Excel - wykorzystanie wybranych procedur języka VBA w pracy w Excelu

Opis

KURS - PROCEDURY JĘZYKA VBA W PROGRAMIE MS EXCEL, SZKOLENIE W WARSZAWIE


 

Możemy zorganizować to szkolenie w formie zamkniętej.

Mail: biuro@polbi.pl; tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

 

Excel w praktyce. Szkolenie w Warszawie. Tworzenie prostych funkcji VBA. Zastosowanie i nagrywanie makr. Automatyzacja zadań. Kurs dla początkujących i średniozaawansowanych. MS Excel - Visual Basic for Applications.

 

 SZKOLENIE - WYKORZYSTANIE VBA W ARKUSZACH EXCELA

Program kursu wykorzystania wybranych procedur języka VBA (Visual Basic for Application) w Excelu jest oparty na bazie wieloletnich doświadczeń. Został przygotowany wyłącznie pod kątem sporządzania praktycznych narzędzi służących pomocą w codziennej pracy.

Szczególny nacisk został położony na:

 • tworzenie i prostą edycję makrodefinicji (makr) w Excelu,
 • omówienie kontrolek formularza i ich proste zastosowanie w sporządzanych arkuszach,
 • automatyzację pracy przyspieszającą szybkość budowy arkusza,
 • omówienie podstaw języka VBA i jego zastosowanie w Excelu,
 • zapoznanie z podstawowymi możliwościami kontroli komórek z poziomu VBA,
 • zapoznanie z kilkoma podstawowymi funkcjami wykorzystywanymi w VBA do optymalizacji pracy z arkuszem (IF, INPUTBOX, MSGBOX, pętle),
 • praktyczne przykłady wykorzystania zdobytej wiedzy.

  ADRESACI SZKOLENIA - PROFIL SŁUCHACZA

 Kurs wykorzystania wybranych procedur języka VBA (Visual Basic for Application) w Excelu przeznaczony jest głównie dla:
 • osób pracujących w różnych działach w firmie wykorzystującymi arkusze Excela w codziennej pracy,
 • osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie średniozaawansowanym,
 • osób pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego,
 • osób mającymi problemy z tworzeniem raportów w pracy,
 • osób zamierzających zwiększyć efektywność tworzonych raportów i zestawień,
 • osób generujących raporty i zestawienia na potrzeby innych działów,
 • osób pragnących zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem,
 • osób pragnących włączyć procedury makr i VBA do swoich arkuszy.

  WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Od uczestników kursu wykorzystania wybranych procedur języka VBA (Visual Basic for Application) w Excelu wymagana jest wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Od uczestników nie wymagamy żadnej wiedzy z zakresu programowania czy matematyki. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, że nawet bez wiedzy z zakresu informatyki każdy będzie mógł się nauczyć założonych programem zadań.
Sprawdź czy się kwalifikujesz - czy odpowiesz pozytywnie na pytanie:
 • poruszam się swobodnie po arkuszach i komórkach Excela,
 • buduję swobodnie formuły, w których wykorzystuje różne funkcje,
 • potrafię sumować dane w komórkach,
 • umiem zmienić format danych, np. na dane liczbowe, księgowe, procenty.
  ORGANIZACJA SZKOLENIA - CZAS TRWANIA/ILOŚĆ GODZIN 

Rejestracja uczestników szkolenia trwa od godz. 9:30. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT


Program


 PROGRAM SZKOLENIA - PROCEDURY VBA W MS EXCEL

 

I. Zapoznanie z makrami w Excelu

 1. Zastosowanie i nagrywanie makr

 2. Przypisywanie makr do arkusza

 3. Omówienie wstążki „Deweloper”

 4. Przejście do edycji makr

 

II. Omówienie podstaw języka VBA i jego możliwości wykorzystania w Excelu

 1. Co to jest język VBA - Visual Basic for Application

 2. Gdzie mogę wykorzystać VBA w codziennej pracy - automatyzacja zadań

 3. Powiązanie procedur VBA ze skoroszytem

 4. Omówienie tworzenia formularza w VBA

 5. Omówienie kontrolek formularza

 6. Wykorzystanie kontrolek VBA w skoroszycie

 

III. Deklaracja zmiennych w VBA

 1. Pojęcie zmiennych

 2. Konieczność deklarowania zmiennych w trakcie pracy w VBA

 3. Przypisywanie wartości do zmiennych

 4. Operatory przypisania wykorzystywane w VBA i kolejność ich wykonywania

 

IV. Powiązanie procedur VBA ze skoroszytem

 1. Odwołania w VBA do komórek i arkuszy Excela

 2. Pojęcie aktywnej komórki z poziomu VBA

 3. Wprowadzanie danych do aktywnych komórek

 4. Zaznaczanie, kopiowanie i kasowanie komórek z poziomu VBA

 

V. Wykorzystanie podstawowych funkcji VBA przy pracy z arkuszem Excel

 1. Omówienie pojęcia funkcji i procedur w VBA

 2. Budowa procedur w VBA

 3. Podstawowe funkcje VBA i ich zastosowanie

 4. Tworzenie prostych funkcji w VBA

 5. Wykorzystanie funkcji IF…THEN

 6. Wykorzystanie pętli (FOR, DO…WHILE) – procedury wykonywane wielokrotnie po spełnieniu warunków

 7. Pobieranie danych od użytkownika (INPUTBOX)

 8. Wyświetlanie komunikatów (MSGBOX)

 

VI. Kilka przykładów podstawowego zastosowania kontrolek i procedur VBA w pracy z Excelem ułatwiających codzienną pracę

 

 

 

EXCEL - WARSZTATY I SZKOLENIA

     
 A,B,C Programu MS EXCEL. Kurs - Procedury i funkcje języka VBA w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Poziom podstawowy i średniozaawansowany. Visual Basic for Applications. Zajęcia w Warszawie.
  Podnoszenie kompetencji pracowników. Warsztaty komputerowe - Funkcje VBA w programie Excel. 
 EXCEL w działach kadrowo-płacowych
 Procedury języka VBA w MS Excel 
     
 Excel w praktyce. Szkolenia dla pracowników. Warsztaty i zajęcia w ofercie szkoleniowej Polbi - Warszawa.   Szkolenie z wykorzystania wybranych procedur języka VBA w pracy w Excelu. Poziom podstawowy i średniozaawansowany.  
 Optymalizacja pracy w Excel'u
 Excel w księgowości
    

POLBI - KORZYSTNE CENY KURSÓW


 

 

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
 Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

  NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Maciej Derwisz,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  METODA REALIZACJI KURSU

Kurs wykorzystania wybranych procedur języka VBA w Excelu realizowany jest wyłącznie w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na przygotowanych wcześniej do pracy arkuszach danych pod kierownictwem i z pomocą trenera.

W trakcie zajęć trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.


 

 

Inwentaryzacja w szczegółach. Warsztaty poprzedzające zamknięcie roku. POLBI - Warszawa.

  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Zamów szkolenie. Excel, VBA. Kurs w Warszawie. Proste aplikacje. Instrukcje warunkowe, pętle, skoroszyty, arkusze, zmienne i stałe, formanty. Funkcje i procedury VBA. Szkolenie MS Excel - Visual Basic for Applications.

 

Excel w praktyce. Szkolenie w Warszawie. Tworzenie prostych funkcji VBA. Zastosowanie i nagrywanie makr. Automatyzacja zadań. Kurs dla początkujących i średniozaawansowanych. MS Excel, Visual Basic for Applications - VBA.


 

Kurs MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA)

Zapraszamy do Polbi na szkolenia i kursy!

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 450 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 390 zł/osobę.
 

CENA PROMOCYJNA 350 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 350 zł/osobę.

 

 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

 

Szkolenie VBA w programie EXCEL. Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapewnij swoim pracownikom aktualną wiedzę z zakresu posługiwania sie programem Excel potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Informacje o wykładowcy

MACIEJ DERWISZ

Ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo - księgowych.

Specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym  (ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy).

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 

Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott. Oferta edukacyjna. Excel - kurs dla początkujących i średniozaawansowanych. VBA - Visual Basic for Applications.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Kurs - procedury języka VBA w programie MS EXCEL, szkolenie w Warszawie.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00. 

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie obejmuje 6 godzin wykładowych. 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Kurs w Warszawie. Optymalizacja pracy w programie Excel. Szkolenie dla średniozaawansowanych użytkowników programu MS EXCEL.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI i FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

DO POBRANIA


KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

Uwagi

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

Kurs "Excel - wybrane procedury języka VBA " był dostępny w Bazie Usług Rozwojowych -  PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.
 
Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Prowadzimy kurs, szkolenia i warsztaty. Warto wiedzieć więcej.