Optymalizacja pracy w Excelu - szkolenie z excela dla średniozaawansowanych

Opis

EXCEL, SZKOLENIE W WARSZAWIE, KURS OBSŁUGI PROGRAMU DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

 

  SZKOLENIE/KURS - EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

 Kurs: Optymalizacja pracy w Excel. Szkolenie dla średniozaawansowanych użytkowników programu MS EXCEL. Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego. Analiza danych. Tabele przestawne. Automatyzacja pracy z wykorzystaniem makr. Tabele, formularze, raporty.

  CEL SZKOLENIA, ZAKRES KURSU

Celem kursu jest pogłębienie umiejętności uczestników zajęć i praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w:

 • bardziej złożonej edycji i formatowania danych,
 • sprawdzania poprawności danych i zapobiegania powstawania błędów,
 • tworzenia formuł na poziomie średniozaawansowanym poprzez ich wielowątkowe zagnieżdżanie,
 • tworzenia tabel przestawnych,
 • obróbki danych z wykorzystaniem tabel, formularzy, raportów,
 • automatyzacji zadań z wykorzystaniem makr,
 • i innych.

 EXCEL - POLBI, Warszawa, warsztaty i kursy komputerowe.

 

  CENA PROMOCYJNA, KORZYSTNE RABATY

Jedna z najkorzystniejszych cen na rynku biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę i doświadczenie wykładowcy - prowadzący: Maciej Derwisz,
 • praktyczny charakter warsztatów komputerowych,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.
  PROFIL SŁUCHACZA - ADRESACI SZKOLENIA

Kurs przeznaczony jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, a głównie z możliwością:

 • praktycznej optymalizacji i zwiększenia wydajności z pracy z arkuszem,
 • zastosowania formuł i funkcji na poziomie średniozaawansowanym,
 • prostej analizy danych,
 • pracy z tabelami przestawnymi,
 • podstawowego zastosowania makr,
 • i innych.
  METODA REALIZACJI KURSU

Kurs realizowany jest w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na częściowo przygotowanych wcześniej arkuszach pod kierownictwem i z pomocą trenera.

W trakcie pracy trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.

  WYMAGANIA WSTĘPNE

 

Od uczestników kursu wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego - co to znaczy?

 • znam podstawy edycji komórek,
 • umiem pisać proste odwołania,
 • używam prostych funkcji (np. suma(), jeżeli(), itp.),
 • wiem co to jest format danych w komórce (tekstowe, liczbowe, ...),
 • zaznaczam i kopiuję dane,
 • tworze proste zestawienia danych (tabele z nagłówkami i podsumowaniem).
  RENOMA NA RYNKU - TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

Nasze szkolenia ukończyło już tysiące osób a nasze dyplomy ukończenia kursu cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

Dotychczasowi uczestnicy naszych szkoleń biorą udział w nowych edycjach kursów, szkoleń i warsztatów oraz polecają je swoim znajomym.

Program

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW

Listy niestandardowe

 • tworzenie list niestandardowych i ich późniejsze wykorzystanie

Praca z nazwami

 • nazywanie komórek
 • nazywanie obszarów
 • menadżer nazw

Formatowanie warunkowe

 • zaznaczanie komórek w zależności od zadanego kryterium
 • zaznaczanie duplikatów
 • formatowanie zależne od formuły
 • zaawansowane formatowanie warunkowe

Walidacja danych

 • sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych i ich bieżąca walidacja
 • tworzenie list danych
 • edycja i wyświetlanie komunikatów podpowiedzi
 • edycja i wyświetlanie alertów o błędach w danych

Znajdywanie i usuwanie duplikatów danych na wiele sposobów

 • poprzez formułę
 • poprzez makrodefinicję
 • poprzez formatowanie warunkowe
 • poprzez funkcję programową

Tabele przestawne

 • zapoznanie z tabelami przestawnymi
 • tworzenie tabel przestawnych wg prostych kryteriów
 • zaawansowana praca z tabelami przestawnymi

Kwerendy danych

 • praca z bazami danych
 • zewnętrzne źródła baz danych

Formularze

 • dodawanie formularzy do paska "Szybki dostęp"
 • wykorzystanie i obsługa formularzy

Zabezpieczanie arkusza i poszczególnych komórek przed modyfikacją

Łamanie haseł arkusza

Praca z tabelami

 • wstawianie i edycja tabel
 • wprowadzanie formuł w tabeli
 • wprowadzanie formuł poza tabelą
 • praca z wieloma tabelami w arkuszu

Funkcje tablicowe

 • wprowadzenie do funkcji tablicowych
 • zastosowanie funkcji tablicowych na prostych przykładach
 • tworzenie list rozwijanych pól wyboru z wykorzystaniem funkcji tablicowych
 • funkcje zapytań warunkowych z wykorzystaniem funkcji tablicowych

Tworzenie profesjonalnych raportów analitycznych z zastosowaniem formantów

 • cechy dobrego raportu
 • zapoznanie z formantami
 • wykorzystanie formantów do tworzenia i obsługi raportu

Zamiana cyfr pisanych cyframi na słownie

 • w ramach formuł arkusza
 • w ramach makrodefinicji

Obróbka graficzna danych dla średniozaawansowanych

 • wyrównania obiektów graficznych w ramach arkusza
 • pokazywanie/ukrywanie obiektów graficznych arkusza
 • tło i logo firmowe
 • nagłówki i stopki  w trakcie wydruku

Sumy częściowe

 • tworzenie sum częściowych w zestawie danych

Wprowadzenie do makrodefinicji i Visual Basica

 • rejestracja makr
 • edytor VB w prostej edycji makra
 • przypisywanie makr do menu
 • przypisywanie makr do formantu "przycisk" i umieszczanie go w arkuszu

Funkcje dla średniozaawansowanych

 • suma.jeżeli()
 • suma.warunków()
 • średnia.jeżeli()
 • średnia.warunków()
 • wyszukaj.pionowo()
 • wyszukaj.poziomo()
 • adres()
 • adr.pośredni()
 • indeks()
 • licz.jeżeli()
 • jeżeli.błąd()
 • podaj.pozycję()
 • wyszukaj()
 • funkcje z grupy bd....()
 • funkcje z grupy czy....()
 • łączenie funkcji logicznych: jeżeli(), oraz(), lub()

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 26 października 2017 r.
Zakończenie 27 października 2017 r.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 690 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 570 zł/osobę.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 590 zł/osobę,

przy zgłoszeniu do 1 września 2017 r.

 

Informacje o wykładowcy

MACIEJ DERWISZ

Ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo - księgowych.

Specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym  (ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy).

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 
Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".
W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".
ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336
ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190
DO POBRANIA

Uwagi

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)