Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych. Nowe przepisy obowiązujące w 2016 roku.

Opis

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH W 2016 R. SZKOLENIE W WARSZAWIE. POSTĘPOWANIE, KRYTERIA OCENY, WYBÓR OFERTY. WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, RAŻĄCO NISKA CENA, ODWOŁANIA i ZASKARŻENIA. PRAKTYKA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.  PRELEGENT - ROBERT SIWIK.

 Szkolenie poświęcone zmianom w przepisach z zakresu prawa zamówień publicznych. Zajęcia prezentujące zasady postępowania w sprawie zamówień publicznych, nowe kryteria oceny i wyboru ofert, wykluczania z postępowanie wykonawców. Definicja rażąco niskiej ceny. Możliwości składania odwołań i wnoszenia zaskarżeń.

 

 Data szkolenia 
   1 czerwca 2017 roku (piątek)
 Czas szkolenia
  6 godzin wykładowych
 Rozpoczęcie zajęć
  Godzina 10:00
 Zakończenie zajęć
  Godzina 16:00
 Wykładowca  Robert Siwik
 Lokalizacja
   Warszawa, Centrum LIM
 Tryb szkolenia 
   Dzienne, jednodniowe

Program

  PROGRAM SZKOLENIA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

I. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA, KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

 1. Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym obowiązki dokumentacyjne wykonawców (m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) oraz kryteria selekcji wykonawców.
 2. Nowe zasady posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich oraz tworzenia konsorcjów.
 3. Zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert (sposób ich konstruowania, metodologii).
 4. Nowe zasady wykluczania wykonawców (przesłanki fakultatywne i obligatoryjne)
 5. Rażąco niska cena po nowelizacji.

II. ZMIANY W ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

 1. Odwołanie do KIO poniżej progów unijnych (rozszerzenie katalogu czynności podlegających zaskarżeniu do KIO).
 2. Nowe zasady obliczania terminów na wniesienie odwołania.
 3. Częściowe uwzględnienie zarzutów odwołania przez zamawiającego w postępowaniu odwoławczym.

III. REALIZACJA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

 1. Nowe zasady wprowadzania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne.
 3. Zamówienia dodatkowe.

 

 REWOLUCYJNE ZMIANY, NOWA PRAKTYKA

Ze szkolenia "Prawo Zamówień Publicznych - nowe przepisy obowiązujące w 2016 roku." dowiesz się m.in.:

 • Jakie zmiany w praktyce udzielania zamówień i ubiegania się o zamówienia nakładają nowe przepisy ustawy - czy jest się czego obawiać? Czy zamawiający będą faktycznie mieli instrumenty prawne, aby wykluczyć nierzetelnych wykonawców?

 • Poznasz nowe zasady powoływania się na potencjał podmiotów trzecich (doświadczenia, zasoby zawodowe, techniczne, ekonomiczne i finansowe) oraz nowych zasad wspólnego ubiegania się o zamówienie w ramach konsorcjum.

 • Poznasz nowe zasady dokumentowania spełnienia przesłanek udziału w postępowaniu - czy faktycznie po nowelizacji zostanie zmniejszony formalizm postępowania? Dowiesz się, czym jest JEDZ i poznasz zasady jego składania, uzupełniania i wyjaśnienia.

 • Poznasz nowe przesłanki wykluczenia wykonawców - ustawa wprowadza obok przesłanek obligatoryjnych nowe przesłanki wykluczenia wykonawców.

 • Dowiesz się na czym w praktyce polega procedura "samooczyszczenia się" wykonawcy w przypadku podstaw do jego wykluczenia.

 • jakie zmiany wprowadzono w zakresie rażąco niskiej ceny - czy faktycznie uda się teraz odrzucać oferty z rażąco niską ceną?

 • Jak zmieniają się zasady wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, w tym zasady liczenia terminów na odwołanie - rewolucyjne zmiany w zakresie przetargów poniżej progów unijnych.

 • Poznasz nowe przesłanki zmiany umowy o zamówienie publiczne

  poznasz na czym polega partnerstwo innowacyjne.

 

 CEL SZKOLENIA - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, uchwalonymi przez Sejm RP w dniu 13 maja 2016 r., związanymi m.in. z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2016 r. nowych dyrektyw unijnych o zamówieniach publicznych (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych) oraz praktyką ich stosowania.

 

 

  ROBERT SIWIK - SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN

Nowe przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych zmieniają w wielu obszarach w sposób istotny dotychczasową praktykę udzielania zamówień.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Aleje Jerozolimskie 65/79

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Robert Siwik,
 • gwarancję odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VATPOLBI 350 - STANDARD NAJLEPSZEJ CENY


 

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2016 ROKU Z KFS

 WSZYSCY MOGĄ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

 • Wcześniejsze wpłaty oczywiście mile widziane.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

  EWIDENCJA SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004


 

 

 Szkolimy z zakresu zamówień publicznych. Praktyka udzielania zamówień publicznych.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Zamówienia publiczne - szkolenie w Warszawie. Prowadzi Robert Siwik.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 450 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 390 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.
 
CENA PROMOCYJNA 350 ZŁ.
 

Cena zawiera udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 350 zł/osobę.

 

Informacje o wykładowcy

ROBERT SIWIK

Wspólnik i partner zarządzający kancelarii prawnej BIERĆ SIWIK & PARTNERS sp.k. oraz właściciel butikowej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych. Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Arbiter sądowy.

Wykładowca prawa zamówień publicznych na renomowanych uczelniach oraz autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i  prawa zamówień publicznych.

Doradca prawny na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w szczególności w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.  Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Zamówienia publiczne. Szkolenia z obejmujące prawo zamówień publicznych organizujemy w Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w banku ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi


 Zamówienia publiczne - POLBI, Warszawa.
 

Referencje dotyczące przeprowadzenie szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

 

 

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Kurs - Zamówienia publiczne 2016. Warto wiedzieć więcej.