Zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach w 2016 roku. Trudne przypadki.

Opis

PRAWO PRACY, UMOWY ZLECENIA, O PRACĘ, ZASIŁKI I SKŁADKI ZUS 2016, SZKOLENIE W WARSZAWIE

 

  RENATA MAJEWSKA, SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN.

Szkolenie: Prawo pracy, zasiłki i składki ZUS w 2016 roku. Nowe regulacje dotyczące umów terminowych, urlopów z tytułu opieki nad dziećmi, nowych zasad odprowadzania składek od umów cywilnych oraz zmian w zasiłkach chorobowych i macierzyńskich. Elektroniczne zwolnienia lekarskie. Umowy na zastępstwo. Dokumentacja związana ze stosunku pracy. Wypowiadanie umów na czas określony. Powtarzanie umów o pracę na okres próbny.

  CEL SZKOLENIA

Podczas szkolenia wykładowca omówi najnowsze zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy, ustawy zasiłkowej i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Aleje Jerozolimskie 65/79

  SZKOLENIE ZWOLNIONE Z VAT.

Jedna z najlepszych cen na rynku biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Renata Majewska,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  RENOMA NA RYNKU - TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

Nasze szkolenia ukończyło już tysiące osób a nasze dyplomy ukończenia kursu cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

Dotychczasowi uczestnicy naszych szkoleń biorą udział w nowych edycjach kursów, szkoleń i warsztatów oraz polecają je swoim znajomym.

 

  ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biurach rachunkowych oraz do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

  METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szkolenie przedstawia zagadnienia od strony praktycznej, zilustrowane najnowszymi i najciekawszymi orzeczeniami oraz interpretacjami urzędów. 

Wykładowca poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując problemy konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

Spotkanie to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek. UWAGA - Prosimy o przyniesie kalkulatorów.

 

 

Program

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

I. ZMIANY W TERMINOWYCH UMOWACH O PRACĘ

 1. Powtarzanie umów o pracę na okres próbny - studium przypadku.

 2. Ustalanie limitu 33 miesięcy zatrudnienia okresowego w szczególnych sytuacjach (w tym: wliczanie urlopu bezpłatnego, wychowawczego i umów „przejściowych”, przerwa w zatrudnieniu, jednoczesne zatrudnienie okresowe u dwóch pracodawców.

 3. Obowiązki formalne w związku z przekształceniem umowy okresowej w umowę na czas nieokreślony.

 4. Umowy na zastępstwo w okresie przejściowym.

 5. Umowy okresowe wyłączone spod reglamentacji z przyczyn obiektywnych leżących po stronie pracodawcy (sposób redagowania, formułowanie przyczyny zawarcia umowy zgłaszanej do inspektora pracy).

 6. Ustalanie okresów zatrudnienia u ostatniego pracodawcy wpływających na długość wypowiedzenia umowy okresowej.

 7. Wypowiadanie umów na czas określony.

II. ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH PRACOWNIKÓW I W ZASIŁKACH

 1. Wykorzystywanie odroczonego urlopu rodzicielskiego w praktyce (do kiedy odbiór, po długim wniosku i po zwykłym wniosku).

 2. Wnioski o urlop rodzicielski w szczegółach (formułowanie oraz skutki długiego i zwykłego wniosku o urlop rodzicielski).

 3. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego po złożeniu długiego i zwykłego wniosku.

 4. Proporcjonalne wydłużanie urlopu rodzicielskiego - studium przypadku.

 5. Nieproporcjonalne wydłużanie urlopu rodzicielskiego - studium przypadku.

 6. Obliczanie zasiłków macierzyńskich za czas wydłużenia urlopu rodzicielskiego oraz ich odpowiednie zmniejszanie.

 7. Sposób formułowania wniosków o urlopy na dzieci.

 8. „Opieka na dziecko” w wymiarze godzinowym - analiza przykładów,

 9. Podwyższanie zasiłku macierzyńskiego za dany okres zatrudnionemu u dwóch płatników.

 10. Elektroniczne zwolnienia lekarskie - dokumentowanie uprawnień do zasiłków u dużych i małych płatników.

III. ZMIANY W SKŁADKACH

 1. Rozstrzyganie zbiegu umów zlecenia, gdy wypłata nastąpiła po zakończeniu zbiegu.

 2. Zbieg długoterminowych umów zlecenia.

 3. Rozwiązywanie zbiegu stosunku pracy z umową zlecenia, w tym osób z ustalonym prawem do emerytury lub renty.

 4. Zbieg preferencyjnej działalności gospodarczej z umową zlecenia.

 5. Krok po kroku, jak sformułować oświadczenie składane przez zleceniobiorców.

IV. ZMIANY W SPOSOBIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZE STOSUNKU PRACY

 1. Sporządzanie umów okresowych i „wyjątkowych” umów okresowych.

 2. Formułowanie informacji o warunkach zatrudnienia w świetle zmian w umowach terminowych obowiązujących od 22 lutego 2016 roku.

 3. Nowa dokumentacja urlopów na dzieci (redagowanie wniosków).

 4. Zmiany w dokumentowaniu urlopu bezpłatnego.

 5. Świadectwo pracy - zaznaczanie „opieki na dziecko” w wymiarze godzinowych oraz wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i jego części.

 6. Nowe zasady dokumentowania uprawnień do zasiłków.

V. REWOLUCYJNE ZMIANY W ROZSTRZYGANIU ZBIEGÓW EGZEKUCJI DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ, KTÓRE WEJDĄ W ŻYCIE OD 8 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 1. Rezygnacja ze wskazywania właściwego organu egzekucyjnego przez sąd w razie zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną.

 2. Wprowadzenie zasady przejęcia egzekucji przez organ, który pierwszy zajął pensję, albo przez ten, który potrąca wyższe kwoty.

 3. Uregulowanie kwestii rozliczeń między konkurującymi organami egzekucyjnymi w razie przejęcia egzekucji przez jednego z nich.

 4. Elektroniczne rozliczenia między organami egzekucyjnymi.

VI. SYGNAŁY Z NAJNOWSZEJ PRAKTYKI PRACODAWCÓW I PŁATNIKÓW

 1. Członek zarządu na kontrakcie nie jest przedsiębiorcą (uchwała SN w składzie 7 sędziów z 17.6.2015 r., III UZP 2/15 o randze zasady prawnej).

 2. Kontrowersyjny status ubezpieczeniowy menedżera niebędącego członkiem zarządu, a prowadzącego działalność gospodarczą - omówienie dorobku orzecznictwa i stanowiska ZUS.

 3. Zaległe składki zapłacone przez płatnika za byłego pracownika nie stanowią jego przychodu - ciekawy wyrok NSA z 27.10.2015 r., II FSK 1891/13).

 4. Zwrot kosztów opłaty za korzystanie z bankomatu w podróży służbowej to uzasadnione wydatki wolne od PIT - interpretacja IS w Katowicach z 20.10.2015 r. (IBPB-2- 1/4511-342/15/BJ).

 5. Zakwestionowanie sposobu ustalania minimalnej podstawy składek pracowników delegowanych - wyrok TK z 28.10.2015 r. (SK 9/14).

VII. OMÓWIENIE PLANOWANE ZMIAN W PRZEPISACH WAŻNYCH DLA PRACODAWCÓW I PŁATNIKÓW

 1. Nowe zasady potwierdzania umów o pracę.

 2. 12 zł za godzinę pracy zleceniobiorcy.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 450 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 390 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.
 

CENA PROMOCYJNA 350 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 350 zł/osobę.

 

Informacje o wykładowcy

RENATA MAJEWSKA

Doświadczony wykładowca, niezależny ekspert prawa pracy.

Specjalista w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników, ustalaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów.

Jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń. Szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatów.

Podczas spotkania uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Ceniony redaktor prawny. Jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, w szczególności praktycznego rozliczania wynagrodzeń.

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 
Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

 

Płatnik - Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku.

 Wszyscy bez względu na wiek mogą bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje.

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA