Optymalizacja pracy w Excelu - szkolenie z Excela dla średniozaawansowanych

Opis

MS EXCEL - OPTYMALIZACJA. SZKOLENIE W WARSZAWIE. KURS OBSŁUGI PROGRAMU EXCEL. POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY.

KURS: 26 i 27 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU,

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.


EXCEL - POLBI, Warszawa, warsztaty i kursy komputerowe. Optymalizacja danych narzędziami programu Excel. Efektywna praca z programem MS Excel. Kurs – Warszawa. Arkusz kalkulacyjny, zajęcia komputerowe. 

  EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

Kurs: Optymalizacja pracy w Excel'u. Szkolenie dla średniozaawansowanych użytkowników programu MS EXCEL. Zwiększenie możliwości arkusza kalkulacyjnego. Analiza danych. Raporty i zestawienia. Tabele przestawne. Sumy częściowe. Tabele, formularze, raporty, formanty.

  CEL SZKOLENIA, ZAKRES KURSU

Celem kursu jest pogłębienie umiejętności wykorzystania Excela w codziennej pracy, zwiększenie efektywności pracy, nauka unikania podstawowych błędów przy pracy w arkuszu oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • bardziej złożonej edycji i formatowania danych (sumy częściowe, zaokrąglania, listy niestandardowe, nazwy komórek i zakresów, i inne),

 • sprawdzania poprawności danych i zapobiegania powstawania błędów (walidacja danych, formatowanie warunkowe, odnajdowanie duplikatów, i inne)

 • tworzenia formuł na poziomie średniozaawansowanym poprzez ich wielowątkowe zagnieżdżanie,

 • tworzenia tabel przestawnych,

 • obróbki danych z wykorzystaniem tabel, formularzy, raportów,

 • użycie formantów,

 • i innych.

   WYMAGANIA WSTĘPNE

Od uczestników kursu "Optymalizacji pracy w Excelu" wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Co to znaczy? Uczestnik szkolenia powinien:

 • znać podstawy edycji komórek,

 • umieć pisać proste odwołania (np. =A1 czy =A1+A2),

 • używać prostych funkcji (np. SUMA()),

 • wiedzieć,  co to jest format danych w komórce (tekstowe, liczbowe, procentowe, daty, itd.),

 • zaznaczać i kopiować dane,

 • tworzyć proste zestawienia danych (tabele z nagłówkami i podsumowaniem).

   ORGANIZACJA SZKOLENIA. CZAS TRWANIA. PRZERWY

Kurs dwudniowy. Pierwszego dnia rejestracja uczestników szkolenia trwa od godz. 9:30. Zajęcia rozpoczynają się każdego dnia o godz. 10:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

 

Program

 

  PROGRAM WARSZTATÓW - MS EXCEL - OPTYMALIZACJA

 

Listy niestandardowe

 • Listy wbudowane a listy niestandardowe

 • Tworzenie list niestandardowych i ich późniejsze wykorzystanie

 • Listy niestandardowe na przykładzie prostego przykładu

Praca z nazwami w arkuszu

 • Przypisywanie nazw komórkom

 • Posługiwanie się nazwami komórek w celu przyspieszenia pracy w Excelu

 • Nazywanie obszarów w arkuszu - odniesienia do nazwanych obszarów i operacje na nazwach

 • Menadżer nazw - obsługa i wykorzystanie

Formatowanie warunkowe - doskonałe narzędzie szybkiego filtrowania, zaznaczania i prezentacji danych

 • Zaznaczanie komórek w zależności od zadanego kryterium

 • Zaznaczanie duplikatów danych

 • Formatowanie warunkowe zależne od wprowadzanej formuły - zaawansowane formatowanie warunkowe

 • Prezentacja danych wg kryteriów - na przykładzie Diagramu Gantt'a - studium przypadku

Walidacja danych (sprawdzanie poprawności danych) w programie Excel

 • Wykorzystanie sprawdzenia poprawności wprowadzanych danych do ograniczania zakresu wprowadzonych danych - obsługa formatów danych

 • Tworzenie gotowych list danych ograniczających możliwość wprowadzania danych jedynie z ograniczonego zakresu

 • Edycja komunikatów podpowiedzi

 • Edycja alertów o błędach w danych

 • Zastosowanie walidacji danych przy tworzeniu wyliczeń - studium przypadku

Znajdywanie i usuwanie duplikatów danych oraz znajdowanie danych różnicowych na wiele sposobów

 • Poprzez formatowanie warunkowe

 • Poprzez funkcję programową

 • Poprzez formułę z wykorzystaniem funkcji JEŻELI()

 • Znajdowanie duplikatów i różnic na przykładzie porównania zestawienia wystawionych faktur i płatności za te faktury - studium przypadku

Tabele przestawne w arkuszu Excel

 • Zapoznanie z tabelami przestawnymi

 • Zasady tworzenia, edycji i wykorzystania tabel przestawnych

 • Przykład zastosowania filtrowania informacji z wykorzystaniem tabel przestawnych - firma kosmetyczna - studium przypadku

Kwerendy danych

 • Zewnętrzne źródła danych i możliwości ich pobierania do arkusza

 • Tworzenie połączeń z zewnętrznymi źródłami danych z wykorzystaniem narzędzi wbudowanych Excela

 • Studium przypadku - wykorzystania połączenia internetowego do tworzenia kwerendy kursów akcji i obligacji oraz ich późniejsza edycja

 • Opcje odświeżania i pobierania danych przy pracy z kwerendami danych

Narzędzie "Formularze" - optymalizacja pracy z wykorzystaniem przygotowanych wzorców wprowadzania danych

 • Dodawanie narzędzia formularzy do paska "Szybki dostęp"

 • Przygotowanie arkusza pod pracę z formularzami

 • Wywołanie formularzy i wprowadzanie i edycja danych z wykorzystaniem tego narzędzia

Zaokrąglanie danych liczbowych w arkuszu

 • Omówienie różnicy między formatowaniem liczb a ich zaokrąglaniem

 • Użycie funkcji ZAOKR() przy zaokrąglaniu liczb

 • Użycie funkcji ZAOKR() przy zaokrąglaniu danych do wielokrotności jedności (dziesiątki, tysiące, dziesiątki-tysięcy)

 • Użycie funkcji pochodnych przy zaokrąglaniu liczb

Zabezpieczanie arkusza i poszczególnych komórek przed modyfikacją

 • Ustawienie zabezpieczeń dla skoroszytu i arkuszy z wykorzystaniem haseł

 • Ustawienie możliwości edycji pojedynczych komórek przy zabezpieczonych hasłem arkuszach

 • Udostępnianie chronionych skoroszytów

Łamanie haseł zabezpieczonych arkuszy

 • Omówienie sposobu "odbezpieczania" zabezpieczonych hasłem skoroszytów i arkuszy w wypadku utraty (zapomnienia) hasła

 • Studium przypadku - pokaz "łamania hasła" na zabezpieczonych  arkuszach

Praca z tabelami w programie Excel

 • Zapoznanie z pojęciem i rolą tabeli w programie Excel - możliwości wykorzystania

 • Stanowienie tabel i ich nazywanie

 • Wprowadzanie danych z wykorzystaniem danych ujętych w tabeli

 • Wprowadzanie formuł obliczeniowych bezpośrednio w komórkach tabeli jak i poza nią

 • Praca z wieloma tabelami w arkuszu - studium przypadku zestawień analitycznych

Tworzenie profesjonalnych raportów analitycznych z zastosowaniem formantów

 • Zapoznanie z formantami i ich wykorzystanie przy tworzeniu formularzy, raportów i kalkulatorów oraz innych zestawień danych

 • Wstążka "Deweloper" - jak ją włączyć i wykorzystywać

 • Omówienie, wprowadzanie i edycja formantu "Pole kombi"

 • Omówienie, wprowadzanie i edycja formantu "Pole opcji"

 • Omówienie, wprowadzanie i edycja formantu "Pole wyboru"

 • Studium przypadku - tworzenie formularza danych w formie kalkulatora z wykorzystaniem omówionych formantów

Zamiana cyfr pisanych cyframi na słownie

 • Omówienie możliwości automatyki zamiany cyfr pisanych cyframi na słownie przy wykorzystaniu gotowej makrodefinicji (modułu)

 • Dwukrotne przećwiczenie możliwości zamiany cyfr na słowa na przykładach

Narzędzie "Sum częściowych" - doskonałe narzędzie szybkiego podsumowania danych w zestawie

 • Przygotowanie danych pod użycie narzędzia "Sum częściowych"

 • Tworzenie sum częściowych w zestawie danych

 • Wykorzystanie różnych funkcji (suma, średnia, maksimum i inne) przy użycia narzędzia sum częściowych

 • Usuwanie sum częściowych

Wypis wykorzystywanych funkcji programu Excel w ramach szkolenia

 • suma()
 • suma.jeżeli()
 • suma.warunków()
 • średnia()
 • średnia.jeżeli()
 • średnia.warunków()
 • wyszukaj.pionowo()
 • wyszukaj.poziomo()
 • wybierz()
 • jeżeli()
 • oraz()
 • lub()
 • adres()
 • adr.pośredni()
 • indeks()
 • licz.jeżeli()
 • jeżeli.błąd()
 • zaokr()
 • zaokr.dół(), zaokr.w.dół()
 • zaokr.góra(), zaokr.w.górę()
 • zaokr.do.całk()
 • round()
 • podaj.pozycję()
 • wyszukaj()
 • funkcje tabularyczne ...()
 • funkcje z grupy bd...()
 • funkcje z grupy czy...()
 • łączenie funkcji logicznych: jeżeli(), oraz(), lub()

 

 

  PROFIL SŁUCHACZA - ADRESACI SZKOLENIA

Kurs przeznaczony jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, a głównie z możliwością:

 • praktycznej optymalizacji (zwiększenia wydajności, skrócenia czasu pracy, unikania błędów, korzystania z gotowych rozwiązań) z pracy z arkuszem,

 • zastosowania formuł i funkcji na poziomie średniozaawansowanym,

 • prostej analizy danych,

 • pracy z tabelami przestawnymi,

 • prawidłowego przygotowywania danych (zaokrąglenia, sumy częściowe, tabele danych),

 • możliwością tworzenia formularzy danych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi i formantów,

 • omówienie obróbki danych,

 • i innych.

  METODA REALIZACJI KURSU - EXCEL OPTYMALIZACJA

Kurs realizowany jest w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na częściowo przygotowanych wcześniej arkuszach pod kierownictwem i z pomocą trenera.

W trakcie pracy trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.

Kurs realizowany jest metodą "case study" - studium przypadków i praktycznych ćwiczeń.Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Prowadzimy kurs, szkolenia i warsztaty. Warto wiedzieć więcej.

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 26 października 2017 r.
Zakończenie 27 października 2017 r.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 690 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 570 zł/osobę.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 590 zł/osobę

- przy zgłoszeniu do 1 września

 

Informacje o wykładowcy

MACIEJ DERWISZ

Ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo - księgowych.

Specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym  (ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy).

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 

Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott. Oferta edukacyjna. Excel - kurs dla średniozaawansowanych.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Warsztaty - Efektywna praca z programem Excel. Zajęcia komputerowe w Warszawie. Tworzenie tabel przestawnych, korzystanie z formularzy i generowanie raportów.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 2 dni.

 

ILOŚĆ GODZIN SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 16 godzin wykładowych.

Zajęcia rozpoczynają się w godzinie 10:00.

Planowane zakończenie o godzinie 16:00. 
Szkolenie 2-dniowe obejmujące 16 godzin wykładowych, gwarantuje realizację programu kursu i pozwalaja zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Kurs w Warszawie. Optymalizacja pracy w programie Excel. Szkolenie dla średniozaawansowanych użytkowników programu MS EXCEL.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

 

Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku.

 
ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 

WARUNKI PŁATNOŚCI i FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,

 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

DO POBRANIA


KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Polecamy Państwu zorganizowanie szkolenia zamkniętego z możliwością modyfikacji programu kursu.

Czekamy na telefon: 22 629 13 88.

Uwagi

ZAUFALI NAM / NASI KLIENCI 

REFERENCJE, REKOMENDACJE, OPINIE

 


 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

Kurs "Optymalizacja pracy w Excelu" jest dostępny w Bazie Usług Rozwojowych (PARP).

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.

 

 

EXCEL - WARSZTATY I SZKOLENIA

     
 A,B,C Programu MS EXCEL. Kurs - Procedury i funkcje języka VBA w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Poziom podstawowy i średniozaawansowany. Visual Basic for Applications. Zajęcia w Warszawie.
  Podnoszenie kompetencji pracowników. Warsztaty komputerowe - Funkcje VBA w programie Excel. 
 EXCEL w działach kadrowo-płacowych
 Procedury języka VBA w MS Excel 
     
 Excel w praktyce. Szkolenia dla pracowników. Warsztaty i zajęcia w ofercie szkoleniowej Polbi - Warszawa.   Szkolenie z wykorzystania wybranych procedur języka VBA w pracy w Excelu. Poziom podstawowy i średniozaawansowany.  
 Optymalizacja pracy w Excel'u
 Excel w księgowości

POLBI - KORZYSTNE CENY KURSÓWExcel w praktyce - optymalizacja. Szkolenie w Warszawie.