Czynności kancelaryjne w świetle przepisów kancelaryjno - archiwalnych. Zarządzanie dokumentacją. Szkolenie dla pracowników administracji. Jak przygotować się do kontroli?

Opis

INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ, ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW, SZKOLENIE DLA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ. WARSZAWA - TERESA KUSTRAKalendarz szkoleń, termin szkolenia - KPA w praktyce - nowelizacja czerwiec 2017. Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach - warsztaty, nowe wzory dokumentów.

WARSZAWA - 23 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.


Szkolenie z zakresu kompleksowego zarządzania dokumentacją. Przechowywanie, nowe zasady i procedury w 2017 roku. Aktualne przepisy po znowelizowaniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kurs- Zmiany w instrukcjach kancelaryjnych. Terminy przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Zajęcia poświęcone brakowaniu dokumentacji. Postępowanie z dokumentacją w związku z ustaniem działalności podmiotu publicznego. Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją i nad zarządzaniem dokumentacja.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Zarządzanie dokumentacją. Instrukcja kancelaryjna w administracji rządowej i samorządowej. Czynności  kancelaryjno-archiwalne. Bezdziennikowy system kancelaryjny. Jednolity rzeczowy wykaz akt. Sposoby klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji. Archiwa - prawidłowa archiwizacja. Metody porządkowania dokumentów.

  TERESA KUSTRA, PRAWNIK, WYKŁADOWCA, PRAKTYK

Szkolenie poprowadzi Teresa Kustra, wykładowca - praktyk. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie KPA, Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt a zatem odpowie na prawdopodobnie każde pytanie dotyczące tej tematyki.
Wykładowca jest doskonale oceniany przez uczestników szkoleń.

  SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Szkolenie odbywa się w budynku Hotelu Marriott (Centrum LIM) - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego i Metra - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.

  ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.

Program

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Stan prawny dotyczący zarządzania dokumentacją.

2. Omówienie zmian w przepisach archiwalnych.

3. Znaczenie prawidłowości obiegu dokumentów w bieżącej pracy urzędu.

4. Nadzór ogólny i bieżący nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.

5. Przyjmowanie korespondencji i jej obieg.

6. Przydzielanie spraw oraz dekretacja.

7. System kancelaryjny.

8. Rejestracja spraw na stanowiskach pracy:

 • zakładanie teczek,

 • spisy spraw i rejestry.

9. Charakterystyka bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.

10. Jednolity rzeczowy wykaz akt – praktyczne stosownie:

 • metody porządkowania spraw związane z nadawaniem znaków,

 • symbole i hasła klasyfikacyjne - tworzenie nowych,

 • prawidłowe stosowanie systemu klasyfikacji dziesiętnej.

11. Instrukcja kancelaryjna a przepisy KPA 2017 (Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

12. Przygotowanie akt spraw na poszczególnych stanowiskach pracy do kontroli przez archiwum.

13. Metody porządkowania dokumentów na stanowiskach pracy.

14. Przykłady działań z wybranych urzędów zmierzające do eliminowania nieprawidłowości związanych z wytwarzaną dokumentacją.

 

 

 CEL SZKOLENIA - ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zarządzania dokumentacją wynikającego z:

oraz

 • rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743).

 

 

Zarządzanie dokumentacją. Instrukcja kancelaryjna - szkolenie dla pracowników administracji. Przepisy kancelaryjne i archiwalne, instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego lub instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt.

 


  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2017 ROKU Z KFS

Znowelizowane przepisy kancelaryjno-archiwalne. Szkolenie w Warszawie dla jednostek jednostkach pomocy społecznej. Bezpłatne szkolenia ze środków KFS.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

  EWIDENCJA SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

  JEDNA Z LEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

 Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:
 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę i doświadczenie wykładowcy: Teresa Kustra,

 • praktyczny charakter warsztatów komputerowych,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

 

 Znowelizowane przepisy kancelaryjno-archiwalne. Szkolenie w Warszawie dla jednostek jednostkach pomocy społecznej.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Zarządzanie dokumentacją w jednostkach administracji. Szkolenie w Warszawie prowadzi Teresa Kustra.

Terminy kursów

Warszawa, 23 października 2017 r.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 380 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

CENA PROMOCYJNA 290 ZŁ,
przy zgłoszeniu do 1 września 2017 r.

 

Informacje o wykładowcy

TERESA KUSTRA

Prawnik-praktyk. Doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Trener-wykładowca. Prowadzi wykłady w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat. Bierze udział przy realizacji programów z funduszy europejskich. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Zarządzanie dokumentacją i archiwizacja w administracji. Szkolenia organizujemy w Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Planowane zakończenie o godzinie 15:30.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Kurs w Warszawie. Zarządzanie dokumentacją i archiwizacja dokumentów. Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Szkolenie dla pracowników administracji. Zajęcia w Warszawie.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU
Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA / CERTYFIKAT


Wzór dokumentu: certyfikat, dyplom zaświadczenie. Słuchacze, którzy ukończyli kurs czy szkolenie uzyskują prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Po szkoleniu pt. Zarządzanie dokumentacją. Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Szkolenie dla pracowników administracji. Zmiany w przepisach archiwalnych. Jak przygotować się do kontroli? wystawiamy dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Nasze zaświadczenie o ukończeniu kursu to coś więcej niż Certyfikat. Jest to dokument potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników szkolenia, wystawiany przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego a jego wzór wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
Wzór wydawanego zaświadczenia.
 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

 

Kurs w Warszawie. Zarządzanie dokumentacją w administracji. Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów. Zajęcia w formie warsztatowej.