Doręczenia elektroniczne w praktyce urzędu - jak uniknąć naruszenia prawa.

Opis

SZKOLENIE - DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE.

DECYZJE URZĘDOWE I ADMINISTRACYJNE, SKŁADANIE PODAŃ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ. INSTRUKCJA KANCELARYJNA.

ZAJĘCIA W WARSZAWIE PROWADZI JAKUB RZYMOWSKI

 

Polecamy szkolenia z zakresu praktyki doręczania pism urzędowych przez internet. POLBI - Warszawa.

 

Uczestnicy postępowań składają coraz częściej pisma przez Internet.

Doręczenie decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej stało się obowiązkiem, o którego zaistnieniu, czasem w sposób dla siebie przypadkowy, decyduje uczestnik postępowania.

W związku z tym konieczne jest by każdy urząd wypracował procedury postępowania wobec przedkładanych podań jak i wobec doręczanych decyzji.

Procedury te muszą być zgodne z przepisami.

Program

 

  PROGRAM SZKOLENIA - DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE

 

1. Zagadnienia podstawowe.

2. Składanie podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • Składanie podań na ESP, składanie podań pocztą elektroniczną.
 • Podpis elektroniczny na gruncie nowych przepisów.
 • Formularze elektroniczne.

3. Przyjmowanie podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Załatwianie podania na gruncie KPA i Instrukcji Kancelaryjnej.

5. Przygotowanie decyzji do doręczenia elektronicznego.

6. Doręczenie elektroniczne.

7. Fikcja doręczenia elektronicznego.

8. Postępowanie o udostępnienie informacji publicznej i udostępnienie informacji publicznej - wykonywanie czynności za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

9. Postępowanie skargowo-wnioskowe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

  CEL SZKOLENIA - DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE

 

Celem szkolenia jest odpowiedź między innymi na pytania:

 • kiedy podanie złożone przez Internet ma braki, a kiedy nie?
 • jak doręczać decyzje i postanowienia przez Internet?
 • jakiego rodzaju podpisu elektronicznego należy używać w urzędzie?
 • czy przyjmować pisma pocztą elektroniczną?
 • czy doręczać pisma pocztą elektroniczną?
 • czy ePUAP to konieczność?
 • co doręczyć, kiedy brak egzemplarzy do doręczenia?

Podczas szkolenia zostanie również zwrócona uwaga na to jak w prosty sposób unikać naruszeń prawa w zakresie omawianej tematyki.

 

Praktyka przesyłania dokumentacji, decyzji, wniosków, podań i skarg przez internet. Szkolenia. POLBI - Warszawa. Decyzje urzędowe i administracyjne w praktyce.

 

 ORGANIZACJA SZKOLENIA. CZAS TRWANIA. PRZERWY

 

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 15.30.

Rejestracja uczestników szkolenia trwa od godz. 9:30.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

 

 

 

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa - szkolenie.  

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS 2016.

 

 

 

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.
 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.
 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.
 • Wcześniejsze wpłaty oczywiście mile widziane.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

 

 

 
 Szkolenie - Doręczenia elektroniczne w praktyce urzędu po zmianach.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Doręczenia elektroniczne w praktyce urzędu - szkolenie w Warszawie.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 280 zł/osobę.

 

Informacje o wykładowcy

dr JAKUB RZYMOWSKI

Prawnik, informatyk, szkoleniowiec z dziedziny danych osobowych, w tym osobowych danych medycznych, dokumentacji medycznej i prawa medycznego, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz Eurokancelarii prof. Marii Królikowskiej-Olczak.

Wykładowca bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń POLBI. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

 

Kursy i szkolenia dla administracji. Decyzje urzedowe. Podania. Doręczenia elektoniczne.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

POZOSTAŁE MIASTA

 • biurowiec w pobliżu Dworca Głównego.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA