Excel - zastosowanie formuł i tabel w Excelu dla średniozaawansowanych

Opis

 

  SZKOLENIE/KURS - EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

Excel - warsztaty dla średniozaawansowanych. Excel w działach finansowych i księgowych oraz działach kadr i płac. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie praktycznych narzędzi (kalkulatory i samonaliczające się tabele). Praca z tabelami danych - tabele przestawne. Formuły

  CEL SZKOLENIA

Program kursu, oparty na bazie wieloletnich doświadczeń, został przygotowany wyłącznie pod kątem sporządzania praktycznych narzędzi służących pomocą w codziennej pracy.

Jednocześnie w trakcie budowy arkuszy nacisk zostanie położony na:

 • nabycie umiejętności związanych z tworzeniem i wykorzystaniem formuł,
 • pracy z tabelami danych (w tym z tabelami przestawnymi),

  PROFIL SŁUCHACZA - ADRESACI SZKOLENIA

Kurs przeznaczony jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, a głównie z możliwością:

 • praktycznej optymalizacji i zwiększenia wydajności z pracy z arkuszem (zarówno poprzez nowe rozwiązania, jak i optymalizację już znanych),
 • zwiększenia tempa pracy,
 • bardziej swobodnego posługiwania się formułami i funkcjami,
 • pracy z tabelami danych,
 • i innych.
  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • doświadczenie wykładowcy - szkolenie prowadzi Maciej Derwisz,
 • praktyczny charakter warsztatów komputerowych,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • szkolenie w samym centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.
SZKOLENIE ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

Szkolenie z obsługi programu komputerowego - arkusz kalkulacyjny Excel.

 

  METODA REALIZACJI KURSU

Kurs realizowany jest w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na częściowo przygotowanych wcześniej arkuszach pod kierownictwem i z pomocą trenera.

W trakcie pracy trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.

  WYMAGANIA WSTĘPNE

 

Od uczestników kursu wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego - co to znaczy?

 • znam podstawy edycji komórek,
 • umiem pisać proste odwołania,
 • używam prostych funkcji (np. suma())
 • wiem co to jest format danych w komórce (tekstowe, liczbowe, ...),
 • zaznaczam i kopiuję dane,
 • tworzę proste zestawienia danych (tabele z nagłówkami i podsumowaniem).

 

Program

Budowa formuł w Excelu

 • Ogólne informacje związane z wykorzystaniem formuł w Excelu

 • Konstrukcja formuł

 • Wykorzystanie funkcji ZAOKR() w aspekcie zaokrąglania danych - typowy błąd "źle sumującego Excela"

 • Wprowadzanie prostych formuł jednofunkcyjnych

 • Zagnieżdżanie funkcji w formułach

 • Zapoznanie z funkcjami: SUMA(), ZAOKR(), JEŻELI(), SUMA.JEŻELI(), ORAZ(), LUB(), WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), WYBIERZ(), JEŻELI.BŁĄD(), 

 • Optymalizacja pracy z funkcjami (skróty klawiaturowe, kontrola danych, wyświetlanie wyników, konstrukcje wielokolumnowe,  i inne),

 • Ćwiczenia praktyczne z wstępnie przygotowanymi danymi

 

Praca z tabelami w Excelu

 • Pojęcie tabel danych

 • Wykorzystanie funkcji przy pracy z tabelami danych

 

Praca z tabelami przestawnymi w Excelu

 • Zastosowanie tabel przestawnych

 • Tworzenie tabel przestawnych z szeregów danych

 • Edycja danych w tabelach przestawnych

 • Praktyczne ćwiczenia z tabelami przestawnymi

 


 

 

 Szkolimy z zakresu obsługi programu Excel.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
Excel. Szkolenie - poziom średniozaawansowany.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 490 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 370 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.
 

CENA PROMOCYJNA 380 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cena szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 380 zł/osobę.

 

Informacje o wykładowcy

MACIEJ DERWISZ

Ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo - księgowych.

Specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym  (ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy).

Więcej informacji ...


Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 
Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott.

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

KURS OBSŁUGI PROGRAMU I ZASTOSOWANIA ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL W KSIĘGOWOŚCI, KADRACH I DZIALE PŁAC.

 


CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie jednodniowe. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.30. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Szkolenie trwa 1 dzień i obejmuje  7 godzin wykładowych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA