Skargi i wnioski, petycje - praktyczne aspekty postępowania w świetle ustawy o petycjach.

Opis

KURS - SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE 2017.

SZKOLENIE - POSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI, SKARGAMI I PETYCJAMI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. KURS PROWADZI TERESA KUSTRA.


Szkolenie - Skargi wnioski i petycje. Kalendarz szkoleń, termin szkolenia.

WARSZAWA - 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.


Termin szkolenia
 
 
 24 października 2017 roku (wtorek)
Wykładowca
 Teresa Kustra
Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych, szkolenie jednodniowe
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 15:00.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE
 

 

  CEL SZKOLENIA Z ZAKRESU SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przedstawienie zagadnień dotyczących skarg, wniosków i petycji. Poszerzenie tematyki o praktyczne aspekty oraz wyeliminowanie w bieżącej pracy nieprawidłowości i uchybień, które powodują kierowanie skarg. Prawidłowe postępowanie z wnioskami oraz omówienie zasad składania i rozpatrywania petycji; sposób postępowania organów.

  TERESA KUSTRA, PRAWNIK, WYKŁADOWCA, PRAKTYK

Szkolenie poprowadzi Teresa Kustra, wykładowca - praktyk. Od 18 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie KPA, Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt a zatem odpowie na prawdopodobnie każde pytanie dotyczące tej tematyki.
Wykładowca jest doskonale oceniany przez uczestników szkoleń.

  SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Szkolenie odbywa się w budynku Hotelu Marriott (Centrum LIM) - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego i Metra - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.

  ADRESACI SZKOLENIA - SKARGI, PETYCJE, WNIOSKI

Kierownicy komórek organizacyjnych nadzorujących zagadnienia skarg, wniosków i petycji oraz pracownicy zajmujący się organizacją przyjmowania, rozpatrywania skarg, petycji i wniosków oraz prowadzeniem obowiązującej dokumentacji.

Tematyka dotyczy administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.

 

Praktyczne aspekty postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami.

 

Program

SZKOLENIE - PETYCJE, SKARGI, WNIOSKI 2017

   1. Omówienie zagadnień organizacyjno-technicznych:

    • przepisy prawne dotyczące skarg i wniosków,
    • uregulowania wewnętrzne.

   2. Pojęcie skargi i wniosku.

   3. Organy właściwe do rozpatrywania.

   4. Wnoszenie oraz przyjmowanie skarg i wniosków:

    • tryb bezpośredni,
    • tryb pośredni.

   5. Kwalifikacja - dekretacje przełożonych.

   6. Przekazywanie skarg i wniosków do właściwych organów.

   7. Terminy rozpatrywania - przedłużanie.

   8. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji:

    • centralny rejestr skarg i wniosków,
    • akta poszczególnych spraw.

   9. Rozpatrywanie merytoryczne:

    • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
    • dokumentowanie czynności - protokół, notatka służbowa.

   10. Przygotowanie odpowiedzi skarżącemu lub wnioskodawcy w przypadku:

    • bezzasadności - zmiany KPA w tym zakresie,
    • zasadności skargi lub wniosku.

   11. Postępowanie z anonimami.

   12. Sprawozdania i oceny przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków.

   13. Podejmowane działania zmierzające do usunięcia przyczyn skarg oraz wykorzystywanie wniosków do poprawy działania odcinków pracy administracji.

   14. Omówienie Ustawy o petycjach.

 

 


  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2017 ROKU Z KFS

 Bezpłatne szkolenia ze środków KFS.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.
 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.
 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

  EWIDENCJA SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

 

 

 Szkolenia z obszaru skarg, wniosków i petycji.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Skargi i wnioski, petycje - prawidłowe postępowanie w świetle ustawy o petycjach.

 

 

 

 

Zapraszamy na szkolenia z obszaru skarg, wniosków i petycji.

 

 

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Szkolenie "Skargi, Wnioski i Petycje 2017" (2017-10-24) jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane w Bazie Usług Rozwojowych.

Terminy kursów

Warszawa, 24 października 2017 r.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Promocje, oferty specjalne

 

CENA PROMOCYJNA 290 ZŁ

przy zgłoszeniu do 1 września 2017 roku.

 

Informacje o wykładowcy

TERESA KUSTRA

Prawnik-praktyk. Doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Trener-wykładowca. Prowadzi wykłady w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat. Bierze udział przy realizacji programów z funduszy europejskich. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 9:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00.
Planowane zakończenie o godzinie 15:00.

PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.
Szkolenie obejmuje 6 godzin wykładowych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

MIEJSCA SZKOLEŃ

Zajęcia prowadzimy w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu. Sale szkoleniowe są zlokalizowane zawsze w centrum miasta i w pobliżu dworca kolejowego.

SZKOLENIE W CENTRUM WARSZAWY

Szkolenie z prawidłowego postepowania ze skargami, wnioskami i petycjami.

Centrum LIM - Budynek Hotelu Marriott.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Kursy i szkolenia z zasad postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Catering dla uczestników wykładów i ćwiczeń oraz warsztatów prowadzonych Polbi - Coffee & Lunch. Przerwa kawowa i przerwa obiadowa objęte są ceną za usługę szkoleniową.
 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


Słuchacze, którzy ukończyli kurs czy szkolenie uzyskują prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Po szkoleniu – Dokumentacja medyczna w formie papierowej i elektronicznej, ochrona danych osobowych pacjenta według nowych przepisów. Przygotowanie do kontroli NFZ wydajemy dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Zobacz wzór dokumentu: certyfikat, dyplom zaświadczenie. Nasze zaświadczenie o ukończeniu kursu to coś więcej niż Certyfikat. Jest to dokument potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników szkolenia, wystawiany przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego a jego wzór wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
Wzór wydawanego zaświadczenia.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA