Lista płac w pytaniach i odpowiedziach. Warsztaty dla początkujących z naliczania wynagrodzeń.

Opis

SZKOLENIE - NALICZANIE WYNAGRODZEŃ OD PODSTAW. KALKULACJE PŁACOWE, WSKAŹNIKI I PARAMETRY 2017 - KURS W WARSZAWIE. LISTA PŁAC W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. SZKOLENIE O CHARAKTERZE WARSZTATOWYM PROWADZI ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPAKurs - Lista płac, kalkulacje płacowe, zasady naliczania wynagrodzeń, szkolenie od podstaw. Na szkoleniu omawiane przykłady poparte są praktycznymi przykładami. Wynagrodzenia urlopowe, ekwiwalent za urlop, godziny nadliczbowe. Wykłady w Warszawie. Prelegent Elżbieta Młynarska-Wełpa. Poziom podstawowy.

 

  ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA, SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 h.

Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac mające na celu ugruntowanie podstawowej wiedzy z zakresu sporządzania kalkulacji płacowych z wieloma przykładami liczbowymi, zadaniami i analizami przypadków (case study). Zajęcia dadzą odpowiedź na pytanie jak unikać błędów w naliczaniu wynagrodzeń? Kurs to również praktyczne rady, jak unikać pułapek sporządzając listy płac?

  CEL SZKOLENIA - LISTA PŁAC OD PODSTAW

Szkolenie ma na celu przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych.

  ADRESACI SZKOLENIA - LISTA PŁAC DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów płac (specjalistów ds. płac oraz specjalistów ds. kadr), księgowych i pracodawców. Kurs ma charakter warsztatowy - przeznaczony jest dla osób, które zainteresowane są problemami praktycznymi w pracy płacowca.

  NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

 

Program

  PROGRAM SZKOLENIA - LISTA PŁAC OD PODSTAW 2017

 

1. Jakie stosować wskaźniki i parametry obliczeń wynagrodzeń w 2017 roku przy wypłacie wynagrodzeń, zasiłków i „trzynastek"?

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę.

 • Nowe kwoty wolne od potrąceń.

 • Jak zmiana ustawy podatkowej wpływa na kwotę wolną od podatku (ulgę podatkową) na listach płac?

 • Zwolnienia podatkowo-składkowe w praktyce.

2. Jak wyliczyć wynagrodzenie od brutto do netto w praktyce?

 • Jakie stosować koszty uzyskania przychodu?

 • Czy na listach może być zawsze 18% podatku?

 • W jakich przypadkach nie możemy wypłacić kwoty netto w pełnej wysokości?

 • Co zrobić, gdy składka zdrowotna jest niższa niż zaliczka na podatek?

 • Jak postąpić przy egzekucji z wynagrodzeń i zasiłków?

3. Zasady poprawnych obliczeń - jak poprawnie naliczać:

 • wynagrodzenie urlopowe?
 • ekwiwalent pieniężny za urlop?
 • wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe?
 • dodatek za pracę w porze nocnej?
 • wynagrodzenie za czas dyżuru?

4. Jak poprawnie obliczyć pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku:

 • absencji zasiłkowych?
 • urlopu bezpłatnego?
 • nieobecności nieusprawiedliwionej?
 • zatrudnienia w trakcie miesiąca?
 • rozwiązania umowy w trakcie miesiąca?

5. Jak zwolnienia lekarskie wpływają na pozycje na liście płac, gdy pracownikowi przysługuje:

 • wynagrodzenie chorobowe?
 • zasiłek z ubezpieczenia chorobowego?
 • zasiłek macierzyński?
 • zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego?
 • świadczenie rehabilitacyjne?

6. Technika naliczania wypłat dla umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi obowiązujących po 1 stycznia 2017 roku.

7. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

UWAGA: Prosimy o przyniesienie kalkulatorów!

 

 

 

Lista płac od podstaw. POLBI - szkolenie w Warszawie. Warsztaty płacowe od podstaw. Zajęcia dla początkujących. Kurs naliczania listy płac: wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, dodatek za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas dyżuru. Naliczanie wynagrodzeń od A do Z. Praktycy-praktykom. Specjalista do spraw płac.  

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 

Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS 2017). Lista płac od podstaw - poziom podstawowy. Warsztaty płacowe w Warszawie.

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS 2017.

 

 

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.


 

 

 Lista płac od A do Z. Warsztaty płacowe dla początkujących. POLBI - Warszawa. Szkolenie - poziom podstawowy.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Lista płac od podstaw. Szkolenie w Warszawie. Zajęcia dla początkujących. Kurs naliczania listy płac: wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, dodatek za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas dyżuru.

 

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

Terminy kursów

Warszawa, 21 listopada 2017 r.
Szkolenie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.


 

Cena 390 zł/osobę,

przy zgłoszeniu do 14 listopada 2017 roku.

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Informacje o wykładowcy

ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA

Specjalista prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, praktyk z 12-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach oraz firmach zajmujących się outsourcingiem kadrowo-płacowym. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Szkolenie z zasad rozlicznia listy płac, Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Lista płac w pytaniach i odpowiedziach. Zasady rozliczania wynagrodzeń pracowników. Szkolenie w Warszawie.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Szkolenie – Lista płac 2017 w praktyce. Szkolenie dla początkujących. Poziom podstawowy. Płace od A do Z. Kurs wyliczania wynagrodzeń. Wynagrodzenia urlopowe, ekwiwalent za urlop, godziny nadliczbowe. Szkolenie w Warszawie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa. Przerwa kawowa oraz lunch dla uczestników warsztatów płacowych.

 

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190


DO POBRANIA

Uwagi

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

 Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

 

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

Szkolenie "Lista płac 2017 dla początkujacych" jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych -  PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.
 
Szkolenie - Wynagrodzenia od podstaw. Kurs kalkulacji płacowych - lista płac od podstaw. Szkolenie w Warszawie. Kurs naliczania listy płac: wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, dodatek za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas dyżuru. Naliczanie wynagrodzeń od A do Z. Praktycy-praktykom. Specjalista do spraw płac. Warsztaty płacowe w Warszawie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.