Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)

Opis

WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ - 2016/2017

SPONSORING, SPRZEDAŻ PREMIOWA W ASPEKCIE PODATKOWYM

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW - PIT, CIT I VAT

SZKOLENIE W WARSZAWIE PROWADZI TOMASZ WOJEWODA

Szkolenie podatkowe - Reprezentacja, reklama i sponsoring.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN LEKCYJNYCH

Szkolenie/Kurs: Reprezentacja i reklama, promocja, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w 2016 i 2017 roku. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-PDOF) i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-PDOP) oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Zaliczanie wydatków na reprezentację i reklamę do kosztów uzyskania przychodów - zasady dokumentowania. Przychody pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS.

Definicja działań o charakterze reklamowym i reprezentacyjnym. Uznawanie wydatków za koszt uzyskania przychodów. Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Promocja - skutki podatkowe: PDOF, PDOP i VAT. Aktualne przepisy, interpretacje i wyroki. 

Liczne interpretacje podatkowe Ministerstwa Finansów i orzecznictwo sądowe powodują w praktyce trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów. Szkolenie ma na celu zmianę tego stanu rzeczy.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Aleje Jerozolimskie 65/79

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Tomasz Wojewoda,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • faktura w dniu szkolenia z 7-dniowym terminem płatności,
 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.
  ORGANIZACJA SZKOLENIA - CZAS TRWANIA/ILOŚĆ GODZIN 
Rejestracja uczestników szkolenia trwa od godz. 9:30. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

Program

REPREZENTACJA I REKLAMA, SPONSORING, SPRZEDAŻ PREMIOWA ORAZ ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW W ASPEKCIE PODATKÓW DOCHODOWYCH (PDOF I PDOP) ORAZ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT).

 

  PROGRAM SZKOLENIA - REPREZENTACJA I REKLAMA

 

1. Definicja reprezentacji i reklamy - elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.

2. Wydatki na reprezentację - zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.:

a) upominki dla kontrahentów,

b) wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,

c) poczęstunki dla kontrahentów,

d) wydatki na dekoracje biura,

e) hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.

f) organizowanie imprez artystycznych i sportowo - rekreacyjnych,

g) kartki świąteczne itp.

3. Obowiązek składania deklaracji PIT-8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

4. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę np.:

a) organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,

b) reklama a marketing - skutki podatkowe rozróżnienia,

c) upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,

d) temporalne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę,

e) wysyłanie materiałów reklamowych do kontrahentów i osób przypadkowo wybranych, standy, katalogi, wzorniki itp.

f) reklama publiczna i niepubliczna - jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.

5. Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:

a) zasady dokumentowania i zaliczania wydatków na fundowanie nagród przez sponsorów do kosztów uzyskania przychodów,

b) opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów organizujących konkursy lub imprezy sportowo-kulturalne,

c) rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług,

d) środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług - skutki podatkowe,

e) udział w targach i imprezach reklamowych - zasady rozliczeń podatkowych.

6. Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych:

a) upominki premiowe, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach - zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,

b) zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

d) zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.),

e) rabaty naturalne - zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług,

f) sprzedaż premiowa - skutki na gruncie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

7. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) - skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

8. Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy, ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych np.:

a) wydatki pracodawcy na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.

b) wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

9. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników - zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie VAT.

10. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy pracodawca prowadzi  dowóz pracowników autobusem do miejsca pracy.

11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

12. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników - warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

13. Podatek VAT należny i naliczony - zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.

14. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

a) zasady rozliczania VAT-u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,

b) upominki i nagrody dla kontrahentów,

c) zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy - najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych,

d) przekazanie a zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy - różnice w rozliczeniach podatkowych,

e) poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),

f) użyczenie składników majątku kontrahentom - zasady rozliczeń podatkowych,

g) zasady ustalania podstawy opodatkowania,

h) import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym, towarów otrzymanych w drodze darowizny itp.,

i) przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich,

j) zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.

15. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.

16. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne - zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

17. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT-u i moment powstania obowiązku podatkowego.

18. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - możliwość potrącenia VAT-u naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).

19. Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

a) czynności podlegające opodatkowaniu VAT-em,

b) poczęstunki dla pracowników - zasady opodatkowania,

c) świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) - przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT,

d) zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników,

e) świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),

f) zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników,

g) zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.

20. Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników - zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

21. Przypadki, w których świadczenia na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

22. Pozostałe zagadnienia związane z wydatkami ponoszonymi na reprezentację i reklamę.

23. Panel dyskusyjny - czas na odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

   

 

CENA PROMOCYJNA 390 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 390 zł/osobę.

 

 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

 

Szkolenie - Wydatki na reprezentację i reklamę - 2016/2017. Zajęcia w Warszawie prowadzi Tomasz Wojewoda.

Informacje o wykładowcy

TOMASZ WOJEWODA

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach.

Trener i wykładowca znający problemy nurtujące słuchaczy.

Przeprowadził ponad 2 600 wykładów z zakresu podatków. Posiada umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. 

Przeszkolił ponad 60 000 osób i jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego. Współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, „UNIA-PRESS". Autor wielu publikacji książkowych.

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Reprezentacja i reklama. Szkolenie w Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

ZAUFALI NAM / NASI KLIENCI

REFERENCJE, REKOMENDACJE, OPINIE

 

Aspekty podatkowe reprezentacji i reklamy.


Reprezentacja i reklama, promocja, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników. Szkolenie wewnętrzne w ofercie POLBI, Warszawa.