Podatek VAT w obrocie międzynarodowym. Szkolenie dla rozliczających wewnątrzwspólnotowy VAT w imporcie i eksporcie towarów lub usług.

Opis

Kurs - Podatek VAT w obrocie międzynarodowym. Szkolenie VAT UE 2017. Wewnątrzwspólnotowy podatek VAT. Import i eksport towarów i usług (WNT, WDT). Warszawa - Tomasz Wojewoda.


27 PAŹDZIERNIKA, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!

 
 Termin szkolenia
   27 października 2017 roku (piątek).
 Wykładowca
 Tomasz Wojewoda.
 Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych.
 Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
 Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE

Szkolenie - Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zagranicznych. Podatek VAT w obrocie miedzynarodowym w 2017 roku. , WDT - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów, WNT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów. Kurs - Dostawy łańcuchowe, międzynarodowe transakcje szeregowe. VAT - UE. Kurs - Podatek VAT w międzynarodowym obrocie towarowym.


 Szkolenie VAT-UE. Kurs dotyczący VAT-u międzynarodowego odbywa się w Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, III piętro, sana nr 03.192.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.  VAT UE 2017. SZKOLENIE OTWARTE, JEDNODNIOWE - 6 GODZIN

Szkolenie - Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zagranicznych. VAT UE 2017. Podatek VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. WDT - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów. Eksport i import towarów, świadczenie usług. WNT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów. Transakcje łańcuchowe i trójstronne. Opodatkowanie dostaw. Zerowa stawka VAT. Ustalenie miejsca opodatkowania. Handel wewnątrzwspólnotowy, transgraniczny obrót towarowy. Podatki w obrocie międzynarodowym towarami. Zwroty reklamacyjne towarów z importu. Deklaracje VAT UE. Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej. Usługi niematerialne. Reklama i marketing. Licencje, prawa autorskie. Aktualny stan prawny - przepisy obowiązujące w 2017 roku.

  TOMASZ WOJEWODA - WYKŁADOWCA, PROWADZĄCY SZKOLENIE

Tomasz Wojewoda - Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.  Ceniony konsultant podatkowy w renomowanych firmach.

Trener i wykładowca wieloletni współpracownik nasze firmy. Przeprowadził już kilka tysięcy wykładów z zakresu podatków. Posiada umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. Przeszkolił ponad kilkanaście tysięcy osób i jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego. Autor licznych publikacji książkowych.

Więcej informacji o prowadzącym szkolenie ...

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

Program

  SZKOLENIE - VAT 2017 W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

 

VAT MIĘDZYNARODOWY - 2017. MIĘDZYNARODOWE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE. ZASADY OPODATKOWANIA VAT, OKREŚLENIE MIEJSCA DOSTAWY ITP. PRAKTYKA I ORZECZNICTWO TSUE. PODATEK VAT W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM.

 1. Wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania (co oznacza sformułowanie „podmiot organizujący wysyłkę lub transport").

 2. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, procedura uproszczona (dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki sprawozdawcze).

 3. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku w zakresie potrącania VAT-u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem.
 4. Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, zaliczki, podstawa opodatkowania, potrącanie podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania itp.).

 5. Import usług i nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego - warunki do potrącenia podatku naliczonego.

 6. Zasady określania miejsca wykonania czynności przy świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym.

 7. Sposób rozliczania usług transportowych i spedycyjnych w obrocie międzynarodowym.

 8. Zagraniczne podróże służbowe, usługi niematerialne, reklama, marketing, licencje, prawa autorskie, usługi doradcze i zarządcze, najem, dzierżawa, pośrednictwo, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe itp. - prawidłowe dokonywanie rozliczeń w obrocie międzynarodowym.

 9. Import usług związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) i importem towarów - stosowanie stawki podatku VAT 0%.

 10. Szczególne przypadki stosowania stawki 0% (np. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, usługi transportu międzynarodowego itp.).

 11. Reguły rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP (moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie itp.).

 12. Nabycie towarów w Polsce od podmiotów zagranicznych, dokonywanie rozliczeń, dokumentowanie.

 13. Określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT).

 14. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.

 15. Terminy do rozliczania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT).

 16. Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT i eksporcie towarów.

 17. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów.

 18. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie własnych towarów.

 19. Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, niedobory, korekty, kursy walut, itp.).

 20. Zmiany w sposobie rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.
 21. Zasady potrącenia VAT-u naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT).

 22. Przypadki, kiedy nie rozlicza się wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), mimo, że nastąpił przywóz towarów z innego kraju Unii Europejskiej.

 23. Magazyny konsygnacyjne - zasady rozliczania na gruncie podatku VAT.

 24. Przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich - zasady opodatkowania podatkiem VAT.

 25. Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie, w drodze darowizny itp. - zasady opodatkowania.

 26. Straty w środkach trwałych i obrotowych nabytych w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) lub importu towarów - zasady rozliczeń podatkowych.

 27. Zwroty reklamacyjne towarów z importu lub WNT - zasady rozliczeń podatkowych.

 28. Zasady składania deklaracji oraz informacji podsumowujących przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów oraz w przypadku świadczenia usług dla podmiotów zagranicznych.

 29. Szczególne procedury podatkowe w obrocie międzynarodowym: sprzedaż wysyłkowa, nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego itp.

 30. Rozliczanie importu towarów z krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady potrącania podatku naliczonego itp.).

 31. Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z importem towarów (niedobory, sprzedaż w składzie celnym, zaniżona wartość celna, zaniżona stawka podatku VAT, zawyżona kwota podatku VAT, powrotny przywóz towarów, zwolnienia itp.).

 32. Zasady rozliczania eksportu towarów do krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).

 33. Zasady dokumentowania eksportu i importu towarów.

 34. Terminy i zasady potrącania podatku naliczonego.

 35. Przypadki, w których podatnik nie może pomniejszyć podatku należnego o podatek naliczony.

 36. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku w zakresie „zwrotu bezpośredniego" nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
 37. Pozostałe zagadnienia.

 38. Panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania uczestników.

 

  RENOMA NA RYNKU - TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

Nasze szkolenia ukończyło już tysiące osób a nasze dyplomy ukończenia kursu cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

Dotychczasowi uczestnicy naszych szkoleń biorą udział w nowych edycjach kursów, szkoleń i warsztatów oraz polecają je swoim znajomym.

Zajęcia z podatku VAT UE 2017. Zapraszamy przyszłych specjalistów ds. rozliczeń podatkowych międzynarodowych transakcji w aspeksie podatku VAT. Wyłudzenia VAT, karuzela podatkowa, puste faktury, przygotowanie do kontroli skarbowej.

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Tomasz Wojewoda,

 • możliwość uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • szkolenie w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2017 ROKU Z KFS

 Dofinansownie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kurs - VAT międzynarodowy 2017. Kurs - Import i eksport towarów i usług w świetlepodatku VAT.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

 

 

 

 

 

Szkolimy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji zagranicznych. Akademia Specjalistów – Szkoleniowe Centrum Dystrybucji Umiejętności – Kursy Zawodowe. Pomagamy wdrażać nowe przepisy. Warto wiedzieć więcej! Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego dla pracujących. Łatwe nabywanie wiedzy. Transfer wiedzy. Uczymy i pozwalamy zrozumieć prawo. Praktycy – praktykom. Inwestycja w kadry – to się opłaca.

  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

Szkolenie dla rozliczających wewnątrzwspólnotowy VAT w imporcie i eksporcie towarów lub usług. Deklaracje stosowane w rozliczeniach z Urządem Skarbowym.

 

 

 

 

PODATEK VAT 2017 W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM


Szkolenie - VAT UE 2017. Kurs - Podatek VAT międzynarodowy. Transakcje łańcuchowe i trójstronne - warsztaty. Wewnątrzwspólnotowe rozliczanie podatku VAT. Transakcje łańcuchowe i trójstronne.Transakcje zagraniczne. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Opodatkowanie dostaw. Handel. Eksport towarów i usług. Import i eksport towarów. Świadczenie usług. Zerowa stawka VAT (podatek od towarów i usług). Podatki w obrocie międzynarodowym, transgranicznym towarami. Deklaracje VAT UE. Przeliczanie faktur w walutach obcych. Odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT. Warszawa - POLBI. Wykładowca - Tomasz Wojewoda.

 

 

 

Szkolenie z VAT-u miedzynarodowego. Kursy w Warszawie.

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

Terminy kursów

Warszawa, 27 października 2017 r.
Szkolenie prowadzi: Tomasz Wojewoda

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

Cena 350 zł,

przy zgłoszeniu do 16 sierpnia 2017 roku.

 Cena 390 zł,

przy zgłoszeniu dokonanym pomiędzy

17 sierpnia a 20 października 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.


NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.


PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w:

 • Centrum LIM - Hotel MARRIOTT,

 • Biurowcu CENTRAL TOWER.

 

Kurs VAT UE 2017. Szkolenie - Najnowsze zmiany w podatku VAT. Nowe przepisy Wykład dotyczący podatku od towarów i usług prowadzi w Warszawie Tomasz Wojewoda. Zapraszamy przyszłych specjalistów do spraw rozliczeń z tytułu podatku VAT UE w obrocie międzynarodowym na zajęcia do siedziby Polbi w Warszawie. Akademia specjalistów - VAT UE 2017 w transakcjach międzynarodowych.
Centrum LIM - Budynek Hotelu Marriott.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

Kurs VAT UE 2017. Wykład dotyczący podatku od towarów i usług (VAT UE) i poświęcony zagadnieniom podatku VAT w obrocie międzynarodowym, importowi i eksportowi towarów i usług w 2017 roku w świetle podatku VAT prowadzi w Warszawie Tomasz Wojewoda. Zajęcia w Centrum Konferencyjnym Central Tower - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81.
Central Tower - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym. Szkolenie w Warszawie.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia. Podatek od towarów i usług - VAT 2017 w obrocie międzynarodowym, handlu zagranicznym, wymianie towarowej, dostawie usług i nabywaniu towarów. Szkolenie w Warszawie.

 

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie nr 13/K/03 Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004


ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKAT


Każda osoba, która ukończyła kurs czy szkolenie uzyskuje prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem określonym Przez MEN. Szkolenia - VAT UE 2017. Wydajemy naszym słuchaczom, uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wzór dokumentu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć, Certyfikat ze szkolenia - VAT UE 2017.
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR SZKOLENIA VAT UE 2017

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.com.pl

 

DO POBRANIA

Uwagi

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

 Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

 

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

Szkolenie "Podatek VAT UE 2017" - (2017-05-30, wtorek) było dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.

 


 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE