Inspektorat Weterynarii - nieprawidłowości w stosowaniu KPA i Instrukcji kancelaryjnej w 2017 roku. Jak ich uniknąć?

Opis

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (KPA), INSTRUKCJA KANCELARYJNA, SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW INSPEKTORATÓW WETERYNARII, ZAJĘCIA W WARSZAWIE - TERESA KUSTRA  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Dokonane w ostatnim czasie zmiany kodeksu postępowania administracyjnego nie zawsze są prawidłowo stosowane w inspektoratach weterynarii. Stwierdzane błędy w postępowaniu administracyjnym mają wpływ na uchylane decyzje administracyjne.

 

Dokumentacja prowadzonych spraw administracyjnych nie odpowiada obowiązującym wymogom.

 

W praktyce nie wszystkie inspektoraty weterynarii posiadają prawidłowy obieg dokumentów ustalony instrukcją kancelaryjną, zaś sprawy nie otrzymują poprawnego znakowania w oparciu o symbole i hasła z jednolitego rzeczowego wykaz akt, co ma istotne znaczenie przy elektronicznym systemie obiegu dokumentów.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie nieprawidłowości oraz pomoc w tym zakresie, w oparciu o kilkuletnią  praktykę szkoleniową dotyczącą zagadnień prawnych i organizacyjnych inspektoratów weterynarii.

  TERESA KUSTRA, PRAWNIK, WYKŁADOWCA, PRAKTYK

Szkolenie poprowadzi Teresa Kustra, wykładowca - praktyk. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie KPA, Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt a zatem odpowie na prawdopodobnie każde pytanie dotyczące tej tematyki.
Wykładowca jest doskonale oceniany przez uczestników szkoleń.

  SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Szkolenie odbywa się w budynku Hotelu Marriott (Centrum LIM) - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego i Metra - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.

  ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy administracji powiatowych i wojewódzkich Inspektoratów weterynarii.

 

Nieprawidłowości w stosowaniu KPA i Instrukcji kancelaryjnej w Inspektoratach Weterynarii. Szkolenie w Warszawie.

 

Program

I. Kodeks Postępowania Administracyjnego

 1. Naruszanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego: czynnego udziału strony; dochodzenia prawdy obiektywnej; pisemności; szybkości postępowania - terminy, przedłużanie, obliczanie.

 2. Wszczęcie postępowania. Udział strony. Pełnomocnicy.

 3. Prowadzenie postępowania – wezwania, dowody.

 4. Decyzja administracyjna: umorzenie postępowania; elementy decyzji; rygor natychmiastowej wykonalności; ustne ogłoszenie decyzji; błędy pisarskie i rachunkowe, oczywiste omyłki.

 5. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.

 6. Tworzenie prawidłowej dokumentacji sprawy administracyjnej: protokoły, notatki, adnotacje; metryka sprawy.

II. Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt

 1. Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.

 2. Przyjmowanie i obieg korespondencji: rejestracja w obiegu tradycyjnym; rejestracja w systemie elektronicznym; przyjmowanie podań do protokołu.

 3. Dekretacja korespondencji przez przełożonych.

 4. Rejestracja spraw na stanowiskach pracy: prowadzenie spisów spraw i rejestrów; znakowanie spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 5. Omówienie popełnianych błędów przy znakowaniu spraw.

 6. Porządkowanie dokumentacji spraw ostatecznie załatwionych i przekazywanie do składnicy akt.

 7. Jak przygotować się do elektronicznego obiegu dokumentów w inspektoracie weterynarii.

 


  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2017 ROKU Z KFS

 Znowelizowane przepisy kancelaryjno-archiwalne. Szkolenie w Warszawie dla jednostek Inspekcji Weterynaryjnej. Bezpłatne szkolenia ze środków KFS.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

  EWIDENCJA SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
 

 

 Znowelizowane przepisy kancelaryjno-archiwalne. Szkolenie w Warszawie dla Inspekcji Weterynaryjne.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Nieprawidłowości w stosowaniu KPA i Instrukcji kancelaryjnej w Inspektoratach Weterynarii. Szkolenie prowadzi Teresa Kustra.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.

 CENA PROMOCYJNA 300 ZŁ

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Informacje o wykładowcy

TERESA KUSTRA

Prawnik-praktyk. Doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Trener-wykładowca. Prowadzi wykłady w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat. Bierze udział przy realizacji programów z funduszy europejskich. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Nieprawidłowości w stosowaniu KPA i Instrukcji kancelaryjnej w Inspektoratach Weterynarii. Szkolenia organizujemy w Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 15:30.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA