Ochrona danych osobowych. Nowe obowiązki ABI - sprawozdania. Pilne zadania!

Opis

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZKI ABI, SPRAWOZDANIA PLANOWE, SZKOLENIE W WARSZAWIE

 • Obowiązkowe sprawdzenie planowe i przygotowanie sprawozdania przez ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) lub ADO (Administratora Danych Osobowych). Nowe zadania.

 • Dla każdego uczestnika szkolenia gotowe do wdrożenia praktyczne wzory wszystkich dokumentów i instrukcji w formie elektronicznej (z możliwością edycji).

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Ochrona danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych. Rejestr zbiorów danych osobowych. Polityka bezpieczeństwa. Wewnętrzne planowe sprawdzenia (kontrole). Kontrole prowadzone przez GIODO.

  RYSZARD ANDRUSZCZAK, WYKŁADOWCA, PRAKTYK

Szkolenie poprowadzi Ryszard Andruszczak - wykładowca - praktyk. Zna problematykę danych osobowych z własnej pracy a zatem odpowie na prawdopodobnie każde pytanie dotyczące danych osobowych i informacji niejawnych.
Wykładowca jest doskonale oceniany przez uczestników szkoleń.

  SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Szkolenie odbywa się w budynku Hotelu Marriott (Centrum LIM) - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego i Metra - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.

  ADRESACI SZKOLENIA

Administracja samorządowa, Ośrodki Pomocy Społecznej, Administratorzy danych osobowych, wykonujący obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w jednostce lub kandydaci do pełnienia tej funkcji.

 

Polecamy szkolenie z zakresu nowych procedur i zadań w 2016 r. w zakresie ochrony danych osobowych i obowiązków ABI.

 


Program

NOWE PROCEDURY I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. PILNE ZADANIA DO REALIZACJI.

 

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Definicje ustawowe.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Zakres zadań do wykonania w ramach obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Najczęściej występujące nieprawidłowości w trakcie przetwarzania danych osobowych.
 5. Zakres Zmian w przepisach.
 6. Nowe przepisy wykonawcze do ustawy.
 7. Nowe zadanie - prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.
 8. Nowe zadanie - obowiązek zgłoszenia powołania lub zmiany na stanowisku osoby pełniącej funkcję administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów zgłoszeń powołania, zmiany informacji objętych zgłoszeniem i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji - Krajowy Rejestr ABI.
 9. Nowe uprawnienia GIODO - Generalny Inspektor może zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji wpisanego do rejestru o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla GIODO.
 10. Rodzaje dokumentów i instrukcji obowiązującej w jednostce.
 11. Odpowiedzialność karna za brak dokumentacji i procedur a także za naruszenie przepisów ustawy.
 12. Komu i kiedy należy wydać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 13. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 14. Nowe procedury - uszczegółowienie zakresu obowiązków dla administratora bezpieczeństwa informacji.
 15. Nowe zadanie - prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych w przypadku powołania ABI.
 16. Nowe wymogi do spełnienia dla administratora bezpieczeństwa informacji lub kandydata do pełnienia tej funkcji.
 17. Czy można powołać zastępcę administratora bezpieczeństwa informacji.
 18. Dane osobowe zwykłe a podlegające szczególnej ochronie.
 19. Zasady przetwarzania danych osobowych tzw. szczególnie chronionych.
 20. Zasady udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
 21. Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych - administrator danych zapewnia środki i organizacyjną odrębność administratora bezpieczeństwa informacji niezbędne do należytego wykonywania przez niego zadań.
 22. Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych w przypadku niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji.
 23. Zgłaszanie zbiorów do Krajowego Rejestru - krok po kroku.
 24. Rodzaje zbiorów, które należy brać pod uwagę w przypadku ich zgłaszania do GIODO.
 25. Nowy rodzaj zbiorów wyłączony z obowiązku rejestracji po zmianach w przepisach.
 26. Nowy rejestr w GIODO - ogólnokrajowy, jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji.
 27. Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie danych osobowych - definicje i procedury.
 28. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej.
 29. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz procedury w przypadku wyłączenia z jawności danych osobowych zawartych w dokumentacji.
 30. Zasady ochrony zbioru 500+ - PILNE! rejestracja zbioru w GIODO - krok po kroku.
 31. Nowe zadanie - wewnętrzne planowe sprawdzenia (kontrole) prowadzone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Administratora Danych Osobowych nie rzadziej niż raz do roku.
 32. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy do kontroli w zakresie ochrony danych osobowych.
 33. Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

UWAGA!

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego  wdrożenia wzory wszystkich niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji zmienionych w 2015 r. przepisów ustawy  o ochronie danych osobowych.

 

 

  CEL SZKOLENIA

Znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) nakłada na Administratora Danych Osobowych obowiązek wprowadzenia nowych procedur i dokumentacji , które mają na celu właściwą realizację ustawowych obowiązków.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe zadania do wykonania i sposób ich realizacji.

Przeprowadzenie obowiązkowego sprawdzenia planowego i przygotowania sprawozdania przez ABI:

 • zasady prowadzenia sprawdzeń doraźnych oraz sprawdzeń dla potrzeb GIODO,
 • pracowania przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji sprawozdania z kontroli wewnętrznej dla potrzeb kierownika jednostki (Administratora Danych Osobowych),
 • wdrożenia i upublicznienia nowego jawnego rejestru zbiorów.

Ponadto zostaną przedstawione dotychczasowe zasady realizacji zadań a także zmiany w przepisach oraz nowe wzory dokumentów i procedur.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.
 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.
 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.
 • Wcześniejsze wpłaty oczywiście mile widziane.
   ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

 

 

 Szkolimy z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w 2016 roku. Obowiązki ABI i ADO.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

 

CENA PROMOCYJNA 290 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 290 zł/osobę.

 

Informacje o wykładowcy

RYSZARD ANDRUSZCZAK

Wieloletni  praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia.

Doradca i wykładowca POLBI od ponad 10 lat, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

 

Kursy i szkolenia dla administracji. Decyzje urzedowe. Podania. Doręczenia elektoniczne.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w banku ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA