Lista płac w szczegółach. Szkolenie z naliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych. Kurs 2-dniowy o charakterze warsztatowym.

Opis

KURS NALICZANIA WYNAGRODZEŃ DLA ZAAWANSOWANYCH. SZKOLENIE - LISTA PŁAC 2017 W SZCZEGÓŁACH. KALKULACJE PŁACOWE, ROZLICZANIE PŁAC. SZKOLENIE W WARSZAWIE PROWADZI ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA


 

Szkolenie z rozliczania wynagrodzeń. Rozliczania umów cywilno-pranych, potrącenia komornicze, zbieg egzekucji, potrącenia przy niskich wynagrodzeniach. Kurs - Lista płac dla zaawansowanych. Polbi - Warszawa.

 

  ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA, SZKOLENIE DWUDNIOWE - 12 h.

Dwudniowy kurs poświęcony naliczaniu wynagrodzeń na liście płac przeznaczony jest dla osób z doświadczeniem zawodowym w pracy na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych.

Zajęcia mają na celu pokazanie zagadnień płacowych jako wyliczeń szczególnie ciekawych przypadków na konkretnych przykładach.

Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac pozwoli także ugruntować wiedzę z zakresu sporządzania kalkulacji płacowych, zdobytą w dotychczasowej praktyce zawodowej słuchaczy.

Prowadzący szkolenie ilustruje omawiana zagadnienia wieloma przykładami liczbowymi, zadaniami i analizami przypadków (case study).

Zajęcia pozwolą unikać błędów w naliczaniu wynagrodzeń. Kurs to również praktyczne rady, jak unikać pułapek sporządzając listy płac?

  CEL SZKOLENIA - LISTA PŁAC W SZCZEGÓŁACH, 2 DNI ZAJĘĆ

Szkolenie ma na celu przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń pracowników z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych.

  ADRESACI SZKOLENIA - LISTA PŁAC DLA ZAAWANSOWANYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z doświadczeniem zawodowym - pracowników działu płac (specjalistów ds. płac oraz specjalistów ds. kadr), księgowych i pracodawców.

Kurs ma charakter warsztatowy. Warsztaty płacowe polecany przede wszystkim osobom, które zainteresowane są skomplikowanymi problemami praktycznymi spotykanymi w pracy płacowca, przy naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników.

  WARSZTATY DWUDNIOWE - NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

  ORGANIZACJA SZKOLENIA. CZAS TRWANIA. PRZERWY

Rejestracja uczestników szkolenia pierwszego dnia szkolenia następuje od godz. 9:30. Zajęcia rozpoczynają się każdego dnia o godz. 10:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

Program

  SZKOLENIE - LISTA PŁAC 2017 W SZCZEGÓŁACH


1. Wskaźniki i parametry obliczeń wynagrodzeń w 2017 roku i ich wpływ na listę płac:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę a minimalna stawka godzinowa,
 • kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków - zmiana wartości i przepisów,
 • umowa o pracę a umowa zlecenia w naliczeniach płacowych,
 • umowa o dzieło, członek zarządu i rady nadzorczej.

2. Zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF/PIT) a obowiązki pracodawcy naliczającego zaliczki na podatek w 2017 roku.


3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFŚS 2017) po nowelizacji ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800) i wpływ świadczeń socjalnych na pracowniczą listę płac.


4. Wieloskładnikowe listy płac - ćwiczenia w zakresie:

 • obniżenia wysokości składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - zmiana stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po podjęciu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2016 roku (Sygn. akt III UZP 18/15),
 • wyliczania dopłaty do wynagrodzenia minimalnego po nowelizacji przepisów,
 • określenia wysokości wynagrodzenia urlopowego,
 • ustalania kwoty ekwiwalentu pieniężnego,
 • naliczania wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe,
 • wyliczania pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni
 • naliczania kwot zasiłków z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru.

5. Korygowanie dokumentacji rozliczeniowej w przypadku nadpłaty/niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w praktyce:

 • ustalenie właściwej podstawy składek,
 • skorygowanie dokumentacji rozliczeniowej,
 • ustalenie wysokości dopłaty/zwrotu składek emerytalnych i rentowych,
 • wyliczenie nadpłaconej/niedopłaconej składki zdrowotnej,
 • pobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • ustalenie kwoty do wypłaty dla pracownika,
 • wystawienie informacji podatkowej pracownikowi.

6. Zwolnienia lekarskie po terminie wypłaty listy płac w praktyce:

 • pomniejszanie nadpłaconego wynagrodzenia,
 • naliczenie należnego świadczenia pieniężnego,
 • krótko-i długookresowe zwolnienia lekarskie - podobieństwa i różnice,
 • korekta raportów imiennych,
 • rozliczenie nadpłaconej części wynagrodzenia,
 • oczekiwanie na decyzję o świadczeniu rehabilitacyjnym,
 • korekta naliczeń w związku z wypadkiem w pracy.

7. Najnowsze, ważne i istotne stanowiska i interpretacje urzędowe oraz orzeczenia sądowe z zakresu wynagrodzeń.


8. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

 

UWAGA: Prosimy o przyniesienie kalkulatorów!


 

 

 

 

Lista płac. Praktyczne warsztaty. POLBI - szkolenie w Warszawie.  

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS 2016).
 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS.

 

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

 

 

 Lista płac w szczegółach. Warsztaty płacowe dla zaawansowanych. POLBI - Warszawa.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Lista płac 2017 dla zaawansowanych. Szkolenie w Warszawie. Zajęcia warsztatowe 2-dniowe.

 

Szkolenie - Wynagrodzenia w szczegółach dla zaawansowanych. Kurs kalkulacji płacowych – lista płac. Szkolenie w Warszawie.

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 2 października 2017 r.
Zakończenie 3 października 2017 r.
Szkolenie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Cena

 

850 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

750 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

 

Cena 690 zł/osobę,

przy zgłoszeniu do 29 września 2017 roku.

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Informacje o wykładowcy

ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA

Specjalista prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach oraz firmach zajmujących się outsourcingiem kadrowo-płacowym. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Szkolenie z zasad rozlicznia listy płac, Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Lista płac dla zaawansowanych. Szkolenie z naliczania wynagrodzeń w szczegółach. Praktyczny kurs o charakterze warsztatowym. Zasady rozliczania. Szkolenie w Warszawie.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Zajęcia 2-dniowe. Szkolenie rozpoczyna się każdego dnia o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 12 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad wliczone w cenę szkolenia - Lista płac dla zaawansowanych. Polbi - Warszawa.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT

 

Kursy naliczania wynagrodzeń (rozliczania płac). Warszawa. Lista płac w szczegółach. Warsztaty 2-dniowe dla zaawansowanych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć, Certyfikat ze szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190


DO POBRANIA

Uwagi

 
INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!
 

 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

 

Szkolenie "Lista płac 2017 w szczegółach" jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.