Dokumentacja DPD w dystrybucji - hurtownia farmaceutyczna - wymagania, zasady, dobre praktyki, nadzorowanie - WARSZTATY

Opis

SZKOLENIE - DOKUMENTACJA DPD W DYSTRYBUCJI HURTOWEJ LEKÓW. DPD - DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA 2017 W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ. WARSZTATY W WARSZAWIE PROWADZI ANNA LIGNAR


 
Szkolenia - Dokumentacja DPD w hurtowni farmaceutycznej. Nadzoru nad dokumentacją. Błędy w dokumentacji DPD. Zarządzanie dokumentacją jakościową. Kurs - Dobra Praktyka Dokumentowania - Struktura i typy dokumentów, wdrażanie i dystrybucja dokumentów, nadzór. Identyfikacja procesów zarządzanie jakością w hurtowni farmaceutycznej. Kompletna, poprawna i akceptowalna dokumentacja GDP/DPD w hurtowni farmaceutycznej. Sprzedaż hurtowa, transport produktów leczniczych - farmacja. GDP - Good Distribution Practice.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE. WYKŁADOWCA - ANNA LIGNAR

Hurtownia farmaceutyczna. Szkolenie - Dokumentacja DPD. Procedury nadzoru nad dokumentacją. Dokumentacja DPD - sporządzanie, aktualizacja, przegląd i udostępnianie. Zarządzanie dokumentacją jakościową. Struktura i typy dokumentów, wdrażanie i dystrybucja dokumentów, nadzór, dobra praktyka dokumentowania. Kurs - Identyfikacja procesów zarządzanie jakością w hurtowni farmaceutycznej. Błędy w dokumentacji DPD. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) w hurtowni farmaceutycznej.Warsztaty prowadzi Anna Lignar. Wykładowczyni otrzymuje najwyższe oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników naszych kursów.

  PATRONAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

Szkolenie jest objęte patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego a udział w nim wiąże się z uzyskaniem 2 punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Aleje Jerozolimskie 65/79, w pobliżu Dworca Centralnego - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.

  PROMOCYJNA CENA, KORZYSTNE RABATY

Jedna z najlepszych cen na rynku biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowców - Anna Lignar,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  ADRESACI SZKOLENIA - DPD, AUDYT WEWNĘTRZNY

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych problemem prowadzenia dokumentacji DPD w hurtowni farmaceutycznej.

Ćwiczenia prowadzone w oparciu o case study.

Ćwiczenia prowadzone są w małych grupach.


Kurs - Dokumentacja w dystrybucji hurtowej. Zajęcia dla hurtowni farmaceutycznych. Szkolenie. Dokumentacji DPD. Zajęcia warsztatowe. Nadzoru nad dokumentacją. Sprzedaż hurtowa leków, transport produktów leczniczych - farmacja. Prowadzi Anna Lignar.Program

 PROGRAM SZKOLENIA - DPD, AUDYT WEWNĘTRZNY

 

DOKUMENTACJA DPD W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ. DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA - DOKUMENTOWANIE PROCEDUR JAKOŚCIOWYCH W DYSTRYBUCJI HURTOWEJ. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. SPORZĄDZANIE, AKTUALIZACJA, NADZOROWANIE DOKUMENTACJI DPD. ZAJĘCIA WARSZTATOWE PROWADZI ANNA LIGNAR. 

 

 • Zakres dokumentacji DPD w oparciu o wymagania prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 • Omówienie przykładowej procedury nadzoru nad dokumentacją z uwzględnieniem profilu działalności hurtowni, zasad sporządzania, aktualizacji, przeglądu i udostępniania.

 • Zarządzanie dokumentacją jakościową hurtowni farmaceutycznej - dobre praktyki dokumentowania, struktura i typy dokumentów, wdrażanie i dystrybucja dokumentów, nadzór nad zapisami.

 • Procesowe zarządzanie jakością - zasady identyfikacji procesów i ich wzajemnych powiązań - (ćwiczenie praktyczne - praca w grupach).

 • Analiza przykładowej procedury jakościowej DPD - (ćwiczenie praktyczne - praca w grupach).

 • Analiza przykładowych zapisów DPD - (ćwiczenie praktyczne - praca w grupach).

 •  Omówienie wyników prac grup.

 •  Najczęstsze błędy w dokumentacji DPD. Podsumowanie.


  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2017 ROKU Z KFS

 Dokumentacja w dystrybucji hurtowej. Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Szkolenie - zmiany w przepisach, nowe wymogi (dostosowanie). Bezpłatne szkolenia ze środków KFS.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

  EWIDENCJA SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

 DPD - Szkolenie. Nowe przepisy, zmiany wymogów (dostosowanie). Dokumentacja DPD dystrybucji hurtowej leków. Szkolenia- Hurtownia farmaceutyczna, sprzedaż hurtowa leków, transport produktów leczniczych - farmacja.   

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Szkolenie zamknięte - Co nowego w DPD? Zmiany w przepisach. Dokumentacja w dystrybucji hurtowej.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 890 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 830 zł/osobę,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

 

CENA PROMOCYJNA 810 ZŁ/OSOBĘ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Informacje o wykładowcy

ANNA LIGNAR

Praktyk, wysoko ceniony specjalista m.in. w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, do 2011 – Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Centrum LIM, Hotel Marriott. Polbi - Kursy i szkolenia dla farmaceutów oraz pracowników firm farmaceutycznych i hurtowni.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia).  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
WARUNKI PŁATNOŚCI
Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.       
51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA

Uwagi

 

Szkolenia – Hurtownia farmaceutyczne. Prawidłowa dokumentacja. DPD – Dobra Praktyka Dystrybucji. Obrót hurtowy lekami. Sporządzanie, aktualizacja, przegląd i udostępnianie dokumentacji. Kurs - Dystrybucja hurtowa leków. Nadzoru nad dokumentacją. Struktura i typy dokumentów, wdrażanie i dystrybucja dokumentów, nadzór, dobra praktyka dokumentowania. Warsztaty prowadzone w Warszawie przez Annę Lignar. GDP Good Distribution Practice. Kompletna, poprawna i akceptowalna dokumentacja GDP/DPD w hurtowni farmaceutycznej. Sprzedaż hurtowa leków, transport produktów leczniczych - farmacja.