Zmiany w wynagrodzeniach 2016/2017. Szkolenie w rozliczeniach wynagrodzeń zleceniobiorców - umowy zlecenia i o dzieło. Najnowsze orzecznictwo, stanowiska urzędowe.

Opis

KURS - ZMIANY W NALICZANIU PŁAC 2017

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - UMOWA ZLECENIE

NALICZANIE WYPŁAT. SZKOLENIE W WARSZAWIE

  ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA, SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 h.

Umowa zlecenia a umowa o dzieło - opodatkowanie i oskładkowanie ZUS. Lista płac dla zleceniobiorców - przykłady kalkulacji. Ubezpieczenia społeczne w przypadku umów zlecenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Naliczanie składek zdrowotnych. Zbieg tytułów do ubezpieczeń - dokumentacja zleceniobiorcy. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Umowy zawierane z własnym pracownikiem.

  PRAKTYCZNY KURS O CHARAKTERZE WARSZTATOWYM

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń zleceniobiorców.

Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac pozwoli także ugruntować wiedzę z zakresu sporządzania kalkulacji płacowych, zdobytą w dotychczasowej praktyce zawodowej słuchaczy.

Prowadzący szkolenie ilustruje omawiana zagadnienia wieloma przykładami liczbowymi, zadaniami i analizami przypadków (case study).

  CEL SZKOLENIA - WYNAGRODZENIA 2017

Szkolenie ma na celu przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych.

  ADRESACI SZKOLENIA - NALICZANIE PŁAC

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu płac (specjalistów ds. płac oraz specjalistów ds. kadr), księgowych i pracodawców.

Kurs ma charakter warsztatowy - polecany osobom, zainteresowanym praktycznym naliczaniem płac.

  NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

Program

  SZKOLENIE - ZMIANY W WYNAGRODZENIACH 2017

 

1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło - podobieństwa, różnice, orzecznictwo i stanowiska urzędowe.
2. Zmiany w zakresie obejmowania ubezpieczeniem społecznym umów zlecenia po nowelizacji ustawy systemowej od 1 stycznia 2016 roku:

 • oskładkowanie umów zlecenia a wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

 • oświadczenia zleceniobiorców w praktyce płacowej,

 • zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia oskładkowanych w skali miesiąca od przychodów powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę - jako nowe uprawnienie płatnika składek występującego z wnioskiem do ZUS o ustalenie poprawności naliczonych składek.

3. Lista płac dla zleceniobiorców - opodatkowanie i oskładkowania umów:

 • podstawa naliczania składek społecznych,
 • podstawa naliczania składki zdrowotnej,
 • opodatkowanie umów cywilnoprawnych - w tym podatek ryczałtowy.

4. Naliczanie list płac - przykłady różnych kalkulacji:

 • umowa zlecenia, umowa o dzieło,
 • kontrakt menedżerski,
 • powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.

5. Kilka tytułów do wypłaty wynagrodzenia dla jednego zleceniobiorcy czyli:

 • jak naliczyć wypłatę pracownikowi i zleceniobiorcy jednocześnie?
 • jak sporządzać listę płac dla zleceniobiorcy i dzieło-biorcy, a jak dla menedżera zatrudnionego w oparciu o kontrakt menedżerski?
 • oraz jak naliczać wynagrodzenie zleceniobiorcom zatrudnionym jednocześnie na kilku umowach zlecenie?

6. Zleceniobiorca - własny pracownik:

 • zasady oskładkowania umów z własnym pracownikiem,
 • opodatkowanie czyli kiedy nie stosujemy skali podatkowej,
 • jak wliczać umowę zlecenie do podstawy zasiłkowej pracownika?

7. Dokumentacja zleceniobiorcy mająca na celu właściwe rozstrzyganie zbiegu tytułów do ubezpieczeń:

 • wzór oświadczenia zleceniobiorcy po 1 stycznia 2016 r.
 • wzór zaświadczenia płatnika składek o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu umowy zlecenia,
 • wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczenia składek jako nowe uprawnienie płatnika składek w praktyce.

8. Stawka minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców i osób wykonujących umowy o świadczenie usług czyli nowelizacja przepisów o zasadach wynagradzania zleceniobiorców w praktyce w oparciu o nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

 • jak definiować „stawkę godzinową" od stycznia 2017 roku?
 • do kogo będą miały zastosowanie nowe regulacje w zakresie minimalnych stawek godzinowych?
 • szczególna ochrona zleceniobiorców,
 • terminy wypłat wynagrodzenia dla zleceniobiorców,
 • odpowiedzialność za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego a nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zasad kontrolowania zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych.

9. Prawo zleceniobiorców do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

 • kiedy i kto wypłaca zasiłek?
 • w jaki sposób wykazać zasiłki zleceniobiorcy w dokumentach ZUS?
 • jak obliczyć podatek od zasiłku?
 • kiedy zleceniobiorcy przysługuje zasiłek macierzyński i opiekuńczy,
 • jak rozliczać wypadek przy pracy zleceniobiorcy?

10. Zasady zwolnień z naliczania składek i podatku dotyczące zleceniobiorców w praktyce - przykłady, orzeczenia i interpretacje.
11. Orzecznictwo SN w zakresie umów cywilno-prawnych.
12. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

 • Wcześniejsze wpłaty oczywiście mile widziane.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.


 

 Zmiany w rozliczeniach i wynagradzaniu zleceniobiorców 2016/2017 – Szkolenie w Warszawie.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Nowe przepisy dla zleceniobiorców – Zasady naliczania wynagrodzeń 2016/2017. Szkolenie w Warszawie.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 490 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 440 zł/osobę.
 

CENA PROMOCYJNA 390 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 390 zł/osobę.

 

Informacje o wykładowcy

ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA

Specjalista prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, praktyk z 12-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach oraz firmach zajmujących się outsourcingiem kadrowo-płacowym. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Szkolenie z zasad rozlicznia wynagrodzeń w 2016 i 2017 roku, Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Lista płac dla zaawansowanych. Szkolenie z naliczania wynagrodzeń w szczegółach. Praktyczny kurs o charakterze warsztatowym. Zasady rozliczania. Szkolenie w Warszawie.

 

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190


DO POBRANIA

 

Uwagi

Zmiany w rozliczeniach i wynagradzaniu zleceniobiorców 2016/2017 – Szkolenie w Warszawie.