

II. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

1. Organ właściwy i organ właściwy w przypadku koordynacji.

2. Wnioskowy charakter świadczenia.

3. Cechy charakterystyczne postępowania – stosowanie KPA, a przepisy szczególne z ustawy, możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, samodzielne pozyskiwanie danych przez organ, możliwość wezwania do uzupełnienia wniosku, zbieranie informacji o świadczeniobiorcach.

4. Okres zasiłkowy.

5. Terminy wydawania decyzji, decyzje w pierwszym roku funkcjonowania ustawy, data początkowa ustalania uprawnień.

6. Data wypłaty.

7. Obowiązki świadczeniobiorcy w trakcie pobierania świadczenia.

8. Wstrzymanie wypłaty.

9. Nienależnie pobrane świadczenia i ich zwrot.

10. Przesłanki weryfikacji decyzji ostatecznych przez organ.

III. INNE ZAGADNIENIA

1. Świadczenie wychowawcze jako dochód.

2. Opodatkowanie świadczenia wychowawczego.

3. Zmiany w ustawach o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów towarzyszące ustawie 500+. 

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 195)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. z dnia 19 lutego 2016 r. poz. 212)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z dnia 19 lutego 2016 r. poz. 214)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
 
 • GDAŃSK

   
   

GRYF Hotel, ul. Jana z Kolna 22/26

 • WARSZAWA
       Centrum LIM, Hotel Marriott
 • WROCŁAW

   
   

Siedziba NOT,  ul. Piłsudskiego 74

         

POLBI - Szkolenia i kursy. Program - Rodzina 500 plus

 

 

 

 

 

 

 SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
285 ZŁ ZA OSOBĘ.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Informacje o wykładowcy

MAGDALENA JANUSZEWSKA

Radca prawny prowadzący własną kancelarię radcowską, specjalizujący się w tematyce zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.

Praktyk doskonale znający aktualne regulacje prawne oraz  towarzyszące im wątpliwości i problemy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim.

Autorka setek artykułów prawniczych m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych, publikowanych w ogólnopolskich dziennikach i prasie fachowej.

Ekspert Wolters Kluwer - autorka odpowiedzi w systemie „Pytania i odpowiedzi” na pytania z zakresu świadczeń rodzinnych i innych z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Współautorka książek m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA SZKOLEŃ
GDAŃSK

GRYF Hotel, ul. Jana z Kolna 22/26

WARSZAWA

Centrum LIM, Hotel Marriott

WROCŁAW

Siedziba NOT,  ul. Piłsudskiego 74

 

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
Centrum LIM, Hotel Marriott.
 
DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".
W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".
ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

 Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
WARUNKI PŁATNOŚCI

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Numer konta: ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ
e-mail: karol.nowicki@polbi.pl
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190
DO POBRANIA