Ochrona informacji niejawnych - nowe, ważne zadania do wykonania w 2016 r. Jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną.

Opis

KURS: INFORMACJE NIEJAWNE - 2016

PRZETWARZANIE, OCHRONA, DOKUMENTACJA

SZKOLENIE W WARSZAWIE

 

Ochrona informacji niejawnych, szkolenie w Warszawie. Kurs - Przetwarzanie i ochrona informacji niejawnych. Dokumentacja niejawna. Archiwizacja i niszczenie. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Prawidłowa realizacja przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych wiąże się z cyklicznymi zadaniami jakie realizuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

W 2016 roku należy dokonać przeglądu materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki a następnie dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.

Należy doprowadzić do stworzenia dokumentacji „szacowanie ryzyka”,  którego termin realizacji minął w 2015 roku.

Należy przygotować i wdrożyć obowiązkowo nowe wzory zaświadczeń o przeszkoleniu a także sporządzić w 2016 r. protokół okresowej kontroli wewnętrznej.

Należy utworzyć wydzielone Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych.

Jedną z najczęściej występujących nieprawidłowości jest niewłaściwe prowadzenie książek i dzienników ewidencyjnych oraz opisywanie i rejestrowanie dokumentacji niejawnej.  

Uwzględniając powyższe w trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku  sposoby właściwej realizacji wspomnianych zadań.

  RYSZARD ANDRUSZCZAK, WYKŁADOWCA, PRAKTYK

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

  KURS W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Szkolenie odbywa się w budynku Hotelu Marriott (Centrum LIM) - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego i Metra - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.

   JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Jedna z najlepszych cen na rynku biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Ryszard Andruszczak,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.
SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT
  

Program


  PROGRAM SZKOLENIA - INFORMACJE NIEJAWNE 2016

 

1. Obowiązujące w 2016 r. przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych (ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych).

2. Zasady wdrażania zmian w przepisach wykonawczych do ustawy.

3. Rola pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce.

4. Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej?

5. Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kiedy kancelarię niejawną?

6. Jak dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i jak sporządzić protokół?

7. Jak dokonać przeglądu dokumentów niejawnych i sporządzić prawidłowy protokół?

8. Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych - nowe zasady.

9. Zasady prawidłowego opisywania dokumentów niejawnych.

10. Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne?

11. Zasady dostępu do informacji niejawnych przez  kierownika jednostki.

12. Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności.

13. Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego - zasady wypełniania.

14. Szacowanie i ocena ryzyka - krok po kroku:

 • kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
 • dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych - krok po kroku.

15. Bezpieczne Stanowisko Komputerowe - zasady akredytacji:

 • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
 • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa,
 • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
 • Administrator Systemu.

16. Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych - zasady.

17. Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez ABW.

 

 


  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2016 ROKU Z KFS

 Bezpłatne szkolenia ze środków KFS. Szkolenie - Ochrona tajemnic prawnie chronionych oraz polityka bezpieczeństwa przetwarzania informacji niejawnych.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.
 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.
 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

  EWIDENCJA SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

 

 Szkolenie - Ochrona tajemnic prawnie chronionych oraz polityka bezpieczeństwa przetwarzania informacji niejawnych.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Przetwarzanie i ochrona informacji niejawnych, dokumentacja niejawna. Szkolenie w Warszawie prowadzi RYSZARD ANDRUSZCZAK.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.
 

CENA PROMOCYJNA 300 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Informacje o wykładowcy

RYSZARD ANDRUSZCZAK

Wieloletni  praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia.

Doradca i wykładowca POLBI od ponad 10 lat, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,

vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.

WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,

pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie.

Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

POLBI, Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott. Szkolimy w salach zlokalizowanych w samym centrum Warszawy.

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU
Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w banku ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Prowadzimy kurs, szkolenia i warsztaty. Warto wiedzieć więcej. Ochrona informacji niejawnych.